Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA2 - samarbetsprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA2 - samarbetsprojekt."— Presentationens avskrift:

1 Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA2 - samarbetsprojekt

2 Sv Samarbetsprojekt – KA2 30 april 2014 kl. 12.00

3 Sv Mobilitetsprojekt Kompetensutveckling för personal Praktik för studerande inom yrkesutbildning Studier & praktik för studenter inom högre utbildning, ungdomsutbyten Samarbetsprojekt med flera partners Partnerskap/ utvecklingsprojekt Även möjligt med kortare och längre elev/studerande- och personalutbyten inom ramen för samarbetet Digitalt samarbete genom eTwinning, EPALE Policyförändring Myndigheter och departement - verktyg och metoder för europeiskt samarbete och utveckling på policynivå Erasmus+ Key Action 1 Key Action 2Key Action 3

4 Sv Partner- organisation Koordinerande organisation Partner- organisation KA 2 Strategiska partnerskap

5 Sv Strategiska partnerskap Möta gemensamma utmaningar och behov Koppling till nationella och europeiska mål/policy Tillsammans med andra utveckla, förädla, sprida nytänkande (idéer, metoder och produkter) Stor frihet att sätta ihop sitt partnerskap Tvärsektoriella samarbeten önskvärda Resor (mobiliteter) möjliga men nedtonade Fokus på resultat och förändring; överförbarhet Särskilda regler runt område SKOLA Förenklad budget - Schablonbelopp Utmärkande för KA2

6 Sv Relevans (30 p) Kvalitet - projektdesign (20 p) Kvalitet – projektsamarbete (20 p) Påverkan och genomslag (30 p) Bedömningskriterier KA2

7 Sv Utveckla nyckelkompetenser Ökad användning av IKT Harmonisering av erkännanden av utbildning/praktik Allmänna prioriteringar

8 Sv YRKESUTBILDNING – Projekt som stärker banden mellan skola och arbetsliv SKOLA -Projekt som förbättrar chanserna för alla att klara skolan inkl. tidigare insatser inom förskolan -Projekt som stärker kompetens och status för undervisande personal VUXENUTBILDNING – Projekt som minskar antalet vuxna med låg utbildningsbakgrund (omskolning, vägledning, validering, individualisering) Sektorsspecifika prioriteringar

9 Sv SkolaVuxYrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt ViIken fråga vill projektet tackla? Inom vilket utbildningsområde finns ”problemet”?

10 Sv SkolaVuxYrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt Organisationer som kan bidra till att målen i Erasmus+ uppfylls Vem kan delta? T ex skola, yrkeshögskola, branschråd, universitet, förvaltning/kommun, regionförbund, förening, företag, museum, forskningsinstitut, vägledning ….

11 Sv SkolaVuxYrkes- utb. Högre utb. Ung- dom Tvär- sektoriellt Strategiska partnerskap Former av partnerskap För skola finns dessutom: Strategiska partnerskap mellan regioner Strategiska partnerskap mellan enbart skolor

12 Sv Om partnerskapen generellt Minst 3 organisationer ifrån 3 länder. Max 10 organisationer totalt. (Undantag för vissa typer av projekt inom område skola) Den koordinerande organisationen skickar in till sitt lands NA-kontor Koordinerande organisationen måste finnas i ett programland Projektet finansieras i sin helhet (eller inte alls) En ansökan – ett beslut - ett kontrakt – en budget – en rapport (Särlösning för rena skolpartnerskap) Projektets längd är 2 eller 3 år (avgör man vid ansökningstillfället) Maxbelopp för projekt = 150 000 Euro/år

13 Sv Särskilda regler RENA SKOLPARTNERSKAP -Endast skolor (förskolor) får delta -Minst 2 skolor eller förskolor från 2 programländer -Kontrakt/utbetalning till respektive deltagande skola PARTNERSKAP MELLAN REGIONER -Minst 2 förvaltningar på lokal/regional nivå med ansvar för utbildningsfrågor från 2 programländer -Minst 2 skolor -Minst 2 för projektet andra relevanta organisationer Totalt minst sex partners i projektet.

14 Sv Undervisningsmaterial och kurser Strukturerat kollegialt lärande Workshops, ”laborationer” Material för vägledning/coachning Studier, enkäter, analyser, rapporter Verktyg för tillgodoräknande och validering av utbildningar/praktik Kompetensutveckling, lärande ”Inbäddade” mobiliteter Vad kan man göra?

15 Sv Budget KA 2 för ”alla” projekt ProjektledningKoordinator: 500 Euro/månad Partner: 250 Euro/månad Max 2750 Euro/månad Transnationella projektmöten Schablonbelopp/deltagare 575 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 760 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Max 23 000 Euro/år Särskilda behov vid funktionshinder 100% av faktiska kostnader

16 Sv Budget KA 2 för ”lärandeprojekt” Resa275 Euro/deltagare (om avstånd kortare än 200 mil) 360 Euro/deltagare ( om avstånd 200 eller längre) Individuellt stöd För elever/studerande och personal Schablon per dag - långa mobiliteter (varierar med land och vistelselängd) Schablon per dag – korta mobiliteter (varierar med vistelselängd) Lång mobilitet = längre än 2 månader Språkliga förberedelser150 Euro/deltagare Endast för långa mobiliteter Mobiliteter inom partnerskapen måste särskilt motiveras

17 Sv Budget KA 2 för ”utvecklingsprojekt” Intellektuella resultatLöneschablon (lönekostnad/dag) per yrkeskategori Endast för projekt som tar fram ”substantiella resultat”. Spridningsevenemang100 Euro/lokal deltagare (utanför projektet) 200 Euro/internationell deltagare (utanför projektet) Max 30 000 Euro/projekt Endast för projekt som tar fram ”substantiella resultat”. Exceptionella kostnader 75 % av giltiga kostnader Exempel: underleverantörskostnader, kostnader för inköp

18 Sv www.utbyten.se www.utbyten.se erasmusplus@uhr.se


Ladda ner ppt "Sv Erasmus+ Utbildningssamarbete i Europa 2014-2020 Informationsmöte om KA2 - samarbetsprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser