Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NICE och 100 remisser för DT kolon

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NICE och 100 remisser för DT kolon"— Presentationens avskrift:

1 NICE och 100 remisser för DT kolon
Rune Sjödahl Sjunde lärandeseminariet i Linköping 22 november 2011

2 RSL lovar att: Du inte behöver vänta mer än högst 4 veckor på utredning och adekvat behandling för cancer. sjukvårdskontakt – diagnos 2 veckor diagnos – behandling 2 veckor

3 Bot Symtom Kontakt m sjv Diagnos Behandling Palliation Screening Ledtider Bred kompetens Kontinuitet Information Delaktighet

4 1-137 ≤14 dagar – 12% 34,5 dagar (median)
Väntetid på US för 100 patienter med frågeställning cancer där DT kolon utförts under maj, augusti och september 2011 34,5 dagar (median) 1-137 ≤14 dagar – 12%

5 Kan patienter med koloncancer identifieras på ett säkrare sätt och därmed få kortare väntetid på DT kolon? Egen fil? Kan antalet DT kolon reduceras genom att indikationerna skärps?

6 Rekommendationer från NICE Indikationer för utredning av kolon
Blödning från tarmen eller förändrade tarmvanor med lös avföring och/eller ökat antal tarmtömningar under minst 6 veckor. Ständig blödning från tarmen hos individer som är över 60 år och som inte har anala besvär och som inte har tydliga tecken på benign anal sjukdom. Ändrade tarmvanor den senaste tiden med lös avföring och/eller ökat eller minskat antal tarmtömningar. Förändrad tarmtömning under minst 6 veckor.

7 Rekommendationer från NICE Indikationer för utredning av kolon
Järnbristanemi utan tydlig anledning (Hb lägre än 110 hos män eller lägre än 100 hos postmenopausala kvinnor). Palpabel buktumör eller palpabel tumör i rektum. Tillägg: 6. Hereditär belastning innebär utredning även hos yngre individer. 7. Röda polyper vid rektoskopi

8 Hur ofta uppfylls NICE-kriterierna?
Analys av 100 remisser för DT kolon

9 DT kolon: Patientmaterial
100 remisser med frågeställning cancer, tumör, malignitet, neoplasm, strikturerande process. För att identifiera dessa granskades totalt 160 remisser. 60 remisser med kontroll efter divertikulit, blödningsutredning, kontroller efter canceroperation, kontroll efter app.abscess, kartläggning efter endoskopisk diagnos, okänd primärtumör, akut inläggning.

10 Antal patienter med nyupptäckt cancer?
4/100 hade koloncancer 4/100 hade polyper 8/160 hade polyper

11 100 patienter med CT kolon NICE-kriterium Antal 0 57 1 16 3 15

12 4 hade nyupptäckt cancer
Alla fyra hade något kriterium (1, 1, 4, 4) Väntetid inför DT kolon (dagar): 36, 35, 27, 7

13 Säkerställd koloncancer US 2010-2011
Analys av 50 remisser för DT kolon

14 Prioriterad grupp 10 dagar kortare
Väntetid på US för 50 patienter med cancer där DT kolon utförts under 24,5 dagar (median) 1-49 ≤ 14 dagar - 20% Prioriterad grupp 10 dagar kortare

15 50 patienter med nyupptäckt cancer (inte akut inläggning) 2010-2011
NICE-kriterium Antal (14%) 1 11 3 12 (56%)

16 Inget kriterium i remissen men ändå 7 patienter med cancer
Journalgenomgång: Blödning/lös avföring (sigma) 3 Ändrade tarmvanor (sigma) 1 Polyper i rektum (descendens) 1 Inget kriterium efter journalgenomgång 2 - Ulcerös kolit med DVT och tromboflebiter. (ascendens) - Polyper (hyperplastiska) vid rektoskopi pga positiv F-Hb (descendens) - En patient med lös avföring ( grupp 1) hade en polypcancer och multipla adenom i sigma. Massiv hereditet: far, två bröder. (sigma)

17 Blödning bland 100 patienter med misstänkt och 50 patienter med säkerställd cancer
Misstänkt Säkerställd Synlig blödning (28%) Positiv F-Hb (52%) Negativ F-Hb Ingen uppgift om blödning (20%)

18 Funderingar 1. Rött blod på toalettpapper:
palpation och rektoskopi om NICE-kriterier saknas. Eventuell behandling av anala besvär. Ny kontakt efter 6 veckor. 2. Ingen indikation för DT kolon när följande symtom förekommer ensamt (inte NICE-kriterium): Obstipation Smal avföring Pos F-Hb Buksmärta Viktminskning Trötthet Om besvären kvarstår efter 6 veckor med behandling av symtom ska nytt ställningstagande tas till kartläggning av kolon. Avsteg motiveras.

19


Ladda ner ppt "NICE och 100 remisser för DT kolon"

Liknande presentationer


Google-annonser