Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rune Sjödahl Sjunde lärandeseminariet i Linköping 22 november 2011 NICE och 100 remisser för DT kolon.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rune Sjödahl Sjunde lärandeseminariet i Linköping 22 november 2011 NICE och 100 remisser för DT kolon."— Presentationens avskrift:

1 Rune Sjödahl Sjunde lärandeseminariet i Linköping 22 november 2011 NICE och 100 remisser för DT kolon

2 1. 1.Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer. sjukvårdskontakt – diagnos 2 veckor diagnos – behandling 2 veckor RSL lovar att:

3 Symtom Kontakt m sjv DiagnosBehandling Bot Palliation Screening Ledtider Bred kompetens Kontinuitet Information Delaktighet

4 34,5 dagar (median) 1-137 ≤14 dagar – 12% Väntetid på US för 100 patienter med frågeställning cancer där DT kolon utförts under maj, augusti och september 2011

5 - -Kan patienter med koloncancer identifieras på ett säkrare sätt och därmed få kortare väntetid på DT kolon? Egen fil? - -Kan antalet DT kolon reduceras genom att indikationerna skärps?

6 1. 1.Blödning från tarmen eller förändrade tarmvanor med lös avföring och/eller ökat antal tarmtömningar under minst 6 veckor. 2. 2.Ständig blödning från tarmen hos individer som är över 60 år och som inte har anala besvär och som inte har tydliga tecken på benign anal sjukdom. 3. 3.Ändrade tarmvanor den senaste tiden med lös avföring och/eller ökat eller minskat antal tarmtömningar. Förändrad tarmtömning under minst 6 veckor. Rekommendationer från NICE Indikationer för utredning av kolon

7 4. 4.Järnbristanemi utan tydlig anledning (Hb lägre än 110 hos män eller lägre än 100 hos postmenopausala kvinnor). 5. 5.Palpabel buktumör eller palpabel tumör i rektum. Tillägg: 6.Hereditär belastning innebär utredning även hos yngre individer. 7.Röda polyper vid rektoskopi Rekommendationer från NICE Indikationer för utredning av kolon

8 Analys av 100 remisser för DT kolon Hur ofta uppfylls NICE-kriterierna?

9 - -100 remisser med frågeställning cancer, tumör, malignitet, neoplasm, strikturerande process. - -För att identifiera dessa granskades totalt 160 remisser. - -60 remisser med kontroll efter divertikulit, blödningsutredning, kontroller efter canceroperation, kontroll efter app.abscess, kartläggning efter endoskopisk diagnos, okänd primärtumör, akut inläggning. DT kolon: Patientmaterial

10 - -4/100 hade koloncancer - -4/100 hade polyper - -8/160 hade polyper Antal patienter med nyupptäckt cancer?

11 NICE-kriterium Antal 057 116 2 3 315 4 9 5 1 6 2 100 patienter med CT kolon

12 - -Alla fyra hade något kriterium (1, 1, 4, 4) - -Väntetid inför DT kolon (dagar): 36, 35, 27, 7 4 hade nyupptäckt cancer

13 Analys av 50 remisser för DT kolon Säkerställd koloncancer US 2010-2011

14 24,5 dagar (median) 1-49 ≤ 14 dagar - 20% Prioriterad grupp 10 dagar kortare Väntetid på US för 50 patienter med cancer där DT kolon utförts under 2010 - 2011

15 NICE-kriterium Antal NICE-kriterium Antal 0 7 (14%) 111 2 0 312 428 (56%) 5 1 6 3 50 patienter med nyupptäckt cancer (inte akut inläggning) 2010-2011

16 Journalgenomgång: Blödning/lös avföring (sigma)3 Ändrade tarmvanor (sigma)1 Polyper i rektum (descendens)1 Inget kriterium efter journalgenomgång2 - Ulcerös kolit med DVT och tromboflebiter. (ascendens) - Polyper (hyperplastiska) vid rektoskopi pga positiv F-Hb (descendens) - En patient med lös avföring ( grupp 1) hade en polypcancer och multipla adenom i sigma. Massiv hereditet: far, två bröder. (sigma) Inget kriterium i remissen men ändå 7 patienter med cancer

17 Misstänkt Säkerställd Misstänkt Säkerställd Synlig blödning2114 (28%) Positiv F-Hb3126 (52%) Negativ F-Hb140 Ingen uppgift om blödning3410 (20%) Blödning bland 100 patienter med misstänkt och 50 patienter med säkerställd cancer

18 Funderingar 1. Rött blod på toalettpapper: palpation och rektoskopi om NICE-kriterier saknas. Eventuell behandling av anala besvär. Ny kontakt efter 6 veckor. 2.Ingen indikation för DT kolon när följande symtom förekommer ensamt (inte NICE-kriterium): Obstipation Smal avföring Pos F-Hb Buksmärta Viktminskning Trötthet Om besvären kvarstår efter 6 veckor med behandling av symtom ska nytt ställningstagande tas till kartläggning av kolon. Avsteg motiveras.

19


Ladda ner ppt "Rune Sjödahl Sjunde lärandeseminariet i Linköping 22 november 2011 NICE och 100 remisser för DT kolon."

Liknande presentationer


Google-annonser