Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälsoskola för nyanlända under etablering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälsoskola för nyanlända under etablering"— Presentationens avskrift:

1 Hälsoskola för nyanlända under etablering

2 Mål att erbjuda en förstärkning till etableringsplanen så att den enskilde bättre kan tillgodogöra sig insatser under etableringen samt i ett framtida arbete Förbättra hälsan/höja den fysiska förmågan och visa vägar att bibehålla god hälsa för målgruppen öka kunskapen om hur man hittar rätt i sjukvården att i samverkan bygga upp en strukturerad pedagogisk verksamhet, med hälsosamtal enskilt och i grupp Enhetsnamn/avsändare

3 Sker någon förändring? Några citat från muntlig utvärdering: ”Under min tid i Sverige sedan 2010 hälsoskolan var det bästa som jag kunde uppleva under min etablering. Jag mådde mycket bra psykiskt, skrattade och kände trygghet. Hittade nya vänner som jag fortfarande har kontakt med. Jag insåg att träning får mig att må bättre, ryggvärkens smärta minskade, jag sov bättre, orkade vardagen på ett positivare sätt. Men önskade gärna mer träningstid.” ”Det är mycket stor skillnad när det gäller min hälsa nu och hur det var innan hälsoskolan, förut hade jag mer spänningar och smärta i kroppen och nu mindre smärta och mer energi. Nu är det lättare och ta kontakt med vårdcentralen efter all information jag fick av hälsoskolan.” Enhetsnamn/avsändare

4 Allmänt hälsotillstånd
Allmänt hälsotillstånd. Svarsalternativ 5=mycket gott, 4=gott, 3=någorlunda, 2= dåligt, 1=mycket dåligt. Medelvärden för Grupp 1-5 samt 6-8. Enhetsnamn/avsändare

5 Saknas en röd tråd i etableringsplaner samt progression
RIR 2014:11, Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens – rätt insats i rätt tid? Etableringsuppdragets övergripande syfte är att underlätta och påskynda de nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Saknas en röd tråd i etableringsplaner samt progression Brister i insatsernas innehåll och kvalitet Lägre sysselsättningsgrad och högre arbetslöshet för invandrare i Sverige än i de flesta europeiska länder Enhetsnamn/avsändare

6 Faktorer som påverkar en lyckad etablering
Kön Utbildning Kommunens storlek Ursprungsland Invandringsorsak (inte ovanligt att asylsökande och andra skyddsbehövande har fysiska eller psykiska trauman som kräver behandling innan man är arbetsför) - Vid utformningen av planen ska även hänsyn tas till den nyanländes familjesituation och hälsa. En grundläggande tanke med etableringsuppdraget är att etableringen kan påskyndas genom att olika insatser genomförs parallellt. Enhetsnamn/avsändare

7 Mellan en tredjedel och hälften av de nyanlända i aktstudien uppger att de har svårt att följa planen och delta i insatser på grund av fysisk eller psykisk ohälsa. (Den som oroar sig för barn eller andra anhöriga i hemlandet, i flyktingläger i grannländer eller med oklar vistelseplats kan ha svårare att koncentrera sig på exempelvis SFI-undervisningen eller få tillräcklig nattsömn) Etableringsplanernas daganteckningar visar på problem med hälsa, men lyfter även fram bristande progression i SFI- undervisningen som orsaker till att det saknas fler typer av insatser i planerna! Enhetsnamn/avsändare

8 Framtidsförslag Fortsätt driva Hälsoskolan enligt nuvarande koncept
Utöka om möjligt (tex kranskommuner) så att flera nyanlända med hälsoproblematik ges möjlighet att genomgå Hälsoskolan Ge möjlighet till tidigare deltagare att få subventionerad, organiserad fysisk aktivitet minst hela etableringsperioden ut Enhetsnamn/avsändare

9 För mer information kontakta gärna:
Tack för att ni lyssnat! För mer information kontakta gärna: Enhetsnamn/avsändare


Ladda ner ppt "Hälsoskola för nyanlända under etablering"

Liknande presentationer


Google-annonser