Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsuppbyggnad främjar förtroende Camilla Ferenius 23 nov 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsuppbyggnad främjar förtroende Camilla Ferenius 23 nov 2007."— Presentationens avskrift:

1 Kunskapsuppbyggnad främjar förtroende Camilla Ferenius 23 nov 2007

2 Finansmarknadsrådets perspektiv  ”främja utvecklingen av den finansiella sektorn och stärka Stockholms roll som finansiellt centrum”  Finansbranschen behöver politiker, media och allmänhet med bättre förståelse för finansiell sektor.

3 Viktiga faktorer för finansiella sektorn  Identifierat ett flertal kritiska faktorer  Diskuterat åtgärder som skulle förbättra förhållanden men….  kloka rekommendationer HJÄLPER INTE om de inte kan genomföras.

4 Åtgärder måste vinna legitimitet  Svårt att genomföra åtgärder som går emot den allmänna opinionen.  Bygga förståelse för att sektorn är viktig för Sverige och att den bidrar (direkt och indirekt). Samhället vinner på att finansiella sektorn främjas!

5 Stark finanssektor är mycket viktigt för Sverige!

6 Värdering och vikt av finanssektorn ”Viktig för landet” Sektorn uppfattas som samhällsnyttig och internationellt konkurrenskraftig men inte som en innovativ tillväxtmotor!

7 Värdering och vikt av finanssektorn ”Seriositet” Sektorn uppfattas ha kvalificerad personal och hög lönsamhet men inte tillräckligt hög etik/moral, konkurrensutsatt och prisvärda produkter!

8 Etik och moral: vikt och värdering

9 Förtroende krävs för att vilja främja  Branschen måste arbeta systematiskt med att förbättra etik och moral inom sektorn men framförallt intressenternas uppfattning!  Bristande kunskap bidrar till dåligt förtroende

10 Allmänhetens uppfattning om branschen måste förbättras!  Ett svagt förtroende hos allmänheten kan begränsa möjligheterna och viljan hos politiska beslutsfattare att genomföra nödvändiga åtgärder  För att öka förtroendet krävs kunskap om indirekt och direkt bidrag för att förstå samhällsnyttan om grundläggande finansiella begrepp för att undvika förtroendeproblem byggda på missförstånd och upplevda underlägen

11 Hur kan vi alla att arbeta i samma riktning och öka sannolikheten för att nödvändiga åtgärder verkligen genomförs? Handlingsplan för gemensam satsning: 1. samverkan inom finansiell sektor 2. bättre regelverk genom samverkan finansiell sektor /myndigheter/politiker 3. bättre koordination av insatser 4. ökade kunskaper hos allmänhet

12 Gemensam utbildningssatsning för allmänheten  Undersök kunskapsnivån hos allmänheten Grund för relevanta utbildningsinsatser  Satsa på gemensam utbildning under en trovärdig huvudman Viktigt med oberoende huvudman förslagsvis FI  Utnyttja effektiva kanaler på flera fronter Utnyttja rätt medier och kommunikationskanaler Rätt information vid rätt tillfälle Branschen ska vara med och utbilda Alla aktörer ska ha något att vinna på resursinsatserna  Integrera privatekonomi i obligatoriska ämnen i skolan Sätt upp mål och bedömningskriterier i läroplaner  Utbilda och fortbilda lärare Utveckla undervisningsmaterial och samordna insatser God kunskap hos allmänheten för att säkra konkurrens, undvika överreglering och stärka förtroendet!

13 Att öka allmänhetens förtroende är… …varken enkelt eller snabbt åtgärdat, men… ökad kunskap är ett nödvändigt steg i rätt riktning!


Ladda ner ppt "Kunskapsuppbyggnad främjar förtroende Camilla Ferenius 23 nov 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser