Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 Förlängd remisstid till den 15 september 2003 Arbetsgrupp utsedd av skolchefsgruppen: Bo.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 Förlängd remisstid till den 15 september 2003 Arbetsgrupp utsedd av skolchefsgruppen: Bo."— Presentationens avskrift:

1 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 Förlängd remisstid till den 15 september 2003 Arbetsgrupp utsedd av skolchefsgruppen: Bo Norming, Kungsbacka ordf. Peter Holmström, GR sekr. Yvonne Barkstedt, Öckerö Björn Hellsten, Göteborg Anders Löfgren, Kungälv Karin Olausson, Stenungsund Margareta Trygg Gustafson, Kungsbacka

2 Skollagskommittén tillsattes 1999 Direktiv: ”Se över lagstiftningens struktur för att åstadkomma en logik i uppbyggnaden och föreslå hur den kan moderniseras genom att förenklas och förtydligas och bättre anpassas till ett målstyrt skolväsende och den ansvarfördelning som gäller mellan stat och kommun.” ”Utreda och föreslå hur målstyrningen kan förenklas och för- stärkas….föreslå hur skolagen skall utformas för att tydliggöra det kommunala ansvaret för utbildningens kvalitet och likvärdighet.” ”En utgångspunkt för kommitténs arbete är att ansvars- fördelningen mellan stat och kommun ligger fast”

3 Direktiv forts. Utreda hur förskolan kan bilda det första steget i utbildnings- systemet och om den kan bilda en egen skolform Utreda och föreslå hur en utökad rättssäkerhet för eleverna kan åstadkommas Utreda om statens sanktionsmöjligheter behöver stärkas Tilläggsdirektiv Samverka med Gymnasiekommittén (överensstämmelse mellan de båda förslagen) Utreda och lämna förslag till hur barn till utländska beskickningsmedlemmar kan ges rätt till förskola, skolbarnsomsorg och utbildning

4 Lagens olika kapitel Kap 1. Inledande bestämmelser Kap 2. Huvudmän och ansvarsfördelning Kap 3. Allmänna föreskrifter för utbildning inom skolväsendet Kap 4. Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning Kap 5. Förskolan Kap 6. Förskoleklassen Kap 7. Grundskolan Kap 8. Grundsärskolan Kap 9. Specialskolan Kap 10. Sameskolan (Kap 11 - 15. Gymnasiet ej klart) Kap 16. Utbildning på entreprenad Kap 17. Särskilda utbildningsformer Kap 18. Tillsyn mm Kap 19. Skolväsendets överklagandenämnd Kap 20. Överklagande Kap 21. Övriga föreskrifter

5 Yttrandet Kommitténs sammansättning Ansvarfördelning stat - huvudman - rektor Terminologi

6 Skillnader kommunal och enskild huvudman Förskolan som skolform Definitioner - undervisning, utbildning, elev

7 Ansvarfördelning - rektor får delegera, behörighet i förskolan rätten att betygsätta Elevinflytande - barnkonsekvensanalys? Fritidshemmens reglering

8 Skolskjuts Tillsyn Överklagande


Ladda ner ppt "Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet SOU 2002:121 Förlängd remisstid till den 15 september 2003 Arbetsgrupp utsedd av skolchefsgruppen: Bo."

Liknande presentationer


Google-annonser