Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetare Föräldrapenningtillägg - FPT 2015-01 Föräldrapenningtillägg 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetare Föräldrapenningtillägg - FPT 2015-01 Föräldrapenningtillägg 1."— Presentationens avskrift:

1 Arbetare Föräldrapenningtillägg - FPT 2015-01 Föräldrapenningtillägg 1

2 Föräldrapenningtillägg - arbetare Överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och LO Gäller fr o m 2014-01-01 Ersättning i samband med föräldraledighet Kvalifikationstid 12-24 månader En ersättningsperiod fram till barnet är 18 månader 10 % av SGI upp till 10 prisbasbelopp 2015-01 Föräldrapenningtillägg 2 AFA Försäkring administrerar och utbetalar ersättning

3 Kvalifikationstid 2015-01 Föräldrapenningtillägg 3 Förutsättningar Varit anställd minst 12 månader vid barnets födelse/adoption Anställning hos en eller flera arbetsgivare som varit bundna av försäkringen inom en ramtid av fyra år Kvalifikationstid räknas inte Frånvaro från anställningen utöver 6 månader i följd Undantag - sjukdom, arbetsskada, hel ledighet med lön, hel ledighet enl föräldraledighetslagen

4 FPT - gäller inte vid Tillfällig föräldrapenning (”pappadagar”) Tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn Den som är arbetslös 2015-01 Föräldrapenningtillägg 4

5 Rätt till ersättning 2015-01 Föräldrapenningtillägg 5 Under en ramtid av 4 år Anställd minst 12 månader - rätt till ersättning under max 60 dagar Anställd minst 24 månader - rätt till ersättning max 180 dagar Gäller vid En sammanhängande föräldraledighetsperiod 18 månader efter barnets födelse

6 Storleken 2015-01 Föräldrapenningtillägg 6 Ersättningen Baseras på föräldrapenning på sjukpenningnivå - 10% upp till 10 pbb - 90 % på lönedelar > 10 pbb Beräknas per dag och utgör 1/365 av underlaget Beräknas i proportion till uttaget av föräldrapenning

7 Barnet föds/adopteras 12 - 24 månaders anställning under 4 år. Föräldrapenning 10% FPT 60/180 dagar Barnet 18 månader 10 prisbasbelopp 90% FPT 60/180 dagar FPT - exempel 2015-01 Föräldrapenningtillägg 7

8 Ansökan 2015-01 Föräldrapenningtillägg 8 Ansökan Den försäkrade ansöker hos AFA Försäkring Anmälan ska ha inkommit inom 5½ år efter barnets födelse/adoption


Ladda ner ppt "Arbetare Föräldrapenningtillägg - FPT 2015-01 Föräldrapenningtillägg 1."

Liknande presentationer


Google-annonser