Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Yrkeskunnande Enkät till kontaktpersoner i DOK. Kunskapsstyrning … att i allt högre grad, oavsett vilka former som kommer till användning, utveckla, sprida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Yrkeskunnande Enkät till kontaktpersoner i DOK. Kunskapsstyrning … att i allt högre grad, oavsett vilka former som kommer till användning, utveckla, sprida."— Presentationens avskrift:

1 Yrkeskunnande Enkät till kontaktpersoner i DOK

2 Kunskapsstyrning … att i allt högre grad, oavsett vilka former som kommer till användning, utveckla, sprida och tillämpa kunskaper om vad som ger önskad effekt i en specifik verksamhet eller i förhållande till en viss målgrupp, det vill säga åstadkommer en kunskapsbaserad verksamhet SOU 2007:10. Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft.

3 Undersökningsgruppen 47 personer har svarat 43 arbetade med missbruks- och beroendevård 34 var kontaktpersoner för DOK 10 personer var chefer ( 23%) 45% arbetat mer än 10 år inom missbruks- och beroendevård

4 Olika verksamheter Öppenvård 44 % Behandlingshem 30 % Boendestöd 19 % Myndighetsutövning 5 %

5 Olika huvudmän Kommun 72 % Landsting 19 % Privat företag 7 % Kooperativ2 %

6 Olika grundutbildningar Socionomexamen 35 % Kandidatexamen14 % Socialpedagog 9 % Sjuksköterska 9 % Övrig högskoleutbildn. 9 % Behandlingspedagog (univ.) 7 % Övrigt ej högskola 9 % 80% examen från högskola/univ. + 10% som gått högskoleutbildning, men ej examen

7 Olika yrkestitlar Öppenvård Socialsekreterare 23 %22 % Behandlingsassistent/behandlare19 % 24% Sjuksköterska 7 %12% Skötare 5 % 2 % Olika chefsbenämningar 23 % Övriga titlar 23 %19% (Miljöterapeut, samordnare, beteendevetare, socialpedagog, arbetsledare, kurator, motivatör, alkohol- och drogterapeut)

8 Vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter? Arbete med klienter/patienter 58 % Arbetsledning/samordning 25 % Verksamhetsutveckling 5 % Kombination av flera arb.uppg.12 %

9 Arbete med klienter/patienter + flera arbetsuppgifter. Samtal (individuellt eller i grupp) 50 % Stöd 27 % Kontaktperson 20 % Behandlingsarbete 20 % Rådgivning 13 % Motivation 10 % Provtagning 10 % Uppgifter i huset 7 % Myndighetsutövning 7 % Tillsyn 3 %

10 Några exempel Samtal: samtal, samtalsbehandling, behandlingssamtal, enskilda samtal och gruppsamtal, håller grupper, samtalskontakter, motiverande och stödjande samtal Stöd: att stödja ngn, att vara ett stöd, stödkontakt, stöd, stödjande samtal Behandlingsarbete: behandling, behandlingsarbete, individ- och familjebehandling, behandling i öppenvård

11 Min yrkesutövning baseras på :

12 I vilken grad baseras ditt val av insats på:

13 Vilka är de viktigaste kunskaper och/eller färdigheter som behövs i ditt arbete? FärdighetAdekvat utbildning ErfarenhetPersonliga egenskaper Kunskaper 54%46% 30% Vad bör man kunna göra? Hur bör man vara? Vad bör man ha kunskap om? Erfarenheter både från livet och arbete inom fältet

14 Yrkeskompetensen har i hög eller mycket hög grad utvecklats genom : Diskussion med arbetskollegor (91%) Egen praktisk erfarenhet av yrket (90%) Handledning (68%) Yrkesinriktad grundutbildning (61%) Internutbildning (56%) Disk med arbetsledare/chefer (54%) Vidareutbildning utanför arbetet (42%) Facklitteratur, fackpress, vetenskapliga tidskrifter, forskningsrapporter (33%)

15 Vidareutbildning 81% har deltagit i vidareutbildning det senaste året Motiverande samtal (24%) Psykoterapi ( 18%) Våldutsatta kvinnor/ våldsamma män (10%)

16 Samarbete 93% samarbetar med ett eller flera yrken om hur uppgiften ska lösas 33% uppfattade att yrket var underordnat eller flera yrken 65% ansåg att konflikter kunde förekomma med andra yrken

17 Yrken som man samarbetar med socialsekreterare, handläggare, socialsekreterare med myndighetsansvar, biståndsbedömare (kommunalt anställda) läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, psykiatriker, skötare, (landstingsanställda) frivårdsinspektör, polis, forskare, arbetsförmedlare (statligt anställda) Övriga: lärare, kurator och tandläkare, samt socionomer. Vanligaste samarbetspartnern var socialsekreterare därefter läkare och sjuksköterskor

18 Verksamheter Landsting, socialtjänst, ekonomiskt bistånd, sjukvård, frivård, kriminalvård, psykiatri, beroendevård, handikappförvaltning, skolan, och fastighetsförmedling Vanligaste samarbetspartnern var landsting, därefter kriminalvård/frivård och socialtjänst.

19 Underordning Ange de yrken som du uppfattar att ditt yrke i hög grad är underordnat Socialsekreterare med myndighetsutövning samt läkare. Främst inom landstinget respektive inom kommunen man uppfattade sig som underordnad, t.ex. sjuksköterskor i förhållande till läkare respektive behandlare i relation till socialsekreterare med myndighetsutövning.

20 Konflikter Ange de yrken där konflikter i hög grad kan förekomma Yrken: Socialsekreterare, följt av läkare. Verksamheter: Landstinget, följt av socialtjänsten. Landstinget konflikter bara inom den egna organisationen, dvs. mellan yrken, Kommunen: Konflikter både mellan olika yrken och verksamheter. Kommunanställda upplevde ungefär lika många konflikter med socialtjänsten och socialsekreterare som med sjukvården och läkare

21 Inställning till styrning (procent)

22 Frågor Är missbruks- och beroendevården ett gemensamt fält? Finns det en gemensam kärna? Vad behöver man kunna? Hur lär man sig ett yrke?


Ladda ner ppt "Yrkeskunnande Enkät till kontaktpersoner i DOK. Kunskapsstyrning … att i allt högre grad, oavsett vilka former som kommer till användning, utveckla, sprida."

Liknande presentationer


Google-annonser