Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

30.6.2011 1 Klientinventering inom hemvården 30.11.2010 Riikka Väyrynen Raija Kuronen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "30.6.2011 1 Klientinventering inom hemvården 30.11.2010 Riikka Väyrynen Raija Kuronen."— Presentationens avskrift:

1 30.6.2011 1 Klientinventering inom hemvården 30.11.2010 Riikka Väyrynen Raija Kuronen

2 30.6.2011 2 Andelen klienter inom regelbunden hemvård som fyllt 75 år av befolkningen i samma ålder 1995–2010 Källa: THL, Klientinventering inom hemvården

3 30.6.2011 3 Klienternas vårdbehov inom regelbunden hemvård efter åldersgrupp år 2010 Källa: THL, Klientinventering inom hemvården

4 30.6.2011 4 Antalet besök hos klienterna och deras vårdbehov inom regelbunden hemvård i november 2010 Källa: THL, Klientinventering inom hemvården

5 30.6.2011 5 Klientinventering inom hemvården 30.11.2010 I november 2010 fick 68 865 personer regelbunden hemvård. Antalet klienter ökade med 5,3 procent från föregående år. Medelåldern för klienterna inom regelbunden hemvård var 78,9 år. Andelen klienter med behov av fortgående vård dygnet runt var 6,0 procent. Denna andel varierade beroende på landskap. Andelen klienter som besöktes oftare än 60 gånger per månad var något under en fjärdedel (22,8 %). Även i fråga om antalet besök var skillnaderna mellan landskapen och kommunerna stora. Majoriteten av klienterna (84,2 %) fick sådan vård som passade dem bäst enligt personalens bedömning, dvs. hemvård. http://www.thl.fi/fi/tilastot/kotihoito, Statistikrapport 22/2011 30.6.2011http://www.thl.fi/fi/tilastot/kotihoito


Ladda ner ppt "30.6.2011 1 Klientinventering inom hemvården 30.11.2010 Riikka Väyrynen Raija Kuronen."

Liknande presentationer


Google-annonser