Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsplanen 2014-2017 för tjänster inom småbarnsfostran Vision för tjänster inom småbarnsfostran Småbarnsfostran ger en god start för barnets tillväxt,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsplanen 2014-2017 för tjänster inom småbarnsfostran Vision för tjänster inom småbarnsfostran Småbarnsfostran ger en god start för barnets tillväxt,"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsplanen 2014-2017 för tjänster inom småbarnsfostran Vision för tjänster inom småbarnsfostran Småbarnsfostran ger en god start för barnets tillväxt, utveckling och inlärning. Mission för tjänster inom småbarnsfostran Våra tjänster inom småbarnsfostran främjar barnets välfärd tillsammans med familjen. Vi erbjuder mångsidig och högkvalitativ småbarnsfostran som stöd för barnets utveckling och inlärning.

2 Utvecklingsplanen 2014-2017 för tjänster inom småbarnsfostran Värderingar som styr verksamheten inom tjänster för småbarnsfostran Småbarnsfostrans uppgift är att anordna högkvalitativa och mångsidiga dagvårds- och förskoleundervisningstjänster för barn och familjer. Värdegrunden inom småbarnsfostran i Karleby baserar sig på den nationella planen för småbarnsfostran, och det centrala är barnets människovärde. Finsk- och svenskspråkiga tjänster inom småbarnsfostran i tvåspråkiga Karleby stad erbjuds jämlikt och på basis av efterfrågan i alla delar av staden. Barnet i centrum Jämlikhet Trygghet Uppmuntran till lärande Hållbar utveckling

3 Utvecklingsplanen 2014-2017 för tjänster inom småbarnsfostran Centrala verksamhetsmål inom tjänster för småbarnsfostran VerksamhetsmålTidsschema och genomförande- ansvar Mätning och utvärdering Mångsidiga, tillräckliga, högkvalita- tiva tjänster och centralisering av tjänster enligt område. Man strä- var efter att trygga familjerna tjäns- ter – dagvårdsplats så nära hem- met som möjligt– trygghet. Ge- mensamma byggprojekt på kom- muninvånarnas bostadsområden påverkas – tjänster på det egna området ökar trivseln och trygg- heten. Kontinuerlig verksamhet. Tjänster inom småbarns- fostran bär ansvaret. Klientenkäter till vårdnads- havarna samt utnyttjande av responsen vid utvecklingen av tjänster. Trygga tjänsterna som fastställs i lag och förordning Tjänster inom småbarnsfostran utvecklar ett samverkande och processlikt verksamhetssätt tillsammans med andra ansvarsområden. Den elektroniska ärendehanteringen utvecklas. Direktören för småbarns- fostran bär ansvaret (tillsammans med andra ansvarsområdeschefer). Bildningsväsendets teamarbete som överskrider ansvarsområ- desgränserna har etablerats. Tjänster inom småbarnsfostran deltar i utvecklingen av bild- ningssektorns elektroniska ärendehantering. Kommun- rekry som hjälp vid rekrytering. Ansvarsområdet anpassar sin verk- samhet enligt anpassnings- programmets driftsekonomiram. Årlig uppföljning. Nämnden för utbildning och fostran bär ansvaret. Anpassningsprogrammet verk- ställs. Ansvarsområdet anpassar sin verksamhet enligt anpass- ningsprogrammets driftsekono- miram dock med beaktande av lag och förordning.


Ladda ner ppt "Utvecklingsplanen 2014-2017 för tjänster inom småbarnsfostran Vision för tjänster inom småbarnsfostran Småbarnsfostran ger en god start för barnets tillväxt,"

Liknande presentationer


Google-annonser