Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Högpresterande betong i brokonstruktioner Utrednings- och forskningsmetodik, P0003B Emelia Nilsson, V5 Henrik Silfvernagel, V5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Högpresterande betong i brokonstruktioner Utrednings- och forskningsmetodik, P0003B Emelia Nilsson, V5 Henrik Silfvernagel, V5."— Presentationens avskrift:

1 Högpresterande betong i brokonstruktioner Utrednings- och forskningsmetodik, P0003B Emelia Nilsson, V5 Henrik Silfvernagel, V5

2 Bakgrund Under 1990-talets senare del skedde stor utveckling av högpresterande betong Olika betongsorter med specifika egenskaper Låg användning av högpresterande betong Forskning behövs inom tillämpningsområden för betongsorterna

3 Syfte Framtagning av ny broutformning av högpresterande betong

4 Mål Optimera ett eget förslag på utformning och jämföra med ett referensobjekt

5 Forskningsfrågor Vad saknas för att tekniken för högpresterande betong ska utvecklas och användandet ökas? Vilka högpresterande egenskaper är de som kan ha den största betydelsen för en brokonstruktion? Vari ligger den största ekonomiska vinsten vid användande av högpresterande betong inom brokonstruktion? Kan materialåtgången av betong eller armering minskas med hjälp av högpresterande betong? Exempelvis, kan fiberbetong minska mängden dragarmering?

6 Problemägare, resurser Intressenter: LTU, Skanska Teknik, Banverket och Reinertsen Tidsresurs; 20 veckor Ekonomisk resurs; obefintlig Personalresurs; två personer i forskningsgruppen samt handledare från företag och LTU

7 Avgränsningar Endast en typ av bro, då det skulle vara alltför tidskrävande med flera typer. En brotyp anpassad för järnväg väljs då en vägbro i högpresterande betong redan avhandlats i ett annat examensarbete. Inga intervjuer kommer att utföras i syfte att utreda attityder kring ämnet högpresterande betong och varför detta inte använda i någon större utsträckning, Detta skulle vara allt för tidskrävande och även förändra examensarbetets utformning alltför mycket. Detta skulle i sig kunna vara ytterligare ett examensarbete. Endast en typ av högpresterande betong kommer att väljas vid utformningen av bron.

8 Forskningsansats – Abduktiv Forskningsdesign – Teoribyggande

9 Metodbeskrivning Datainsamling – Litteraturstudie – Kvantitativ bearbetning – Forskningslitteratur, böcker, Internet – Frågor upprättade vilka ska besvaras med litteraturstudien Analys och förväntat resultat Undersökningsplan Tidplan


Ladda ner ppt "Högpresterande betong i brokonstruktioner Utrednings- och forskningsmetodik, P0003B Emelia Nilsson, V5 Henrik Silfvernagel, V5."

Liknande presentationer


Google-annonser