Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 4 Hälsofrämjande arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 4 Hälsofrämjande arbete"— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 4 Hälsofrämjande arbete
Kunskapskrav  Eleven redogör för faktorer som påverkar människors hälsa och välbefinnande samt förklarar samband och drar slutsatser. Dessutom redogör eleven för några folksjukdomar samt hur de kan förebyggas och behandlas. I redogörelserna använder eleven centrala begrepp och teorier. Charlotte L & Carolina W

2 Vad ska vi gå igenom idag:
Teorigenomgång: 30 min. Vad säger litteraturen? FYSS & FaR Arbetsuppgift – Redovisning Livsstilsprojekt – Eget arbete

3 Hälsofrämjande arbete
Egen påverkan Egen kontroll Egen förändring

4 Hälsoupplysning 1800- talet
Präster och lärare – stod ofta för hälsoupplysning. 2000- talet Statens folkhälsoinstitut Hälsoupplysning Informera om möjligheter att förhindra sjukdom samt bevara en god hälsa.

5 Hälsoprofil Syftet: Är att personen själv analyserar sin
hälsa samt blir motiverad till förändringar för att öka hälsan. Samtalet kring olika frågor om hälsoprofilen diskuteras med en person som har utbildning inom området. SMART!

6 Sekundärpreventivt Arbete vid folkhälsosjukdomar, handlar
ofta om att ändra ett ohälsosamt beteende eller livsstil. Kunskap, förståelse och insikt. Är förutsättningar för att ta sig ur ett ohälsosamt tillstånd och ha inflytande över sitt tillfrisknande.

7 FYSS & FaR FYSS – Fysisk Aktivitet i Sjukdomsbehandling och Sjukdomsprevention FaR – Fysisk aktivitet på Recept

8 FYSS Kunskapsbank om hur fysisk aktivitet:
Verkar sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande

9 FaR Ordination av Fysisk aktivitet Metod för att främja folkhälsa
Ordineras av legitimerad sjukvårdspersonal Viktigt med uppföljning

10 Fortsättning… Individanpassa Öka stegvis
Måttlig intensitet – Borgskalan 12-13, vilket innebär 55-70% av maximal hjärtfrekvens.

11 Filmtajm…

12 Arbetsuppgift: Ni kommer att få dela in er i grupper om 3-4 personer och fördjupa er inom följande områden: Högt blodtryck Stroke/slaganfall Fetma Diabetes typ 2 Depression Uppgiften kommer på nästa sida.

13 Uppgift! Vad innebär sjukdomen för personens hälsa? (Dvs. symtom, hur påverkas personens vardag? Vad behöver personen tänka på?) Hur kan ett FaR se ut för personen? Hur kan fysisk aktivitet vara positivt för personen? Motivera hur ni kom fram till era slutsatser. 45 min. (inkl. 15 min. rast) Säg vart ni går någonstans! Redovisning sker i grupp: max 5 min.

14 Livsstilsprojekt!


Ladda ner ppt "Kapitel 4 Hälsofrämjande arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser