Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Språkstudiers forskningsdagar 20-21.11.2014 Halvor i Finland, bonus i Sverige – om benämningar på familjemedlemmar i ombildade familjer Tuija Määttä.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Språkstudiers forskningsdagar 20-21.11.2014 Halvor i Finland, bonus i Sverige – om benämningar på familjemedlemmar i ombildade familjer Tuija Määttä."— Presentationens avskrift:

1 Språkstudiers forskningsdagar 20-21.11.2014 Halvor i Finland, bonus i Sverige – om benämningar på familjemedlemmar i ombildade familjer Tuija Määttä

2 DatumSidfot2 Bakgrund och material ingår i ett institutionsinternt projekt om benämningar på familjemedlemmar i ombildade familjer: -Anita Malmqvist: tyska benämningar -Asbjørg Westum: svenska benämningar -Stella Sevander: ryska benämningar -Tuija Määttä: finska benämningar materialet hämtats från bloggar och diskussionsfora på nätet med hjälp av Google.fi

3 Om språkdräkten i benämningar på familjemedlemmar i ombildade familjer materialet består av 71 benämningar (förälder, far, mor, barn, syster, bror) det mest produktiva sättet för att bilda nya benämningar är att utnyttja redan existerande ord som används för att beskriva familjemedlemmar i kärnfamiljer; dessa ord bearbetas till nya benämningar genom att t. ex. användas som bestämningsled i sammansatta benämningar eller som bestämningar av olika slag förekomster av sammansättningar bestående av två eller tre ord (53), ordfogningar (13), förkortade ord (4), akronym (1) DatumSidfot3

4 Bestämnings-/efterled i benämningar på förälder, far och mor bestämningsled/ efterled vanhempi ’förälder’ isä ’far’ äiti ’mor’ arki- ’vardags-’ xx bio- ’bio-’ xxx bonus- ’bonus-’ xxx etä- ’fjärr-,fjärran’ xxx lähi- ’när-, nära’ xxx -puoli (’-halv’) ’styv-’ xxx tapaaja- ’besökar-’ xxx viikonloppu- ’veckosluts-’ xx DatumSidfot4

5 Bestämnings-/efterled i benämningar på barn, syster och bror bestämningsled/ efterled lapsi ’barn’ sisar/sisko ’syster’ veli ’bror’ bonus- ’bonus-’ xxx etä- ’fjärr-,fjärran’ x lahja- ’gåvo-’ xxx lisä- ’extra-’ xx lähi- ’när-, nära’ x puoli- ’halv-,styv-’ xx -puoli ’halv-,styv-’ xxx ulko- ’utifrån-’ xx uusi- ’ny-’ xx uus- ’ny-’ xxx DatumSidfot5

6 Exempel sammansättningar: arki-isä ’vardagspappa’, bioäiti ’biologisk mor’, etävanhempi ’fjärrförälder’ uuslapsi ’det nya barnet’, lahjasisko ’gåvosyster’, lisäveli ’extra bror’ ordfogningar: uusperheen uusi aikuinen ’den nya vuxna i den ombildade familjen’ isän uusi vaimo ’fars nya hustru’ Uusi Onni ’den nya lyckan’ förkortade ord: exä ’ex-man/-hustru’, nyxä ’nuvarande partner’ akronym: UO (Uusi Onni) ’den nya lyckan’ DatumSidfot6


Ladda ner ppt "Språkstudiers forskningsdagar 20-21.11.2014 Halvor i Finland, bonus i Sverige – om benämningar på familjemedlemmar i ombildade familjer Tuija Määttä."

Liknande presentationer


Google-annonser