Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grupp Period Göran Sellberg och Annika Adolfsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grupp Period Göran Sellberg och Annika Adolfsson."— Presentationens avskrift:

1 Grupp Period Göran Sellberg och Annika Adolfsson

2 Liknande ämnen under varandra Göran Sellberg och Annika Adolfsson Mendelejev försökte gruppera ämnena så att de som liknar varandra också kommer nära varandra för att se om han kunde hitta något system

3 Reagerar inte med andra ämnen Göran Sellberg och Annika Adolfsson

4 Vi kallar dem ädelgaser nr 2, helium, He, har ett fullt K-skal (2 st) nr 10, neon, Ne, har ett fullt K-skal (2) och ett fullt L-skal (8 st) alla övriga har 8 i sina yttersta skal detta gör dem stabila Göran Sellberg och Annika Adolfsson

5 Ädelgaser  Reagerar inte med andra ämnen  Andra gaser är oftast två-atomiga molekyler  Ädelgaserna är en-atomiga  När andra ämnen slår sig samman och bildar kemiska föreningar så vil de uppnå samma elektronstruktur som ädelgaserna - ädelgasstruktur Göran Sellberg och Annika Adolfsson

6 Tappar gärna en elektron... Göran Sellberg och Annika Adolfsson

7 ...och bildar en positiv jon  Alkalimetaller  Alla har en ensam elektron i det yttersta skalet.  genom att bli av med den får de 8 elektroner i sina yttersta skal. Göran Sellberg och Annika Adolfsson

8 Alkalimetaller  Väte står i grupp 1 – tillhör inte alkalimetallerna  Alkalimetaller – mjuka, oädla metaller som reagerar med vatten och luft.  Måste förvaras i olja.  Vid reaktion med vatten bildas en basisk (alkalisk) lösning och vätgas. Göran Sellberg och Annika Adolfsson

9 Vissa släpper två elektroner Göran Sellberg och Annika Adolfsson

10 ...och får två elektroner mindre än antalet protoner i kärnan  Alla har två ensamma elektroner i det yttersta skalet  de här ämnena bildar gärna tvåvärda positiva joner Göran Sellberg och Annika Adolfsson

11 Halogenerna tar upp en elektron Göran Sellberg och Annika Adolfsson

12 för att få ett fullt yttersta skal Genom att ta upp en elektron får halogenerna ett ”fullt” yttersta skal Samtidigt får de förstås en negativ laddning för mycket: de bildar en negativ jon Göran Sellberg och Annika Adolfsson

13 Halogener  Icke-metaller som reagerar lätt med andra ämnen.  Då bildas salter.  Ordet halogener = saltbildare.  Klor bildar klorider, t ex natriumklorid=vanligt koksalt  fluor bildar fluorider, finns i tandkräm t ex  jod bildar jodider Göran Sellberg och Annika Adolfsson

14 Elektronerna bestämmer egenskaperna Göran Sellberg och Annika Adolfsson

15 Metaller och icke-metaller Göran Sellberg och Annika Adolfsson


Ladda ner ppt "Grupp Period Göran Sellberg och Annika Adolfsson."

Liknande presentationer


Google-annonser