Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!"— Presentationens avskrift:

1

2 Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!

3 Levnadsvanor Levnadsvanor – vad är det egentligen?
Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – 2015 Att arbeta med levnadsvanor Fika Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden? Sammanfattning och reflektion

4 Levnadsvanor – vad är det egentligen?
Vad betyder goda levnadsvanor för dig? Ohälsosamma levnadsvanor - vad får du för associationer? Får ohälsosamma levnadsvanor följder för vården? Dialog, t.ex. bikupor, 2-3 minuter Vad betyder eHälsa för dig? Vad tänker du om begreppet, vad får du för associationer, hinder /möjligheter? Vad kan eHälsa tillföra vården, för patienten och för dig?

5 Goda levnadsvanor – är det för alla?
Hinder & möjligheter till förändring?

6 Levnadsvanor i Sverige (16 – 84 åringar)
12 % av männen och 16 % av kvinnorna röker dagligen. 17 % av männen och 9 % av kvinnorna har riskabla alkoholvanor. 14 % av männen och 13 % av kvinnorna är stillasittande på sin fritid. 35 % av männen och 17 % av kvinnorna äter lite frukt och grönsaker. Varannan kvinna och var fjärde man lever hälsosamt och rapporterar inga ohälsosamma levnadsvanor. 6

7 Ohälsosamma levnadsvanor
Tobaksbruk Riskbruk av alkohol Otillräcklig fysisk aktivitet Ohälsosamma matvanor Dessa bidrar till cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige. Källa: Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 (SoS)

8 Samband med ohälsosamma levnadsvanor?
KOL benskörhet diabetes fallskador hjärt- kärlsjukdom stroke övervikt psykisk ohälsa cancer olycksfall kronisk ryggvärk sömnstörningar 8

9 Nya förhållanden & behov
Plattform , Alliansen i SLL Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Inför Vårdval 2012: enligt förfrågningsunderlag (tidigare uppdragsbeskrivning) ska trol. följande följas upp (beslut tas 22/11): - dokumenterade rökvanor - BMI - antal FaR

10 Att arbeta med levnadsvanor
I befolkningsenkäten Vårdbarometern anger 74 procent att de tycker det är positivt att läkare eller annan vårdpersonal diskuterar levnadsvanor vid besök i vården. Det kommer dock alltid behövas en enskild bedömning av när och hur behandlare ska fråga om levnadsvanor så att det sker på bästa möjliga sätt. Källa: + 10

11 Kan frågor om levnadsvanor väcka etiska dilemman?
11

12 Egenvård Dialog: Vad använder vi hos oss idag? 12

13 Vad ska vi göra när vi identifierar:
Tobaksbruk? Riskbruk av alkoholvanor? Otillräcklig fysisk aktivitet? Ohälsosamma matvanor?

14 Socialstyrelsens rekommendation
Dessa åtgärder har högst rekommendationsgrad!

15 Fika

16 Rökning Hur gör vi här? Rekommenderad åtgärd = kvalificerad rådgivning
Tobaksavvänjare på vårdcentral Sluta röka linjen Andra aktörer? Hur gör vi här?

17 Riskbruk av alkohol Hur gör vi här? Alkoholhjälpen
Rekommenderad åtgärd = rådgivning utan uppföljning Besök på husläkarmottagning Webbaserad rådgivning Telefonrådgivning Andra aktörer? Alkoholhjälpen Hur gör vi här?

18 Otillräcklig fysisk aktivitet
Rekommenderad åtgärd = rådgivning med tillägg / rådgivning med uppföljning Tillägg = t.ex. FaR, stegräknare Är detta sjukvård eller egenvård? Hur gör vi här?

19 TakeCare–publikationer länkar till bl.a. FaR-ledare och FYSS

20 FaR i TakeCare = Recept fysisk aktivitet

21 Ohälsosamma matvanor Hur gör vi här?
Rekommenderad åtgärd = kvalificerad rådgivning Dietistbesök Vårdpersonal utbildad i t.ex. motiverande samtal (MI) och kognitiv beteendeterapi (KBT) Hälsoenhet, Livsstilsmottagning på vårdcentral Andra aktörer? Hur gör vi här?

22 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare

23 Systemgemensamma sökord
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Systemgemensamma sökord

24 Rehabiliteringsplan Hur skriva? Gemensam rehabplan för team?
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Rehabiliteringsplan Hur skriva? Gemensam rehabplan för team?

25 Översikt - Levnadsvanor
Dokumentera levnadsvanor i TakeCare Översikt - Levnadsvanor

26 Dokumentera levnadsvanor i TakeCare
Webbskattning

27 Pausgympa Pausövningar

28 Informationens väg från TC till rapportverktyg
Intelligence Karolinska Intelligence Cortex Rapport server Rave III Intelligence Data laddas var 3:e dag till resp. enhets Rave db Data från TC skrivs in i K Intelligence tid: 1 ggr / dygn SLSO hämtar data mellan 1 ggr / dygn Intelligence SLSO vyn

29 Rapportverktyg – QlikView

30 Levnadsvanor i framtiden?
Rökavvänjning via mobilen Dialog: Vad använder vi hos oss idag?

31 Vad har vi gått igenom idag?
Levnadsvanor – vad är det egentligen? Nya förhållanden och behov - Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder - Politisk plattform 2011 – 2015 Att arbeta med levnadsvanor Vårddokumentation och uppföljning - Sökord och mallar - Webbskattning - QlikView Levnadsvanor i framtiden?

32 Sammanfattning Behov av specifik utbildning med anledning av dagens tema? Behov av nya / reviderade lokala rutiner? Vad skall föras vidare till APT? Kompetenslyftets hemsida på Intranätet

33 Reflektion efter seminariet…


Ladda ner ppt "Kompetenslyftet eHälsa i primärvården Dialogseminarium – Levnadsvanor för Rehab Välkommen!"

Liknande presentationer


Google-annonser