Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 3 viktiga anpassningar, specifikt för arbetgrupperna: 1. Anpassa riktlinjer och utbildningar utifrån målbilderna. Hänsynskrävande biotoper, kantzoner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 3 viktiga anpassningar, specifikt för arbetgrupperna: 1. Anpassa riktlinjer och utbildningar utifrån målbilderna. Hänsynskrävande biotoper, kantzoner."— Presentationens avskrift:

1 1 3 viktiga anpassningar, specifikt för arbetgrupperna: 1. Anpassa riktlinjer och utbildningar utifrån målbilderna. Hänsynskrävande biotoper, kantzoner mot vatten och våtmarker 2. Mer proaktiva sätt att kommunicera sociala värden och skogsbruksåtgärder Friluftsliv och rekreation 3. Tydliggöra ansvar, säkra informationskedjan, förbättra planering Forn- och kulturlämningar Naturhänsynen efter dialogprojektet Framtida anpassningar inom skogsbruket

2 2 Övriga anpassningar: 4. Utforma ny uppföljning av hänsyn 5. Skogsstyrelsens användarråd 6. Förbättra återkoppling i fält Naturhänsyn efter dialogprojektet Framtida anpassningar inom skogsbruket

3 3 7. Fortsatt dialog 8. Redovisa statistik & goda exempel på hänsyn. 9. Medverka till nya skogliga sektorsmål Naturhänsyn efter dialogprojektet Framtida anpassningar inom skogsbruket

4 4 Verka för att hänsyn sker på målbildsnivån Verka för att ansluta skogsägare till certifieringen / gröna skogsbruksplaner Genomföra studiekampanjer (Ex Skogens vatten, Körskadeutbildningar) Digital informationskedja (planering – avverkning – biobränslen – skogsvård) Delta i teknisk utveckling (bandgående fordon, andra hjälpmedel) Utveckla hänsyn i NS, PF, hyggesfri, naturvårdsbränning, tillskapande av naturvärden * Se även avsnittet Skogsbrukets anpassningar de senaste 20 åren, där flera saker är fortsatt aktuella. Naturhänsyn - framtida anpassningar Förbättra eller fortsätta med det vi redan gör*:

5 5 Digitala terrängmodeller. Kartläggning av vattendrag, grundvattennivå, diken och en del lämningar Inrätta regionala ”Naturvårdsråd”, ett diskussionsforum för markägare i regionala naturvårdsfrågor och strategier. Formulera branschgemensam policy för ”lägsta-nivå” för kvalitet på traktdirektiv (karta, information)? Åtgärdsprogram för hotade arter – involvera markägare i ökad utsträckning, bygga på frivillighet och samarbete. Riktat stöd kan behövas. Exempel är samarbeten med SOF och markägare. Vitrygg. Större barkplattbagge. Ökad samverkan kring vattenfrågor, inklusive t.ex. kostsamma restaureringar, byte av felaktigt lagda vägtrummor Naturhänsyn - framtida anpassningar Förslag till ämnesområden att utveckla:


Ladda ner ppt "1 3 viktiga anpassningar, specifikt för arbetgrupperna: 1. Anpassa riktlinjer och utbildningar utifrån målbilderna. Hänsynskrävande biotoper, kantzoner."

Liknande presentationer


Google-annonser