Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bemötandets etik Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bemötandets etik Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola."— Presentationens avskrift:

1 Bemötandets etik Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola

2 Temat ETIK behandlas numera ofta inom ramen för frågor om värdegrund, bemötande och hållbarhet.

3 Ordet bemötande är belagt från 1734, i betydelsen 'gå i svaromål’
Ordet bemötande är belagt från 1734, i betydelsen 'gå i svaromål’. Ordet bemötande i betydelsen 'uppträda mot någon’ förekommer första gången i en titel 1979, i uttrycket Vårdyrkesinriktat bemötande.

4 Varför har frågor om bemötande fått så stor uppmärksamhet?

5

6 Tre bemötandefrågor för eftertanke:
Om man spelar in och sedan granskar mitt bemötande av patienter, anhöriga och arbetskamrater under en vecka – hur skulle då mitt bemötande beskrivas? Finns det något i mitt bemötande generellt eller i vissa situationer eller gentemot vissa personer, som jag bör förbättra? Vilka är mina starka sidor vad gäller bemötande?

7 Bemötande – olika aspekter
Pedago- giska aspekter Estetiska aspekter Etiska aspekter Person- bemötande Organisations- /verksamhets- bemötande

8 Personbemötandet uttrycksformer
• skrivna ord, • tonfall, • ansiktsuttryck (ögonkontakt?), • kroppsspråk som framtoning och • kroppsspråk som beröring, inom en viss … • tidsomfattning – hur länge och hur ofta? i en viss … • situation i ett viss verksamhet.

9 Exempel på testfrågor för personbemötande
• Uppmärksamhet? Empati, lyhördhet, nonchalans, likgiltighet … • Erkännande och bejakelse? Respekt (artighet & hänsyn), vänlighet, vänskaplighet, sympati, medkänsla, distansering, missaktning, förakt … • Samspel, flexibilitet och anpassningsförmåga? Variation, smidighet, individualisering, standardisering … Sätt att påverka och förändra? Kritik, beröm, samråd, övertalning, ordergivning, manipulation … Hur handskas med kritik, motstånd och motsättningar? Respekt, tydlighet, vänlighet, icke-vänlighet, ovänlighet, ilska … • …

10 Bemötandets etik handlar om …
Vilken värdesättning av en person kommer till uttryck i mitt bemötande? Vilka etiska personegenskaper bör komma till uttryck i vårt bemötande? Hur bedöma ett visst bemötande sett som en handling som kan vara rätt eller orätt? M a o: Vilka etiska grundvärden bör vara utgångspunkt för vårt bemötande?

11 2. Vilka etiska personegenskaper bör komma till uttryck i vårt bemötande?

12 Först några klassiska dygdelistor

13 Aristoteles (d 322 f Kr) dygdelista
Dumdristig Modig Feg Omåttlig Måttfull Insensibel Slösaktig Frikostig Snål Vulgär Storslagen Lågprofilerad Inbilsk Stolt Försagd Karriärlysten Ambitiös Lat Lättretlig/vresig Tålmodig/godlynt Andefattig Skrytsam Uppriktig Blygsam Pajasaktig Spirituell Tråkig Inställsam Vänlig Gnällig Avundsjuk Empatisk Skadeglad

14 Ciceros (d 43 f Kr) dygdelista
Mod, värdighet, rättskänsla, integritet, inre balans, självbehärskning, storsinthet, förfining, elegans, smak, bildning, spiritualitet, humor, finkänslighet, hänsyn, vänlighet, godhet, medkänsla, generositet, gästfrihet m fl

15 Dygder enligt Paulus (d ca 65)
Kärlek, innerlig medkänsla, glädje, frid, mildhet, vänlighet, ödmjukhet, godhet, trofasthet, tålamod, självbehärskning m fl

16 Benjamin Franklin 1706-90 (från 1784:)
Måttlighet, tystlåtenhet, ordning, beslutsamhet, sparsamhet, arbetsamhet, uppriktighet, rättvisa, hovsamhet, snygghet, lugn, kyskhet, ödmjukhet.

17 Franklins modell för moralisk självuppfostran
Dygd & dag Ti On To Fr Måttlighet Tystlåtenhet Ordning Beslutsamhet Sparsamhet Arbetsamhet Uppriktighet Rättvisa Hovsamhet Snygghet Lugn Kyskhet Ödmjukhet

18 André Comte-Sponville (1952-) Ur Liten avhandling om stora dygder
Artighet, trohet, klokhet, behärskning, mod, rättvisa, generositet, medkänsla, barmhärtighet, tacksamhet, ödmjukhet, enkelhet, tolerans, renhet, mildhet, ärlighet, humor och kärlek.

19 Ur Sveriges läkarförbunds etiska regler från 2009:
Den som valt att bli läkare har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska krav som läkaren genom årtusenden erkänt vara normgivande. Det förtroende och den handlingsfrihet som tillkommer läkaren grundar sig på de personliga egenskaper och det kunnande som läkaren besitter (min kursivering).

20 Vilka etiska egenskaper kommer till uttryck i Läkarförbundets (nitton) etiska regler?
Människokärlek – utifrån principen om människors lika värde Empati Vilja att skydda och bevara människoliv Omsorg Respekt för patientens självbestämmande Heder Oegennytta Öppenhet och strävan att ge korrekt information Opartiskhet i resursanvändningen Kunskapssökande, saklighet – och öppenhet för andras råd och bedömning Respekt för kollegors arbete

21 Regler som direkt handlar om bemötande i Läkarförbundets etiska regler (2009)
1. Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande människokärlekens och hederns bud. 6. Läkaren ska behandla patienten med empati, omsorg och respekt och får inte genom sin yrkesauktoritet inkräkta på vederbörandes rätt att bestämma över sig själv. 7. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

22 3. Hur ska vi bedöma ett visst bemötande sett som en handling som kan vara rätt eller orätt? Vilka etiska grundvärden bör vara utgångspunkten för vårt bemötande?

23 Grundprincip, nyckelord för den andra & bemötande
Mänskliga rättigheter Humanitet Solidaritet Nyckelord för den andra Människa, medborgare Medmänniska, vår nästa Samhörig, förbunden, kamrat, vän Bemötande Respekt: Artighet & hänsyn Empati som uppmärksamhet & lyhördhet Rättvisa – bemöt olika personer lika Tydlighet & saklighet Respekt etc (se rättigheter) Empati som medkänsla Vänlighet, värme, hjärtlighet Respekt etc (se rätt.) Empati .. etc (se hum.) Jämlik hållning Tillit & inkludering Vänskaplighet Sympati

24 Till sist: Förslag på en relevant bemötanderepertoar

25 En relevant bemötanderepertoar Ur Bemötandets etik
Övergripande bemötandekompetens • Samspels- & anpassningsförmåga • Autenticitet Generellt giltiga bemötandenormer • Respekt – artighet & hänsyn • Empati som uppmärksamhet och lyhördhet • Rättvist bemötande – behandla olika personer lika • Jämlik hållning • Tydlighet & saklighet Viktiga bemötandenormer – i många situationer • Vänlighet, värme, hjärtlighet • Empati som medkänsla • Humor

26 Humor som ”annexdygd” citat från Comte-Sponville (1952-):
Att sakna humor är att brista i ödmjukhet, klarsyn och lättsinne, att vara alltför uppfylld av sig själv och alltför duperad av sig själv, att vara alltför sträng eller alltför aggressiv och därigenom nästan alltid brista i generositet, mildhet och barmhärtighet. Alltför mycket allvar, även i dygden, har något misstänkt och oroande över sig: det måste finnas någon illusion eller fanatism därunder. Det är dygd som tror på sig själv och därigenom brister i dygd.


Ladda ner ppt "Bemötandets etik Erik Blennberger Institutet för organisations- och arbetslivsetik Ersta Sköndal högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser