Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öka servicen genom att använda fler kanaler så som e-tjänster, webb, telefon, e-post, sociala medier och personliga besök. Hålla webben mer uppdaterad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öka servicen genom att använda fler kanaler så som e-tjänster, webb, telefon, e-post, sociala medier och personliga besök. Hålla webben mer uppdaterad."— Presentationens avskrift:

1

2 Öka servicen genom att använda fler kanaler så som e-tjänster, webb, telefon, e-post, sociala medier och personliga besök. Hålla webben mer uppdaterad. Frigöra tid på förvaltningarna och utnyttja resurserna bättre. Bättre handledning och vägledning till rätt handläggare.

3 1:st line 2:nd line 3:d line Kontaktcentret svarsfrekvens 70-80% Förvaltningarnas svarsfrekvens 20-30 % Expertis KONTAKTYTOR Kunderna Hemsida Facebook App Chatt

4 VÅRD OCH OMSORG TEKNISKA KONTORET  Myndighetsfrågor  Vårdinsatsfrågor BARN OCH UTBILDN.  Skolskjutsar  Ansökan om barnomsorg  Försäkringsfrågor  Läsårstider  Handläggning om barnomsorgen  Trafikfrågor ex. snöröjning, hastigheter, trafikhinder.  Samhällsfrågor ex. stadsplanering, lekparker. SOCIALFÖRVALTNING  Akuta ärende både via telefon och på plats.  Tidsbokningar

5 MILJÖ OCH BYGGKULTUR OCH FRITID  Klagomål  Frågor om radon och radonmätningar  Frågor från mäklare  Värmepumpar  Blanketter  Matförgiftningar  Bygglov  Bokingar av hallar  Föreningsfrågor  Kultur och evenemangsfrågor KOMMUNKANSLIET  Politiska frågor

6 HR KONTORET MÅLTIDSSERVICE  Lönefrågor  Arbetsrätt EKONOMI  Fakturafrågor  Påminnelsefrågor  Frågor om upphandlingar  Lönefrågor  Måltidsfrågor ex. synpunkter på varor eller på matsedel.

7  Blanketter, bygglov, kartor  Ta emot klagomål.  Tidsbokning för samtal både personliga och via telefon.  Frågor om föreningsbidrag, bokning av hallar.  Borglig vigsel.  Frågor om förmyndarskap.  Massagebokningar  Underskrift av protokoll.  Vägledning av spontanansökningar och praktikplatser.  Checklista vid avslut av anställning.  Friskvårdskort  Lösenord till användarkonton  Information om vårdprocessen  Skolskjuts, barnomsorgskö, förbereda ärende för handläggare, försäkringsfrågor.

8  God kunskap om kommunens verksamheter i helhet.  Kompetens kring myndighetsfrågor.  Kunskap om hur man arbetar i de olika förvaltningarna.  Kunskap om personal i de olika förvaltningarna.  IT-teknisk personal.  Serviceinriktad  Bred kompetens, initiativrik, lösningsinriktad, ej konflikträdd, driven.  God kunskap och intresse om webb och sociala medier.  Vara informativ och veta vart man söker information.

9 En huvudansvarig för kontaktcentret bör finnas, som ser till att all information uppdateras och som sköter kontakten med förvaltningarna. Uppdatera hemsidan och Vinna, regelbundet. KC tar emot samtal med ev. klagomål tar reda på vem klagomålet ska till.Be dem ringa upp eller koppla vidare. Informationscentral för nyanlända och för andra behövande. Skapa rutiner för regelbunden information till KC. Felanmälan.

10  Vilka kanaler väljer ni för att nå ut? Facebook, app, hemsidan.  Streamflow, ett ärendehanteringssystem.  ROSA- metoden, läs mer på www.runghastar.se  Organisation. Ha en arbetsgrupp/nätverk med representanter från olika förvaltningar som träffas regelbudet ex.2ggr per år för att diskutera förändringar-förbättringar  Viktigt med kommunikativ och serviceinriktad personal i KC.

11 AnnaCarin Petersson Jessica Andersson Landholm Terese Svensson


Ladda ner ppt "Öka servicen genom att använda fler kanaler så som e-tjänster, webb, telefon, e-post, sociala medier och personliga besök. Hålla webben mer uppdaterad."

Liknande presentationer


Google-annonser