Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,"— Presentationens avskrift:

1 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

2 Örestat III 1 sep 2011 – (31 aug) 31 dec 2014 Projektledare Projektkoordinator Anna Bjärenlöv Daniel Svärd anna.bjarenlov@skane.se daniel.p.svard@skane.se

3 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Deltagande parter Region Skåne (lead partner) Region Hovedstaden Region Själland Helsingborgs stad Malmö stad Landskrona stad Arbetsförmedlingen Öresundskommiteen (associerad part) Beskeaftelseregionen Hovedstaden och Själland (associerad part)

4 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. ÖRESTAT III - syfte Utveckla ny gränsregional statistik inom prioriterade områden i ÖRUS (Öresundsregionala utvecklingsstrategin) En uppdaterad och mer användarvänlig databas och webbplats Ett fördjupat förslag till framtida finansieringslösning och handlingsplan för drift, uppdatering och utvecklingsarbetet i Örestat framöver – framförallt på svenska sidan Ett fördjupat och mer sammanhållet analys- och statistiknätverk kring Öresundsstatistiken

5 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Utvecklingsområden i Örus Arbetsmarknad Klimat Kunskap och Innovation Kultur och upplevelser Tillgänglighet och mobilitet

6 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Ny Öresundsregional statistik Flertalet förstudier Förvärvsarbetande dag och nattbefolkning Övriga inkomstmottagare Kvartalsvispendling Öresundsregional arbetslöshet Öresundsregional BRP Miljö och energiförbrukning Utländskt ägda företag

7 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Befolkning och Flyttning Öresundspendling Bostäder och bostadspriser Utbildning

8 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. ÖRESTAT III - syfte Utveckla ny gränsregional statistik inom prioriterade områden i ÖRUS (Öresundsregionala utvecklingsstrategin) En uppdaterad och mer användarvänlig databas och webbplats Ett fördjupat förslag till framtida finansieringslösning och handlingsplan för drift, uppdatering och utvecklingsarbetet i Örestat framöver – framförallt på svenska sidan Ett fördjupat och mer sammanhållet analys- och statistiknätverk kring Öresundsstatistiken

9 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. www.orestat.dk www.orestat.se

10 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

11

12

13

14 Europeiskt perspektiv Fler gränsregioner i Europa Fri rörlighet över gränser Metod, data, finansiering Statligt eller regionalt ansvar?

15 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. ÖRESTAT III - syfte Utveckla ny gränsregional statistik inom prioriterade områden i ÖRUS (Öresundsregionala utvecklingsstrategin) En uppdaterad och mer användarvänlig databas och webbplats Ett fördjupat förslag till framtida finansieringslösning och handlingsplan för drift, uppdatering och utvecklingsarbetet i Örestat framöver – framförallt på svenska sidan Ett fördjupat och mer sammanhållet analys- och statistiknätverk kring Öresundsstatistiken

16 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Framtida finansiering och drift Finanslov/Danmarks Statistik 300 timmar Region Skåne 900 000 SEK Nordiska ministerrådet Köpenhamns kommune 150 000 DKK Malmö stad 150 000 SEK Näringsdepartementet 500 000 SEK?

17 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Örestats exekutiva kommittee Region Skåne Danmarks Statistik Statistiska Centralbyrån Forum för analys och öresundsstatistik Öresundskomiteen, Öresundsinstitutet, Malmö stad, Landskrona stad, Helsingborgs stad, Region Hovedstaden, Region Själland, Arbetsförmedlingen, Region Skåne Flera?

18 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. OECD - The case of Oresund (Denmark-Sweden) – Regions and Innovation: Collaborating Across Borders (s.52) ”The availability of cross-border statistics and research in the Oresund is the envy of many other cross-border areas.”

19 Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen, Landskrona stad, Öresundskomiteen och Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. TACK!


Ladda ner ppt "Örestat III är ett samarbete mellan Region Skåne (Leadpartner), Region Hovedstaden, Region Sjæ lland, Helsingborg stad, Malmö stad, Arbetsförmedlingen,"

Liknande presentationer


Google-annonser