Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013 Riikka Väyrynen och Raija Kuronen 12.11.2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013 Riikka Väyrynen och Raija Kuronen 12.11.2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården."— Presentationens avskrift:

1 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013 Riikka Väyrynen och Raija Kuronen 12.11.2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013. 1

2 12.11.2014 2 Det totala antalet klienter inom institutionsvård och boendeservice för äldre i slutet av åren 2000–2013 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

3 Antalet hembesök hos klienter inom den regelbundna hemvården och behovet av vård i november 2013 12.11.2014 3 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården; Klienter inom hemvården i november Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

4 Täckningsgraden för tjänster för äldre i slutet av varje år 2000–2013 12.11.2014 4 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

5 Täckningsgraden och strukturen för tjänster för äldre åren 1990–2013, klienter som fyllt 75 år, antal och % av dem som fyllt 75 år 12.11.2014 5 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

6 Klienter inom institutionsvård och boendeservice för personer med utvecklingsstörning i slutet av varje år 2000–2013 12.11.2014 6 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

7 Antalet långvårdsklienter på institutioner för personer med utvecklingsstörning enligt åldersgrupp i slutet av varje år 2000–2013 12.11.2014 7 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

8 Klienter inom annat serviceboende för personer under 65 år i slutet av varje år 2006–2013 12.11.2014 8 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

9 Klienter inom psykiatrisk boendeservice i slutet av varje år 2006–2013 12.11.2014 9 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

10 Klienter och vårddygn inom institutionsvård och akutvård för missbrukare sammanlagt 2000–2013 12.11.2014 10 Källa: THL, Institutionsvård och boendeservice inom socialvården Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.

11 12.11.2014 11 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013 31.12.2013 hade ålderdomshemmen 11 920 klienter och heldygnsomsorgen 34 800 klienter. Jämfört med året innan minskade antalet klienter med 12,3 procent vid ålderdomshemmen, medan antalet klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg ökade med närmare 8 procent. Även långtidsvården på hälsovårdscentralernas bäddavdelningar minskade med cirka 20 procent. Strukturen inom servicesystemet för äldre har förändrats. Anlitandet av serviceboende med heldygnsomsorg har ökat stadigt och institutionsvården har minskat. I slutet av år 2013 hade institutionerna för personer med utvecklingsstörning totalt 1 460 klienter, vilket är över nio procent (9,2 %) mindre än året innan. Däremot ökade antalet klienter som fick assisterat serviceboende för utvecklingsstörda med 6,7 procent och omfattade i slutet av år 2013 sammanlagt 7 037 personer. Antalet klienter inom psykiatrisk boendeservice sjönk något från året innan (0,6 %). http://www.thl.fi/tilastot/sosiaalihuollonlaitos, Statistikrapport 27/2014 12.11.2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013.


Ladda ner ppt "Institutionsvård och boendeservice inom socialvården 2013 Riikka Väyrynen och Raija Kuronen 12.11.2014 Institutionsvård och boendeservice inom socialvården."

Liknande presentationer


Google-annonser