Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Domstols behörighet i internationella rättsförhållanden “Cross border insolvency” Nationell jurisdiktion? Förhållandet mellan sjörättsliga konventioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Domstols behörighet i internationella rättsförhållanden “Cross border insolvency” Nationell jurisdiktion? Förhållandet mellan sjörättsliga konventioner."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Domstols behörighet i internationella rättsförhållanden “Cross border insolvency” Nationell jurisdiktion? Förhållandet mellan sjörättsliga konventioner och internationella regelverk om domstols behörighet

3 Kvarstad på fartyg Forum shopping – Sjöpan/sjöfordran? – Fartygets ägare gäldenär? – Vem binder kaptenen? – Last ombord? – Säkerhet? – Kravets identitet vid exekutiva åtgärder? Förhållandet mellan fordrings- flaggstats- och kvarstadsjurisdiktion/regler 3

4 Kvarstad på fartyg Två parallella regelsystem för kvarstad på fartyg Arrestkonventionen 1952 – sjölagen 4 kap Förutsättningar enligt arrestkonventionen – sjöfordran m.m. Kompletteras av nationella regler, bl.a. krav på sabotagerisk Nationella regler i rättegångsbalken Svenskregistrerade fartyg om sökanden har hemvist eller huvudsakligt driftställe i Sverige 4

5 Bryssel I-förordningen 5 Tala mot part med hemvist i medlemsstat ska väckas vid domstol i den medlemsstaten (art. 2.1). Allmänt förmögenhetsforum får inte tillämpas (art. 3.2 och bilaga I) Undantag för specialkonvention, art. 71 Inget undantag för allmänt förmögenhetsforum, d.v.s. inget företräde för nationella regler.

6 Kvarstad på fartyg Ingen särskilt frekvent måltyp i svenska domstolar Effektivt påtryckningsmedel? Gränslandet mellan olika internationella konventioner kan ge upphov till tolkningssvårigheter 6


Ladda ner ppt "1. Domstols behörighet i internationella rättsförhållanden “Cross border insolvency” Nationell jurisdiktion? Förhållandet mellan sjörättsliga konventioner."

Liknande presentationer


Google-annonser