Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg Länsledning Välfärd 2014-10-10 Projektledare Tinna Cars-Björling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg Länsledning Välfärd 2014-10-10 Projektledare Tinna Cars-Björling."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg Länsledning Välfärd 2014-10-10 Projektledare Tinna Cars-Björling

2 Ur uppdragsdirektivet Syfte Skapa förutsättningar för bildande av ett samordningsförbund i Gävleborgs län så att berörda parter på ett bättre sätt än idag kan erbjuda samordnade rehabiliteringsinsatser till aktuella målgrupper.

3 Ur uppdragsdirektivet Uppdragsmål Ett förslag till förbundsordning för bildande av ett samordningsförbund i Gävleborgs län finns framtaget och har beslutats hos respektive organisation innan 2014 års utgång. Tidplan 2014-08-11 --- 2014-11-28

4 Ur uppdragsdirektivet Uppdragsägare Berit Fredricsson, chef Hälsovalskontoret, Landstinget Gävleborg Uppdagsledare Tinna Cars-Björling, Projekt- och metodstöd, Ledning- och verksamhetsstöd, Landstinget Gävleborg

5 Process Arbetsgrupp tillsatt med representation från samtliga kommuner i länet, landstinget, FK och AF. Arbete utifrån beslutad aktivitetsplan (i uppdragsdirektivet) Intensiv process med möten varje vecka under perioden augusti – oktober

6 Forts process Stort engagemang från samtliga parter Starkt intresse från nationellt håll att Gävleborgs län ska få tillgång till ett samordningsförbund Uppdragsledaren har stöd från nationella resurspersoner (SKL och FK) Erfarenheter från andra samordningsförbund tas tillvara

7 Förbundsordning Ett gemensamt utarbetat förslag till förbundsordning är utskickat (2014-10-03) för beslut i respektive organisation. Prognosen är att samtliga parter har fattat beslut innan årsskiftet.

8 Fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg Andel 2014 2015 Disponibla medel 2015 Staten50%1 000 000 2 000 000 Landstinget Gävleborg25%500 000 1 000 000 Kommuner i Gävleborg25%500 000 1 000 000 -varavFolkmängd 1 nov 2013 Bollnäs26 1379,4%47 000 94 000 Gävle97 09435,0%175 000 350 000 Hofors9 5223,4% 17 000 34 000 Hudiksvall36 83913,3%66 500 133 000 Ljusdal18 8636,8% 34 000 68 000 Nordanstig9 4843,4%17 000 34 000 Ockelbo5 8022,1% 10 500 21 000 Ovanåker11 3654,1%20 500 41 000 Sandviken37 23413,4%67 000 134 000 Söderhamn 25 3979,1%45 500 91 000 Länet277 737100,0% Summa Totalt 2 000 000 4 000 000

9 Kartläggning av befintlig samverkan Några exempel på samverkansgrupper/projekt i länet: Rehabkoordinatorsfunktionen Tris – pilotprojekt Södertull KUR – kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning Samverkan inom välfärdsområdet

10 Kartläggning av befintlig samverkan I länet finns många olika konstellationer av samverkan mellan två, tre eller fyra parter. Det är svårt att genom denna enkla kartläggning få en klar överblick. Benämningen på grupper varierar, som tycks ha samma syfte och målgrupp.

11 Socialtjänst Gävle Ensam är inte stark!

12 Trend i landet Samordningsförbunden i landet är alla överens om att frångå tidigare modell för samverkan genom att enbart samarbeta i projektform. I stället vill man börja bygga hållbara strukturer för samverkan.

13 Organisering av samverkan i Gävleborgs län? Två parallella processer pågår i länet Från landsting till Region Start av ett samordningsförbundet Kan vi dra nytta av detta läge och skapa en gemensam, tydlig och hållbar struktur för samverkan inom välfärds- och rehabiliteringsområdet i Gävleborgs län?


Ladda ner ppt "Uppdrag Samordningsförbund Gävleborg Länsledning Välfärd 2014-10-10 Projektledare Tinna Cars-Björling."

Liknande presentationer


Google-annonser