Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

970 miljonprogramsbor har svarat Total16 - 22 år23 - 35 år36 - 55 år56 - 80 år Stockholms län Östra Mellansverige Småland med öarna SydsverigeVästsverige.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "970 miljonprogramsbor har svarat Total16 - 22 år23 - 35 år36 - 55 år56 - 80 år Stockholms län Östra Mellansverige Småland med öarna SydsverigeVästsverige."— Presentationens avskrift:

1

2 970 miljonprogramsbor har svarat Total16 - 22 år23 - 35 år36 - 55 år56 - 80 år Stockholms län Östra Mellansverige Småland med öarna SydsverigeVästsverige Norra Mellansverige Norrland Man45,2%36,7%36,5%49,8%54,2%42,5%48,1%61,3%48,6%43,3%47,5%43,2% Kvinna54,8%63,3%63,5%50,2%45,8%57,5%51,9%38,7%51,4%56,7%52,5%56,8% Svarande970128304277260386131311442014037 * Indikativa resultat för regionerna: Småland med öar, Norra Mellansverige och Norrland. Regionerna definieras: Östra Mellansverige: Uppsala, Södermanland, Östergötland, Örebro, Västmanland; Småland med öarna: Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland; Sydsverige: Blekinge och Skåne; Västsverige: Halland, Västra Götaland; Norra Mellansverige: Värmland, Dalarna, Gävleborg; Norrland: Västernorrland, Jämtland, Västerbotten, Norrbotten Bakgrund Sedan Gringo tillsammans med United minds genomförda ”Miljonprogramsrapporten” 2006, med en uppföljning 2010, har ingen undersökning om livet i miljonprogrammen gjorts. Nu, liksom då, ligger intresset i att få en indikation på miljonprogramsbons ekonomi, inflytande, attityd och livsstil. MIKLO Genom att prata om invånare i miljonprogrammen istället för invånare med ”annan etnisk bakgrund” sätter MIKLO fokus på det verkliga behovet i Sveriges offentliga och privata sektor – olikhet. Olikhet och kunskap om den olikhet som finns framförallt inom ramen för Sverige och inte världen. Det är bra att ha kunskap om andra länder om man vill nå ut internationellt, och det är bra att ha kunskap om miljonprogrammens 1,5 miljoner invånare om man vill nå ut till dessa. Metod Online-undersökning, genom Cint. Genomförd december 2011. Urval 970 respondenter boendes i miljonprogram/ förort i Sverige*

3 Färre heltidsarbetar, fler har befattningar Miljonprogramsbon i vår undersökning: Är 45,2 % män och 54,8 % kvinnor Är för det mesta ogifta och bor i eget hushåll, är sammanboende eller är gifta Över hälften har inga barn – markant färre som har barn jämfört med svenska snittet. En tredjedel har avslutat 3-årigt gymnasium (32,1%) och ytterligare fyra av tio har avslutat högskola (17,2% två årig och 23,1% längre än två år)* Flest heltidsarbetande, pensionärer och studerande. Dock färre heltidarbetande, deltidsarbetande och egen företagare men flera studerande samt arbetssökande jämfört med svenska snittet**. Över hälften jobbar inom privata sektorn (54%), en femtedel inom den kommunala sektorn (20,3%) och en tiondel inom statliga sektorn (10,8%). Fler jobbar inom den privata sektorn jämfört med svenska snittet. Nästan fyra av tio (37,3%) anger att deras arbetssituation inbegriper befattningen resultatansvar och nära var femte anger att de har personalansvar (19,1%) och ingår i ledningsgrupp (17,4%). Dessutom uppger 15,9 % att de har en chefsbefattning. Samtliga dessa ansvarsområden är starkt överrepresenterade jämfört med svenska snittet. Över en tredjedel (35,5%) planerar att byta bostad det närmaste året, vilket är högre än svenska snittet. 88,5 % är födda i Sverige vilket är i enlighet med svenska snittet och ca 77% uppger att deras mor och/eller far är födda i Sverige, vilket är något färre än svenska snittet på ca. 83 %. Den högsta överrepresentationen jämfört med svenska snittet är att fler miljonprogramsbor har föräldrar som är födda i övriga länder i Norden. * Notera att undersökningen även vänder sig till de som fortfarande går i gymnasiet. 13, 2 % i undersökningen är i åldern 16-22 år. ** Siffrorna fö svenska snittet kommer från SIFOs rikstäckande undersökning ”Sverige Nu 2011” ställd till svenskar 15-79 år

4 Mindre inkomst – god ekonomi Miljonprogramsbon har lägre inkomster än genomsnittssvensken men anger att de har god ekonomi Procent av miljonprogramsbor, genomsnittsvenskens 15-79 år svar anges i procent i parantes Personlig inkomst * – Mindre än 13.999 kr / månad (inkl ingen inkomst): 42,7 % (31,4 %) – Mer än 35.000 kr / månad: 6,8 % (12 %) Hushållets inkomst – Mindre än 18.999 kr / månad (inkl ingen inkomst): 31,8 % (14,9 %) – Mindre än 24.999 kr/ månad (inkl ingen inkomst): 44,3 % (24,8 %) – Mindre än 29.499 kr / månad (inkl ingen inkomst): 54,9 % (32,6 %) – Mer än 35.000 kr / månad: 26,9 % (50,8 %) Samtidigt : Så anger 57 % att de tycker att de har en god ekonomi, 34,8 % att brist på pengar är ett stort problem och 8,1 % att de är helt beroende av andra för sin försörjning* Efter att räkningarna är betalda har 71 % av miljonprogramsborna 0-10.000 kr kvar per månad och 17,1 % mer än 10.000 kr – 17% har mindre än 2000 kr; 23,2% har 2 - 4000 kr, 16,1% har 4 - 6000 kr, 7,9 % har 6 - 8000kr och 6,8% har 8 - 10.000 kr De flesta skulle, om de behövde en större summa pengar, gå till en bank och låna (37%), jobba extra (24,2%) eller fråga sina föräldrar om pengar (21,1%) 91,8% har inte tagit ett sms-lån, 4,5 % har övervägt det och 3,7% har tagit ett sms-lån en eller flera gånger * Notera att undersökningen även vänder sig till de som fortfarande går i gymnasiet. 13, 2 % i undersökningen är i åldern 16-22 år

5 Sparar och lånar mindre Miljonprogramsbon sparar. De lånar även mindre än genomsnittsvensken. Procent av miljonprogramsbor, genomsnittsvenskens 15-79 år svar anges i procent i parantes Sparande per år (ej pensionssparande) – Mindre än 6 000 kr: 45,6 % (42,7 %) – 6 000 - 12 000 kr: 17,5 % (20,5 %) – 12 000 – 18 000 kr: 6,8 % (8,7 %) – Mer än 18 000 kr: 10,9 % (17 %) – Vill ej svara: 19,2 % (11,2 %) Lån (Ej bostadslån) och kredit – Har ej lån / Kan inte få lån: 50,2 % – Mindre än 100 000 kr: 22,6 % (37,6 %) – 101 000 - 500 000 kr: 16,1 % (14,9 %) – 501 000 – 1 000 000 kr: 1,6 % (0,9 %) – Mer än 1 000 000 kr: 0,3 % (0,7 %) Relationen till banker är aningen avvaktande: Procent av andel som har uppgett instämmer helt och hållet Jag har en stabil och bra relation till en bank: 27,0 % Jag tycker inte att banker verkar särskilt intresserade av mig och mina pengar: 16,5 % Jag har knappt någon kontakt med banker: 15,9 % Jag planerar att snart ta ett banklån: 2,3 % Bostadslån – Har ej lån / Kan inte få lån: 64,9 % – Mindre än 100 000 kr: 8,1 % (16,8 %) – 101 000 - 500 000 kr: 7,1 % (14,6 %) – 501 000 – 1 000 000 kr: 6,6 % (12,7 %) – Mer än 1 000 000 kr: 4,8 % (14,8 %) Uppskattat innehav på privat bankkonto – 0 kr: 7,8 % (2,7 %) – 1- 10 000 kr: 31 % (12,9 %) – 10 001 - 100 000 kr: 28,9 % (26,5 %) – 101 000 – 500 000 kr: 10,7 % (13,3 %) – Mer än 500 001 kr: 3 % (2,9 %)

6 Miljövårds- och jämställdhetsfrågor viktigast och semestra, litteratur samt kurser roligast Miljonprogramsbon är främst intresserade av: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett haft ett ”mycket stort” intresse. I de fall detta är överrepresenterat jämfört med genomsnittsvensken 15-79 år svar på ”mycket stort” intresse anges genomsnittssvensken procent i parantes och anges med grönmarkering. Semestra utomlands: 35,5% Musik: 29,1% Litteratur: 24,5% (19,8%) Film: 24,5% Vidareutbilda sig / Gå på kurser: 19,5 % (13 %) Träffa nya människor: 18,7% Semestra i Sverige: 17,9 % Sport/Idrott: 14,6 % * Se på sport på TV / läsa om sport: 11,9 % Teater: 11,5% (9,8 %) Spela dataspel/tv-spel: 11,4% * Konst: 11,3% (9,1 %) Följa populära TV-serier: 10% Meditation / Yoga: 4,3% * Kändisar: 3,1% Kungligheter: 2,4% * Saknas data för genomsnittsvensken Miljövårdsfrågor: 16,2% (15,4%) Jämställdhetsfrågor : 14,6% (12,6%) Andra länders kultur: 11,4% Utrikespolitik: 9,8% (9,3%) Religionsfrågor: 6,0 % Ungdomskultur: 5,2 % (3,9%) Fackliga frågor: 4,8% (4,1%) SakfrågorIntressen

7 Internet är den viktigaste mediekanalen Miljonprogramsbon värderar följande kanaler mest: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att kanalen är mycket viktig på frågan ”när du söker information hur värderar du följande informationskanaler”. Genomsnittsvenskens 15-79 år svar anges i procent i parantes, grönmarkering visar att miljonprogramsbon är starkt överrepresenterad jämfört med genomsnittsvensken medan rödmarkering indikerar en underrepresentation. Internet: 48,7% (31,7 %) TV: 21,3% (23,5 %) Radio: 19,4 % (22,7%) Morgontidning: 19,1% (22,8%) Brev från företag/myndigheter: 12,6% (20,5 %) Text Tv: 12,3 % (14,1%) - - Internet är den mest trovärdiga kanalen - Reklambilagor, telefonkataloger, direktreklam och populärpress anses är minst trovärdiga - Största skillnaderna är att miljonprogramsbon jämfört med genomsnittsvensken tycker att: Internet är viktigare; 48,7 % anser att kanalen är mycket viktig jämfört med 31,7 % Gratistidningar är viktigare; 51,5 % anser att kanalen är något, ganska eller mycket viktig jämfört med 33,4 %, TV är viktigare; 82 % anser att kanalen är något, ganska eller mycket viktig jämfört med 73 % Brev från företag/myndigheter är mindre viktigt; 12,6 % anser att det är mycket viktigt jämfört med 20,5% Telefonkataloger är mindre viktigt; 20,8 % % anser att kanalen är något, ganska eller mycket viktig jämfört med 34,6 % Fackpress: 8,0 % (8,6%) Gratistidningar: 6,6 % (3,6%) Kvällstidningar: 4,4 % (4,0 %) Telefonkataloger: 3,0 % (7,1 %) Direktreklam: 2,1% (1,4 %) Reklambilagor i morgontidningar: 1,5 % * Populärpress: 1 % (0,7 %) * Saknas data för genomsnittsvensken

8 Journalister anses vara allmänbildade men ge en felaktig bild av förorter/miljonprogrammen Är allmänbildade, håller koll på politikerna och får bra betalt + _ Ger felaktig bild av förorter/miljonprogram och är inte kunniga inom det område de skriver

9 Inställningen till livet Miljonprogramsbon inställning och attityd till livet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” på olika påståenden om livet. Genomsnittsvensken 15-79 år svar anges i procent i parantes Påståenden som miljonprogramsbon håller med till mer utsträckning än genomsnittssvensken 15-79 år Det är viktigt att vara välinformerad om saker och ting: 44,6% (39,1%) För mig är det viktigare hur jag utnyttjar min tid än hur mycket pengar jag tjänar: 27,8% (22,5%) Jag uppfattar mig själv som konst- och kulturintresserad: 18,1 % (10,4 %) Sverige bör ta emot fler flyktingar än idag: 8,7% (6,8%) Det är inte så mycket jag kan göra för att ändra mina livsförhållanden: 5,9 % (5 %) Vad man har för lön är det viktigaste måttet på att man är framgångsrik: 3,8 % (3,1%) Påståenden som miljonprogramsbon håller med till mindre utsträckning än genomsnittssvensken 15-79 år Folk får acceptera mig som jag är: 50,4% (64,8%) Vi bör sträva efter jämlikhet för alla i samhället: 46,4 % (59 %) Jag är mycket nöjd med mitt liv som det ser ut: 18,5 % (31%) Jag frågar ofta andra om råd innan jag köper sådant jag inte köpt tidigare: 12 % (23,4 %) Jag har det bra och vill förändra mitt liv så lite som möjligt framöver: 8,8% (19,9%) Jag undviker helst storstan: 7,1 % (8,9 %) Det är viktigt att hålla fast vid traditionella vanor och uppfattningar: 6,8% (8,5%) Jag bryr mig mest om det som händer i mitt lokalsamhället: 6,6 % (9 %) Jag är för ett svenskt medlemskap i EMU: 6,2 % (8,1%) Enligt mig är det kvinnan som bör ha huvudansvaret för hem och familj: 2,7% (3,9%) Det är viktigt att folk känner igen de varumärken jag använder: 1 % ( 3,6 %) Påståenden som miljonprogramsbon håller med i lika stor utsträckning som genomsnittssvensken 15-79 år Barn bör ha rätt att fritt uttrycka sin personlighet och sina önskningar: 49,6% (49 %) Man måste fortsätta försöka, även om man har misslyckats tidigare: 47,9% (52,5%) Jag utnyttjar ofta rabatt- och extraerbjudanden: 26,2 % (28 %) Jag tycker om att ha gäster hemma: 26,1% (26,2%) Jag är oroad för utsläpp och andra miljöeffekter orsakade av bilar: 22,9% (20,1%) Jag kan tänka mig att ställa upp för ett angeläget ändamål: 22,2% (21,9%) Jag vill försöka nå så långt det är möjligt i min karriär: 18,2% (16,3%) Jag tycker det är viktigt att min familj tycker att det går bra för mig: 17,9% (19,1%) Jag tycker jag är en människa med själsligt och andligt djup: 16,9% (15,6%) Jag ger gärna pengar till välgörande ändamål eller fredsarbete: 15,4 % (14,8 %) Att fullgöra sina plikter mot omgivningen är mer värt än att leva för det egna nöjet: 9,6 % (11%) Att dricka alkohol är en del av ett normalt liv: 9,5 % (10,4 %) Min religiösa tro är väldigt viktig för mig: 7,9 % (7,9%) Miljonprogramsbon vill vara välinformerad och verkar vara mer förändringsbenägna och mindre villiga att hålla fast vid traditioner och stereotyper. De har också en framåtsträvan. De är mindre nöjda med sitt liv och vill ändra sina livsförhållanden, även om de inte är säkra på att de kan det.

10 Andra värderingar som är viktiga Miljonprogramsbon svar på ”hur viktiga är dessa saker för dig”? Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” på olika påståenden om livet. Att ha en god relation med dina föräldrar: 46,2 % Att ha en god utbildning: 28,2 % Att se bra ut: 8,7% Att bo snyggt: 8,2 % Att vara vältränad: 7,9 % Att ha snygga kläder: 7,8 % Att tjäna mycket pengar: 5,8 % Att ha en snygg bil: 2,2 % Miljonprogramsbon inställning och attityd till livet: Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” på olika påståenden om livet. Jag vill jobba på en arbetsplats där det är jämställt mellan män och kvinnor: 46,4 % Jag trivs med mitt liv: 30,1 % Jag tror jag kommer uppnå det jag vill i mitt liv: 24,3 % Jag är nästan alltid hemma: 23 % Jag dricker inte sprit: 18,7 % Jag samtalar ofta med min omgivning om politik och samhällsfrågor : 16,0 % Jag handlar hellre av företag som bryr sig om mångfald och integration: 13,0 % Jag är ofta ute och festar: 3,2 % För miljonprogramsbon är det viktigt med jämställdhet på arbetsplatsen. De trivs med livet och tror de kommer uppnå det de vill. Viktigare med relation och utbildning än utseende och status.

11 Inställningen till Sverige och samhället Miljonprogramsbon inställning och attityd till Sverige, invandring och svenska samhället Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” Jag känner mig svensk: 60,6 % Jag tycker Sverige är ett bra land att leva i: 46,8 % Sverige borde låta färre människor invandra till Sverige: 25,8 % Jag tycker rasism är ett stort problem i Sverige: 20,2% Skolan är ett ställe där man integreras i det svenska samhället: 20,0 % Jag tror att invandrare ofta blir diskriminerade på krogen: 12,6 % Jag vill flytta så fort jag kan: 12,3 % Att många invandrare är arbetslösa beror ofta på dem själva: 11,8 % Att många invandrare är arbetslösa beror på diskriminering: 10,8 % Sverige är ett land med ovanligt lite rasism och diskriminering: 10,0 % Sverige borde låta fler människor invandra till Sverige: 9,5 % Jag har kontakter i Sverige som är bra för min karriär: 8,6 % Det är lätt för mig att starta eget: 7,8 % Jag har bättre chanser att göra karriär i ett annat land: 4,8 % Jag känner mig ofta diskriminerad: 4,2 % Jag känner mig inte alls svensk: 3,6 % Jag tänker lämna Sverige så fort jag kan: 3,1 % Miljonprogramsbon känner sig svenska, tycker att Sverige är ett bra land att leva i och gillar sitt område. De anser att det finns diskriminering i Sverige och att skolan är ett ställe som integrerar människor i samhället. De känner sig själva inte diskriminerade och anser att färre människor borde tillåtas invandra till Sverige.

12 Kommunikationer och vårdcentral är viktigast och bäst i området. Miljonprogramsbon inställning och attityd till området de bor i Procent av miljonprogramsbor som har uppgett ”instämmer helt och hållet” Jag gillar mitt område: 28,5 % Det är coolt att bo där jag bor: 7,0 % Jag vill engagera mig för att göra mitt bostadsområde bättre: 6,7 % Jag vill engagera mig för att göra miljonprogram runt om i Sverige bättre: 5,9 % Jag känner igen mig i de som bestämmer i min kommun: 3,3 % Bäst och sämst i miljonprogrammen Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är ”mycket bra” i deras område Bäst Kommunikationer: Mycket bra: 40,2 %; mycket dåligt: 2,0 % Vårdcentralen: Mycket bra: 25,1 %; mycket dåligt: 5,2 % Viktigast och oviktigast i miljonprogrammen Procent av miljonprogramsbor som har uppgett att nedanstående är ”mycket viktigt” eller ”mycket oviktigt” i deras område. Mycket viktigt Kommunikationer: 68,9 % Vårdcentral: 47,1 % Butiker: 45,3 % Sämst Politikerna: Mycket dåligt: 10,6 %; mycket bra: 2,6 % Arbetsförmedlingen: Mycket dåligt: 6,3 %; mycket bra: 3,9 % Mycket oviktigt Nyföretagarcentrum: 16,5 % Dagmamma: 14,3 % Arbetsförmedlingen: 14,2 % Vi frågade också: ” Har du någon gång upplevt att din bostadsadress har varit en nackdel för dig?” Nej, aldrig: 61,9 % Någon gång har det hänt: 25,9 % Flera gånger 8,4 % Ofta: 2,5 % Det har hänt att jag ljugit om var jag bor för att jag skäms över min adress: 1,4 % + _ _ +

13 Hälften vill engagera sig samt förändra området - vänder sig till bostadsbolagen ”Har du eller har du haft någon förtroendepost i följande verksamhet?” Ja, i ett politiskt parti: 7,7 % Ja, i annan förening eller organisation: 34,1% Ja, i kommun, landsting eller riksdag: 4,1% Nej: 62,6% 18, 7 % känner någon personligen som jobbar i kommunen, ytterligare 20,7 % känner till någon och 60,6 % känner inte någon inom kommunen. 33, 9 % har haft en kontakt med någon politiker i Sverige 51,6% skulle vilja lägga tid på att göra saker bättre i sitt område och skulle i första hand vända sig till Bostadsbolaget / de som sköter fastigheten om de skulle vilja förändra något i området. ”Var skulle du vända dig om du skulle vilja förändra något i ditt område?” Bostadsbolaget / de som sköter fastigheten: 44.9 % Jag vet inte: 19,2 % Till någon som arbetar på kommunen: 12,3 % Till en organisation eller förening: 8,4 % Till en politiker 8,1 % Till en granne/invånare som är aktiv och engagerad: 7,1 % Vill helst förändra följande saker i området: 1.Service och butiker: 36,0 % 2.Tryggheten: 33,6 % 3.Utemiljön (parker, gator mm): 26,8 % 4.Bostäderna: 24, 9 % 5.Polisen: 16, 5 %

14 V och MP större, högern mindre I riksdagsvalet röstade miljonprogramsbon på: Centern1,9% Folkpartiet3,7% Kristdemokraterna2,6% Miljöpartiet12,6% Moderaterna16,4% Piratpartiet0,9% Socialdemokraterna19,9% Sverigedemokraterna7,8% Vänsterpartiet8,6% Feministiskt Initiativ0,9% Annat parti0,8% Blank röst1,9% Jag röstade inte9,6% Vill inte uppge12,5% Vi frågade också: ”Skulle du vilja bjuda en Sverigedemokrat på kaffe?” Ja, mest för att förstå hur de tänker: 42,3% Ja, mest för att försöka få honom/henne att ändra sig: 6,1% Ja, mest för att jag tycker de verkar vettiga: 15,5% Nej: 36,2% * Valresultatet i riksdagsvalet 2010; Centern: 6,6%; Folkpartiet 7,1%; Kristdemokraterna 5,6 %; Miljöpartiet 7,3 %; Moderaterna 30,1%; Socialdemokraterna 30,6 %; Sverigedemokraterna 5,7%; Vänsterpartiet 5,6%

15


Ladda ner ppt "970 miljonprogramsbor har svarat Total16 - 22 år23 - 35 år36 - 55 år56 - 80 år Stockholms län Östra Mellansverige Småland med öarna SydsverigeVästsverige."

Liknande presentationer


Google-annonser