Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Pågående projekt Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Pågående projekt Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll."— Presentationens avskrift:

1 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Pågående projekt Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll

2 2 SVMF Höstmöte 2014 Vad händer i Sverige? Funktionsstyrt underhåll Heldragna linjer samt undersökning av profilerade linjer Mobilmätning av, QD, friktion, geometri, tjocklek med samma system Insamling av data

3 3 SVMF Höstmöte 2014 System för funktionsstyrt underhåll av vägmarkering Planering av åtgärder baserade på mobil mätning Projektet startade 2012 Tester i fält 2014 Pilotprojekt 2015

4 4 SVMF Höstmöte 2014 Heldragna linjer samt undersökning av profilerade linjer Undersökning av hastighet, synbarhet och hållbarhet hos heldragna kantlinjer kontra intermittenta linjer –Provsträcka på rv 55 mellan Malmköping och Strängnäs –Startade 2011 VTI rapport 809, 2014 ”Resultaten visar att kantlinjens utformning inte påverkade reshastigheten, varken i dagsljus eller i mörker. Pre-view-time, det vill säga synbarhetsavståndet uttryckt i sekunder givet observatörens hastighet, var signifikant högre för heldragen än för intermittent kantlinje. Under de två år som mätningar gjordes av kantlinjernas funktion kunde ingen skillnad i hållbarhet påvisas mellan de två linjetyperna.” Mätningar utförda efter 34 månader kan inte påvisa någon betydande skillnad i hållbarhet - baserat på retroreflexion och luminanskoefficient – mellan heldragen och intermittent kantlinje

5 5 SVMF Höstmöte 2014 Heldragna linjer samt undersökning av profilerade linjer Undersökning av hållbarhet hos profilerade linjer –Provfält på väg 35 nära Grebo. –Startade maj 2013 –Mätningar utförda 2014-08-19

6 6 SVMF Höstmöte 2014 Heldragna linjer samt undersökning av profilerade linjer Mätningar fortsätter…

7 7 SVMF Höstmöte 2014 Mobilmätning av Rl(d), Rl(w), QD, friktion, geometri/slitage och tjocklek med samma system NordFou-projekt för vidareutveckling av modell för predicering av våtvärde. –Projektet avslutas 2015 Utveckling av modell för mätning av tjocklek och geometri/slitage Utveckling av modell för mätning av friktion –Färg –Mätning i fordonshastighet

8 8 SVMF Höstmöte 2014 Insamling av data Insamling av data från mätning och åtgärder –VYM 2.0 –Klart 2015 Visning och analys av data –PMS V3 –Ej påbörjat

9 9 SVMF Höstmöte 2014 … Tack!


Ladda ner ppt "TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vad händer i Sverige? Pågående projekt Lars Petersson Nationell samordnare vägmarkering Nationellt Underhåll."

Liknande presentationer


Google-annonser