Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Den nya fastighetsskatten - och hur vill kommunerna egentligen finansiera sina gator? MEX-dagar i Uppsala 2007 Jan Söderström, Sveriges Kommuner och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Den nya fastighetsskatten - och hur vill kommunerna egentligen finansiera sina gator? MEX-dagar i Uppsala 2007 Jan Söderström, Sveriges Kommuner och."— Presentationens avskrift:

1 1 Den nya fastighetsskatten - och hur vill kommunerna egentligen finansiera sina gator? MEX-dagar i Uppsala 2007 Jan Söderström, Sveriges Kommuner och Landsting

2 2 Underhållen väglängd

3 3 Totala drifts- & underhållskostnader

4 4 Drifts- & underhållskostnader kr/kvm

5 5 Väghållaransvar i Uppsala Uppsala har ansvaret för över 600 km kommunala gator

6 6 Bestämmelser i PBL ger kommunerna rätt att ta betalt för nybyggnad och upprustning av gator

7 7 …men nästan inga kommuner har använt reglerna sedan år 2000 90 % 10 %

8 8 Kommuner som använt gatukostnader sedan år 2000 Göteborgca. 10 Borås 1 Eskilstuna Gävle 1 Helsingborg 1 Karlskoga Skellefteå ”Många” Uppsala Västerås 1 Örebro 1 Östersund 1 Haninge Huddinge 7 Härryda 5 Lidingö 1 Nacka Partille 5 Salems ”Regelbundet” Tyresö 20-25 Täby 7 Upplands Väsby 3 Vallentuna Kumla 1 Stenungsund 2 Osby Skövde 1 Hagfors 6 Borgholms 1 Degerfors Tanums 1

9 9 Varför behövs nya regler? Dagens regler för gatukostnader är krångliga och administrativt betungande Drift och underhåll av kommunala gator måste betalas via kommunalskatten Nuvarande regler för drift och underhåll innebär stora ekonomiska orättvisor mellan olika fastighetsägare Företag betalar inget för den kommunala gatuhållningen

10 10 Väghållaransvar i Uppsala

11 11 Vad är en gata – och vem skall betala? Att det här är en gata är väl rätt klart….. Här betalar kommunen för gatan

12 12 ….men vem kan tro att det här är en enskild väg? Här måste fastighetsägarna betala för gatans skötsel!

13 13 Krav på ett nytt finansieringssystem Bör skapa större rättvisa mellan olika kategorier av fastighetsägare Måste utgå från den kommunala självstyrelsen Måste vara politiskt acceptabelt och praktiskt att hantera Bör generera medel som långsiktigt garanterar väg- och gatunätets fortbestånd

14 14 Vad behöver huset? Vatten och avlopp avgift! Elavgift! Telefonavgift! Sophämtningavgift! Gatakommunalskatt!!

15 15 Låt kommunerna ta ut en Kommunal väghållningsavgift för att finansiera väghållningen betalas av fastighetsägarna i kommunen beslutas av kommunfullmäktige som fastställer taxa får endast användas till att finansiera kommunal väghållning administreras av kommunen sänkt kommunalskatt som kompensation

16 16 Villa perm.boende3 000 kr/år 2-familjshus4 250 kr/år Flerfam.hus 10 lgh 14 250 kr/år Lokal 3000 m 2 26 750 kr/år Fritidshus1 400 kr/år Räkneexempel på gatutaxa i Lycksele (inklusive moms)

17 17 Förbundets förslag i sammanfattning Särskild lag om kommunal gatuhållning Rättighet men ingen skyldighet Avgift (helt eller delvis) för såväl byggande som drift och underhåll Fastighetsägare (även tomträttsägare) Sänkt kommunal utdebitering Självkostnadsprincipen Beslut i kommunfullmäktige

18 18 Dagsläget Stor okunnighet och även ointresse för frågan i regeringskansli och riksdagen Statens representanter tycker att enda problemet är att kommunpolitikerna inte klarar att prioritera Miljödepartementet ”äger” frågan – ligger inom PBL Ny regering som inte kan frågan Nya tjänstemän som inte heller kan frågan Finansdepartementet är tveksamma eller negativa och kan lägga in veto – men en reform är gratis för staten Tidigare uppvaktningar har resulterat i allt från ljumt intresse (miljödepartementet) till negativa reaktioner (finansdepartementet)

19 19 Regeringens förslag till ”kommunal fastighetsavgift” Fortfarande skatt – alltså ingen avgift För småhus blir avgiften 6 000 kronor per år, men högst 0,75 procent av det totala taxeringsvärdet För flerbostadshus uppgår avgiften till 1 200 kronor per bostadslägenhet, men högst 0,4 procent av taxeringsvärdet Fastighetsavgiften indexeras genom att knytas till inkomstbasbeloppets förändring. De pengar som fastighetsavgiften ger överförs till kommunerna Kommunerna får högre inkomster fr.o.m. 2009 genom indexeringen av avgiften och genom att taxeringsvärdena förväntas öka

20 20 SKL:s styrelse: kommunerna får inget inflytande över avgiften kommunal fastighetsavgift bör avse alla typer av fastigheter och måste vara direkt kopplad till den servicenivå som fastighetsinnehavaren får kan accepteras som en reform av den hittillsvarande fastighetsbeskattningen …..men enbart bör ses som ett steg mot ett system där fastighetsägarnas avgifter direkt kopplas till den service som de får från kommunen förbundet hemställer att regeringen snarast låter tillsätta en utredning med denna inriktning


Ladda ner ppt "1 Den nya fastighetsskatten - och hur vill kommunerna egentligen finansiera sina gator? MEX-dagar i Uppsala 2007 Jan Söderström, Sveriges Kommuner och."

Liknande presentationer


Google-annonser