Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Senior alert Sverige t om 2014-11-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Senior alert Sverige t om 2014-11-30."— Presentationens avskrift:

1 | Senior alert Sverige t om

2 | Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat

3 | Minskning av andel trycksår - enligt punktprevalensmätning trycksår Mätning av SKL: v Mätning av Senior alert för kommuner: v v

4 | Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting

5 | Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG

6 | Andel fall i särskilt boende punktprevalensmätning i Senior alert

7 | 288 kommuner, 20 landsting, 137 privata utförare är anslutna

8 | Antal anslutna enheter: Antal personer med egen inloggning:

9 | Hela vårdpreventiva processen i Senior alert t om

10 | Totalt riskbedömningar i Senior alert t om

11 | Antal riskbedömningar per kommun varierar stort

12 | Antal riskbedömningar per landsting varierar stort (total antal bedömningar sedan anslutning)

13 | Antal riskbedömningar per månad i Senior alert

14 | Andel personer mer risk som fått planerad förebyggande åtgärd t om

15 | Andel med risk för fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen t om (n= ) Fall 65 % Undernäring 59 % Ohälsa i munnen 48 % Trycksår 23 % Ingen risk 18 %

16 | 113 kommuner har börjat görat bedömningar av blåsdysfunktion enligt Nikola i Senior alert

17 | 4901 bedömningar av blåsdysfunktion 81 % har besvär och 68 % får planerad åtgärd jan-nov 2014 kumulativt

18 | 4237 bedömningar av blåsdysfunktion 81 % har besvär och 68 % får planerad åtgärd jan-sept 2014

19 | Variationen är stor bland kommunerna i antal bedömningar av blåsdysfunktion i särskilt boende

20 | 26 kommuner har gjort fler än 40 bedömningar av blåsdysfunktion i SÄBO t om

21 | 253 kommuner och 21 landsting anslutna till Munhälsa/ROAG i Senior alert t om

22 | munbedömningar enligt ROAG i Senior alert t om Kumulativt

23 | Knappt hälften av munbedömningarna enligt ROAG visar ohälsa 82 % av dem får åtgärd Per månad

24 | Kommunerna har gjort munbedömningar enligt ROAG tom

25 | munbedömningar enligt ROAG gjorda i kommuner t om Variationen är stor

26 | 38 kommuner har gjort över 1000 munbedömningar enligt ROAG t om

27 | Variationen är stor bland landstingen Total munbedömningar enligt ROAG t om


Ladda ner ppt "| Senior alert Sverige t om 2014-11-30."

Liknande presentationer


Google-annonser