Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Visioner och utvecklingslinjer inom psykiatrin i VSVD Per Hellman Psyk.delegationens ordf.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Visioner och utvecklingslinjer inom psykiatrin i VSVD Per Hellman Psyk.delegationens ordf."— Presentationens avskrift:

1 Visioner och utvecklingslinjer inom psykiatrin i VSVD Per Hellman Psyk.delegationens ordf

2 Barn- och ungdomspsykiatrins sjukhusvård Nuvarande platsantal (6 ) torde föreslå Familjeenhet inom distriktet – En kombination av avd för kvinnosjukdomar, förlossningar, barnsjukdomar,barnpsykiatri och ungdomspsykiatri nära varandra t.o.m. i samma byggnad Skulle möjliggöra ett tidigt ingripande i familjeproblem – modeller för stöd redan i graviditetsskedet och stöd till småbarnsfamiljer skulle utvecklas

3 Barn- och ungdoms (2) Personalens yrkeskunnande skulle fås i effektiv användning – i framtiden kommer det att råda brist på yrkespersonal Antalet ungdomspsykplatser är nu optimalt (8 st) 2 platser för undersökning och 6 för vårdplats på avdelning – symptom; ätstörningar, störningar i sinnesstämningen, beteendestörningar (aggressivitet, osocialt beteende, isolering), depression, självmordsbenägenhet Vårdfilosofi; samfundsvård tillämpad på unga som ligger nära den vårdfilosofi som tillämpas inom barnpsykiatrin

4 Barn- och ungdomspsyk (3) Intensivt samarbete med den ungas familj och med nätverken Barnskyddet en viktig samarbetspartner liksom även de privata vårdhemmen för unga

5 Rehabiliteringspsykiatrin i framtiden Kortare vårdtider – intervallvårdens betydelse Heterogena patientdiagnoser – olika vårdprinciper tillämpas Kommunerna saknar tillräckliga resurser för en effektiv dygnetrunt rehabilitering och boendeservice, en utbyggnad borde ske Växande behov av intervallrehabilitering och hemvård Rehabiliteringsvårdkedjan är flexibel inom sjukhuset avd2 >avd6 > rehabiliteringshemmet sker individuellt alltefter patientens rehabiliteringsbehov/kondition

6 Rehabpsykiatrin i framtiden (2) Hemrehabiliteringen välfungerande med stöd av klozapinpolikliniken > ett framtida utvecklingsobjekt Hemvården och socialtjänsterna skall starkare anknytas – utbildad personal behövs Utökat samarbete mellan specialsjukvården och tredje sektorn är önskvärt Rehabhemmen behöver mera personal speciellt då patienternas tillstånd försämras och akutvården behöver mera platser

7 Rehabpsykiatrin i framtiden(3) Tillräcklig information i centrala frågor som berör dem själva är viktig för mental-rehabilitanden – En infopunkt på en central plats i staden där en sakkunnig skulle finnas till hands med rådgivning och handledning gällande framtida handlings-alternativ Dagcenterverksamheten kunde skötas av kommunernas social- och hälsovårdssektor men arbetstagarna borde ha psykiatrisk sakkunskap/utbildning


Ladda ner ppt "Visioner och utvecklingslinjer inom psykiatrin i VSVD Per Hellman Psyk.delegationens ordf."

Liknande presentationer


Google-annonser