Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erasmus+ Erasmus+ är EUs nya program för utbildning, ungdom och sport. Programmet startar 2014 och är en fortsättning på ett par olika program; Programmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erasmus+ Erasmus+ är EUs nya program för utbildning, ungdom och sport. Programmet startar 2014 och är en fortsättning på ett par olika program; Programmet."— Presentationens avskrift:

1 Erasmus+ Erasmus+ är EUs nya program för utbildning, ungdom och sport. Programmet startar 2014 och är en fortsättning på ett par olika program; Programmet för Livslångt Lärande ( ), Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink och Ung och Aktiv i Europa. Från och med 2014 finns alla program samlade i Erasmus+. Utbildningssamarbete i Europa Informationsmöte om KA2 - samarbetsprojekt

2 Samarbetsprojekt – KA2 30 april 2014 kl

3 Samarbetsprojekt med flera partners
Erasmus+ Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling för personal Praktik för studerande inom yrkesutbildning Studier & praktik för studenter inom högre utbildning, ungdomsutbyten Samarbetsprojekt med flera partners Partnerskap/ utvecklingsprojekt Även möjligt med kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten inom ramen för samarbetet Digitalt samarbete genom eTwinning, EPALE Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Key Action 1 Key Action 2 Key Action 3

4 Strategiska partnerskap
Partner-organisation Partner-organisation Koordinerande organisation Partner- organisation Partner- organisation

5 Utmärkande för KA2 Strategiska partnerskap
Möta gemensamma utmaningar och behov Koppling till nationella och europeiska mål/policy Tillsammans med andra utveckla, förädla, sprida nytänkande (idéer, metoder och produkter) Stor frihet att sätta ihop sitt partnerskap Tvärsektoriella samarbeten önskvärda Resor (mobiliteter) möjliga men nedtonade Fokus på resultat och förändring; överförbarhet Särskilda regler runt område SKOLA Förenklad budget - Schablonbelopp

6 Bedömningskriterier KA2
Relevans (30 p) Kvalitet - projektdesign (20 p) Kvalitet – projektsamarbete (20 p) Påverkan och genomslag (30 p)

7 Allmänna prioriteringar
Utveckla nyckelkompetenser Ökad användning av IKT Harmonisering av erkännanden av utbildning/praktik

8 Sektorsspecifika prioriteringar
YRKESUTBILDNING – Projekt som stärker banden mellan skola och arbetsliv SKOLA Projekt som förbättrar chanserna för alla att klara skolan inkl. tidigare insatser inom förskolan Projekt som stärker kompetens och status för undervisande personal VUXENUTBILDNING – Projekt som minskar antalet vuxna med låg utbildningsbakgrund (omskolning, vägledning, validering, individualisering)

9 ViIken fråga vill projektet tackla
ViIken fråga vill projektet tackla? Inom vilket utbildningsområde finns ”problemet”? Skola Vux Yrkes-utb. Högre utb. Ung-dom Tvär-sektoriellt

10 Organisationer som kan bidra till att målen i Erasmus+ uppfylls
Vem kan delta? Skola Vux Yrkes-utb. Högre utb. Ung-dom Tvär-sektoriellt Organisationer som kan bidra till att målen i Erasmus+ uppfylls T ex skola, yrkeshögskola, branschråd, universitet, förvaltning/kommun, regionförbund, förening, företag, museum, forskningsinstitut, vägledning ….

11 Former av partnerskap Skola Vux Yrkes-utb. Högre utb. Ung-dom
Tvär-sektoriellt Strategiska partnerskap För skola finns dessutom: Strategiska partnerskap mellan regioner Strategiska partnerskap mellan enbart skolor Strategiska partnerskap. Inklusive de ”gamla” centraliserade projekten.

12 Om partnerskapen generellt
Minst 3 organisationer ifrån 3 länder. Max 10 organisationer totalt (Undantag för vissa typer av projekt inom område skola) Den koordinerande organisationen skickar in till sitt lands NA-kontor Koordinerande organisationen måste finnas i ett programland Projektet finansieras i sin helhet (eller inte alls) En ansökan – ett beslut - ett kontrakt – en budget – en rapport (Särlösning för rena skolpartnerskap) Projektets längd är 2 eller 3 år (avgör man vid ansökningstillfället) Maxbelopp för projekt = Euro/år

13 Särskilda regler RENA SKOLPARTNERSKAP
Endast skolor (förskolor) får delta Minst 2 skolor eller förskolor från 2 programländer Kontrakt/utbetalning till respektive deltagande skola PARTNERSKAP MELLAN REGIONER Minst 2 förvaltningar på lokal/regional nivå med ansvar för utbildningsfrågor från 2 programländer Minst 2 skolor Minst 2 för projektet andra relevanta organisationer Totalt minst sex partners i projektet.

14 Vad kan man göra? Undervisningsmaterial och kurser
Strukturerat kollegialt lärande Workshops, ”laborationer” Material för vägledning/coachning Studier, enkäter, analyser, rapporter Verktyg för tillgodoräknande och validering av utbildningar/praktik Kompetensutveckling, lärande ”Inbäddade” mobiliteter

15 Budget KA 2 för ”alla” projekt
Projektledning Koordinator: 500 Euro/månad Partner: 250 Euro/månad Max 2750 Euro/månad Transnationella projektmöten Schablonbelopp/deltagare 575 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 760 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Max Euro/år Särskilda behov vid funktionshinder 100% av faktiska kostnader

16 Budget KA 2 för ”lärandeprojekt”
Resa 275 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 360 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Individuellt stöd För elever/studerande och personal Schablon per dag - långa mobiliteter (varierar med land och vistelselängd) Schablon per dag – korta mobiliteter (varierar med vistelselängd) Lång mobilitet = längre än 2 månader Språkliga förberedelser 150 Euro/deltagare Endast för långa mobiliteter Mobiliteter inom partnerskapen måste särskilt motiveras

17 för ”utvecklingsprojekt”
Budget KA 2 för ”utvecklingsprojekt” Intellektuella resultat Löneschablon (lönekostnad/dag) per yrkeskategori Endast för projekt som tar fram ”substantiella resultat”. Spridningsevenemang 100 Euro/lokal deltagare (utanför projektet) 200 Euro/internationell deltagare (utanför projektet) Max Euro/projekt Exceptionella kostnader 75 % av giltiga kostnader Exempel: underleverantörskostnader, kostnader för inköp

18 www.utbyten.se erasmusplus@uhr.se


Ladda ner ppt "Erasmus+ Erasmus+ är EUs nya program för utbildning, ungdom och sport. Programmet startar 2014 och är en fortsättning på ett par olika program; Programmet."

Liknande presentationer


Google-annonser