Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VUXENVUXEN DIDAKTIK DEFINITIONER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisning ”De åtgärder och arrangemang med vilkas hjälp man skapar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VUXENVUXEN DIDAKTIK DEFINITIONER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisning ”De åtgärder och arrangemang med vilkas hjälp man skapar."— Presentationens avskrift:

1 VUXENVUXEN DIDAKTIK DEFINITIONER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisning ”De åtgärder och arrangemang med vilkas hjälp man skapar gynnsamma inlärningsförutsättningar i riktning mot de på förhand valda målen” (Antikainen & Nuutinen, 1982) Didaktik i vuxenundervisningssammanhang Didaktiska principer är instruktioner för förverkligandet av un- dervisningen och de baserar sig främst på psykologiska fynd gällande regelbundenheter i inlärningsprocessen och faktorer som främjar inlärningen (Ekola & Vaherva, 1986) Vuxenundervisning "Vuxenundervisningen, som grundar sig på ett normativt fler- stegsurval av kunskap, sker inom vuxenutbildningen, och vars syfte är att fostra vuxna. Undervisningens syfte är kunskapsin- hämtning och inlärning, med andra ord har denna en ämnes- anknytning” (Sjöberg 1989) Definitioner 1

2 VUXENVUXEN DIDAKTIK DEFINITIONER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Vuxendidaktik ”Uppgiften är att studera de för vuxenundervisningen specifika villkoren och förutsättningarna samt att utveckla vuxenundervis- ningens teori utifrån de allmänna didaktiska principerna. De speciella förutsättningarna skapas i skärningspunkten av; a) vuxenutbildningens samhälleliga uppgifter och målsättningar b) den för vuxna människan säregna personlighetsstrukturen och förutsättningarna för aktivitet och verksamhet, c) former och inriktningar i den vuxnes livsstil och d) de samhälleliga strukturerna och verksamheterna som styr den vuxna människans tids- och energidisponering ” (Alanen, 1987) Definitioner 2

3 VUXENVUXEN DIDAKTIK DEFINITIONER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Didaktik ” Ofta används i skolan, i högskolor och universitet och i samband med undervisningspraktik en otillfredsställande, "vulgär", definition av didaktik till skillnad från undervisningsmetodik. Man menar då att: Didaktiken svarar på frågan om vad (= innehållet). Metodiken svarar på frågan om hur (= förmedlingen). Definitionen är inte felaktig, men alldeles för snäv. Didaktiken svarar också på många andra frågor, som t.ex. varför (= motivet), till vad (= målet) och vem (= lärar-elev-relationen). Man kan därför definiera didaktikens objekt på följande sätt: Didaktiken handlar om: VEM som skall lära sig - VAD man skall lära sig - NÄR man skall lära sig MED VEM man skall lära sig - VAR man skall lära sig - HUR man skall lära Sig - GENOM VAD man skall lära sig - VARFÖR man skall lära sig FÖR VAD man skall lära sig” Definitioner 3 Jank & Meyer 1997

4 VUXENVUXEN DIDAKTIK DEFINITIONER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Didaktik (forts.) ”Didaktiken innefattar alltså frågor om metoder. Om man försöker sammanfatta denna vida förståelse av didaktik på ett enkelt sätt kan man formulera en arbetsdefinition; Definition 1.1: Didaktik = Undervisningens och inlärningens teori och praktik. Enligt denna definition är didaktik en disciplin som inte endast handlar om skolans undervisning och inlärning utan också om hur denna process förverkligas i alla andra tänkbara samman- hang, såväl i bildningsförbunden som vid universiteten, i bilskolor och när man lär sig hur man använder datorer.” Definitioner 4 Jank & Meyer 1997


Ladda ner ppt "VUXENVUXEN DIDAKTIK DEFINITIONER Petri Salo/Åbo Akademi/Pedagogiska institutionen 2001 Undervisning ”De åtgärder och arrangemang med vilkas hjälp man skapar."

Liknande presentationer


Google-annonser