Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HISTORIA. Tre perioder i mänskligheten Jägarsamhället (2 milj år sedan) ‏ Jordbrukssamhället (ca 10 000 år sedan) ‏ Industrisamhället (200 år sedan) ‏

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HISTORIA. Tre perioder i mänskligheten Jägarsamhället (2 milj år sedan) ‏ Jordbrukssamhället (ca 10 000 år sedan) ‏ Industrisamhället (200 år sedan) ‏"— Presentationens avskrift:

1 HISTORIA

2 Tre perioder i mänskligheten Jägarsamhället (2 milj år sedan) ‏ Jordbrukssamhället (ca 10 000 år sedan) ‏ Industrisamhället (200 år sedan) ‏

3 STÄDER BÖRJAR VÄXA FRAM Folk inser fördelarna med att ha kontroll över födan. Kravet var då att bli bofast, för att kunna odla, rensa ogräs osv. Tekniska hjälpmedel blir vanligare, ex. yxor Jeriko – den äldsta staden vi känner till 10 000 år gammal mur har hittats

4 Mesopotamien - Tvåflodslandet

5

6 Sumererna Första civiliserade folkslaget i området Städer; Ur, Uruk, Lagash och Nippur räknas som några av de första i världen Tvåflodslandet, mellan Eufrat och Tigris = bördig jord 6000 år sedan Vissa kunde läsa och skriva, mest för bokföring Metaller, färgade tyger och keramik var vanliga Stadsstater

7 Viktiga uppfinningar Konstbevattningen när floderna svämmade över Hjulet (5500 år gammalt) ‏ Kilskriften (3400 f.Kr) ‏ Lättare att sprida kunskap Första lagarna (ca 4000 år sedan) ‏

8 Babyloniska riket Tog över efter sumererna 3700 år sedan (1700f.Kr) ‏ Kung Hammurabi Föll ca 550 f.Kr

9 Lagar Hammurabis lagar Kung H. 3700 år sedan ”Öga för öga, tand för tand” Kungen ska ”krossa de onda och gudlösa” ”De starka inte må förtrycka de svaga” Handel med slavar är ok, många var kvinnor Svårt för kvinnor att skilja sig

10 Samhällsklasser Kung Höga präster, köpmän Militärer Hantverkare Bönder Fiskare/Herdar

11 Några problem Krig mellan starka grupper Äldsta bilden 5500 år gammal Organiserade krig (ovanligt) ‏ Konstbevattningen ledde till uttorkning av stora områden – salthalten steg i vattnet

12 Egypten Omkring 3000 f.Kr. - ca 1000 f.Kr I norra Afrika, ”skyddat från insyn”. Bördig jord längs floden Nilen, invånarna fick mat i överflöd – därför behövde inte alla arbeta med att odla - ”högkultur” En teokrati – landet tillhör gudarna Orättvist samhälle – de rika var väldigt rika

13 Faro – Egyptens ledare Människa men son till solguden Ra Begravdes i praktfulla gravar Pyramider Vittnar om att Egyptierna var duktiga på geometri, teknik och fysik Cheops, Chefrens Gravar i konungarnas dal Tutankhamun Ramses Hatschepsut Faraonerna blev mumier

14 Världen sju underverk Cheopspyramiden Babylons hängande trädgårdar Arhemistemplet Zeusstatyn i Olympia Mausoleet i Halikarnassos Kolossen på Rhodos Fyrtornet på Faros

15 Antikens Grekland

16

17 Tidsperioden ”Antiken” Perioden 800 f. Kr – 500 e. Kr Innefattar Greklands storhetstid, Alexander den stores rike, Persernas rike och Romarriket.

18 Grekland under Antiken Stadsstater som Athen och Sparta växte fram. Kolonisation av Medelhavet då nya stadsstater bildas, och den grekiska kulturen och handeln sprider sig. Förenades mot en gemensam yttre fiende, t ex perserna. 300-talet f. Kr besegrades Grekland av Makedonien, under ledning av Alexander den Store

19 Alexander den stores rike

20 Den grekiska kulturen Homeros – författade Iliaden och Odysséen. Religion – man tillbad många gudar, Zeus var den högste guden. Myter – Herkules, Oidupus, den sköna Helena. Filosoferna – Sokrates, Platon och Aristoteles. Olympiader Framstående byggnadsarkitektur.

21 Athens demokrati Demokrati betyder folkstyre Fyra nivåer (- Folkförsamlingen, Rådet, Ämbeten, Folkdomstolen) ‏

22 Folkförsamlingen Motsvaras ungefär av vår Riksdag. Alla manliga Athenare som fyllt 20 år hade tillträde och förväntades delta (ca 40 000 pers.) ‏ Lagstiftande makten.

23 Rådet Motsvarar ungefär vår Regering. 500 av folkförsamlingens medlemmar. 50 från varje bostadsområde. Tillsattes genom lottning. Lade fram lagförslag.

24 Ämbeten För att få ett ämbete skulle man vara minst 30 år. Ämbetet varade i 1 år. Tillsattes genom lottning ur folkförsamlingen.

25 Folkdomstolen Motsvaras ungefär av Konstitutionsutskottet. 6000 män i mindre grupper. Tillsattes genom lottning. Kontrollerade ämbetsmännens maktutövning.

26 Sparta En utpräglad krigsstat. Hela samhället uppbyggt kring krig. Både pojkar och flickor började tränas tidigt som soldater. Att leva ”spartanskt” – hårt och enkelt

27 Romarriket

28 Myten om hur Rom bildades Tvillingarna Romulus och Remus bråkade Rom var egentligen till en början en marknadsplats vid floden Tibern Den italienska stöveln innefattade många olika folkslag, upp till 10 st ca. år 800 f.Kr. Etrusker Grekiska stadsstater

29 Rom växer Romarna hade idoler; grekerna. Av grekerna tog romarna religion, vetenskap, kultur. Romarna växte sig starkare och erövrade hela halvön, genom att krossa både etrusker och greker.

30 Krigen mot Karthago Kallades Puniska krigen Hannibal, kartagernas fältherre. Stridselefanter Slaget vid Cannae 216 f. Kr, romarna förlorar ”För övrigt anser jag att Kartago bör förstöras” - Cato 149 f.Kr 146 f. Kr; Kartago förstörs till grunden

31 Romarrikets imperium Som störst 117 f.Kr Imperium = världsherravälde Mare Nostrum = vårt hav (om Medelhavet) ‏ Romarna härskade över Egypten (Nordafrika), Mesopotamien (västra asien) ‏ Nådde upp till brittiska öarna

32 Roms två epoker Republik (ca 500-27 f.Kr) ‏ Kejsardömet (27 f.Kr – 476 e.Kr) ‏

33 Republiken Senaten 300 senatorer Bestämde över lag och ordning Folkförsamlingen Alla fria män över 17 år Valde ämbetsmännen Ämbetsmännen Två konsuler – överbefälhavare Censorer – bestämde över skatter. = Rika Diktator – vid krig

34 Republiken faller Yrkesarméer blev allt vanligare Mot betalning ställde proletärer upp i krig – ex Marius Julius Caesar Valdes till konsul av Rom – skickades till Gallien med sin yrkesarmé ca 60 f.Kr Blev så rik att han kunde fjäska för både romarna och sina soldater – Caesar blev populär, vilket inte gillades av makthavare i Rom Caesar kallades tillbaka till Rom 49 f.Kr

35 Caesar tar med sin trogna armé – risk för inbördeskrig Valdes av senaten till diktator på livstid Rensade upp för att undvika oliktänkande 44 f.Kr mördas Caesar av bl.a Brutus Enligt Caesars testamente var Octavianus, 18 år, arvtagare Utnämnde sig till Caesar – kejsare, istället för diktator eller Rex (kung) ‏ Tog namnet Augustus år 27 f.Kr

36 Kejsardömet Kända kejsare; Augustus Caligula Nero Marcus Aurelius Commodus Konstantin den Store

37


Ladda ner ppt "HISTORIA. Tre perioder i mänskligheten Jägarsamhället (2 milj år sedan) ‏ Jordbrukssamhället (ca 10 000 år sedan) ‏ Industrisamhället (200 år sedan) ‏"

Liknande presentationer


Google-annonser