Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning."— Presentationens avskrift:

1

2 Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning till vald försörjningslösning. Leverans sker från lagerpunkter och leverantörer.

3 Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning till vald försörjningslösning. Leverans sker från lagerpunkter och leverantörer. Konkurrensneutralt Konkurrensneutraliteten upprätthålls genom att Materialservice ansvarar för försörjningslösning och att leveransavtal upprättas till Trafikverkets samtliga järnvägsentreprenader för drift- och underhåll.

4 Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning till vald försörjningslösning. Leverans sker från lagerpunkter och leverantörer. Konkurrensneutralt Konkurrensneutraliteten upprätthålls genom att Materialservice ansvarar för försörjningslösning och att leveransavtal upprättas till Trafikverkets samtliga järnvägsentreprenader för drift- och underhåll. Anläggningsunikt Vald försörjningslösning utgår från anläggningen och dess status.

5 Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning till vald försörjningslösning. Leverans sker från lagerpunkter och leverantörer. Konkurrensneutralt Konkurrensneutraliteten upprätthålls genom att Materialservice ansvarar för försörjningslösning och att leveransavtal upprättas till Trafikverkets samtliga järnvägsentreprenader för drift- och underhåll. Anläggningsunikt Vald försörjningslösning utgår från anläggningen och dess status. Statistik Varje rörelse dokumenteras med händelse och tidpunkt.

6 Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning till vald försörjningslösning. Leverans sker från lagerpunkter och leverantörer. Konkurrensneutralt Konkurrensneutraliteten upprätthålls genom att Materialservice ansvarar för försörjningslösning och att leveransavtal upprättas till Trafikverkets samtliga järnvägsentreprenader för drift- och underhåll. Anläggningsunikt Vald försörjningslösning utgår från anläggningen och dess status. Statistik Varje rörelse dokumenteras med händelse och tidpunkt. Historik Historik ger underlag för att effektivisera och förbättra försörjningslösningen.

7 Berörda aktörer

8 Banförvaltare Identifierar material och komponenter utifrån anläggningens behov samt ställer krav på tillgänglighet.

9 Berörda aktörer Banförvaltare Identifierar material och komponenter utifrån anläggningens behov samt ställer krav på tillgänglighet. Materialservice Utformar försörjningslösning med ett säkrat påfyllningsflöde samt upprätthåller funktion för ordermottagning och leverans.

10 Berörda aktörer Banförvaltare Identifierar material och komponenter utifrån anläggningens behov samt ställer krav på tillgänglighet. Materialservice Utformar försörjningslösning med ett säkrat påfyllningsflöde samt upprätthåller funktion för ordermottagning och leverans. Entreprenör Utför det avhjälpande underhållet och ansvarar för materialhantering i Entreprenadlager.

11 Upprätta försörjningslösning

12 1. Banförvaltare Utifrån trafikoperatörernas krav säkra tillgängligheten för drift av anläggningen. Följer löpande behovet av material och komponenter för avhjälpande underhåll. 1. Banförvaltare 5a. Entreprenadlager 5b. Försörjningspunkt 3. Försörjnings- lösning 4. Leveransavtal2. Materialför- teckning

13 Upprätta försörjningslösning 2. Materialförteckning Banförvaltaren upprättar en materialförteckning som går till Materialservice.Förteckningen omfattar behovet av artikelnummer, antal och tid från fel till leverans. (Tillgänglighet) 1. Banförvaltare 5a. Entreprenadlager 5b. Försörjningspunkt 4. Leveransavtal3. Försörjnings- lösning 2. Materialför- teckning

14 Upprätta försörjningslösning 3. Försörjningslösning Materialservice föreslår försörjningslösning med beräknad totalkostnad. 1. Banförvaltare4. Leveransavtal 5a. Entreprenadlager 5b. Försörjningspunkt 3. Försörjnings- lösning 2. Materialför- teckning

15 Upprätta försörjningslösning 4. Leveransavtal Materialservice tecknar avtal om försörjningslösning med banförvaltaren. 1. Banförvaltare4. Leveransavtal 5a. Entreprenadlager 5b. Försörjningspunkt 3. Försörjnings- lösning 2. Materialför- teckning

16 Upprätta försörjningslösning 5a. Entreprenadlager Lager nära anläggningen för artiklar med krav på snabb försörjning. Entreprenör svarar för materialhantering i lagret – Materialservice äger artiklarna. 1. Banförvaltare 5a. Entreprenadlager 5b. Försörjningspunkt 4. Leveransavtal3. Försörjnings- lösning 2. Materialför- teckning

17 Upprätta försörjningslösning 5b. Försörjningspunkt Materialservice samlade resurser och tillgångar för att säkra försörjningslösningen. 1. Banförvaltare 5a. Entreprenadlager 5b. Försörjningspunkt 4. Leveransavtal3. Försörjnings- lösning 2. Materialför- teckning

18 Upprätta försörjningslösning 1. Banförvaltare 5a. Entreprenadlager 5b. Försörjningspunkt Utvärdering mellan alla aktörer Försörjningslösningen utvärderas kontinuerligt för att effektivisera och förbättra flödet. 4. Leveransavtal3. Försörjnings- lösning 2. Materialför- teckning

19 Försörja vid fel

20 1. När fel inträffar Vid fel i anläggningen kontaktas Bandriftledaren. Felet registreras med ett Ofelia/Bessy-nummer. 1. När fel inträffar2. Felanmälan Entreprenör 5. Spåret kan trafikeras 3b. Leverans FP 3a. Materialuttag Entreprenadlager

21 Försörja vid fel 2. Felanmälan till entreprenör Entreprenör får felanmälan tillsammans med Ofelia/Bessy-nummer och en beskrivning av störningen. 1. När fel inträffar2. Felanmälan Entreprenör 5. Spåret kan trafikeras 3b. Leverans FP 3a. Materialuttag Entreprenadlager

22 Försörja vid fel 3a. Materialuttag från Entreprenadlager Materialuttag görs från entreprenadlager. Uttaget redovisas till Materialservice. 1. När fel inträffar2. Felanmälan Entreprenör 5. Spåret kan trafikeras 3b. Leverans FP 3a. Materialuttag Entreprenadlager

23 Försörja vid fel 3b. Leverans från Försörjningspunkt Entreprenör ringer till Materialservice ordermottagare. Leverans sker från Försörjningspunkt till överenskommen plats. 1. När fel inträffar2. Felanmälan Entreprenör 5. Spåret kan trafikeras 3b. Leverans FP 3a. Materialuttag Entreprenadlager

24 Försörja vid fel 1. När fel inträffar2. Felanmälan Entreprenör 4. Spåret kan trafikeras Felet är åtgärdat och överuttag returneras till Materialservice för kvalitetskontroll. 5. Spåret kan trafikeras 3b. Leverans FP 3a. Materialuttag Entreprenadlager

25 Försörja vid fel Utvärdering mellan alla aktörer Utvärdering av avtalet när det gäller tider, information och kostnader. 1. När fel inträffar2. Felanmälan Entreprenör 5. Spåret kan trafikeras 3b. Leverans FP 3a. Materialuttag Entreprenadlager


Ladda ner ppt "Materialförsörjning till avhjälpande underhåll Säkrad försörjningslösning Material och komponenter, som ingår i leveransavtalet, har en säkrad påfyllning."

Liknande presentationer


Google-annonser