Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Syftet med programmet ”Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Syftet med programmet ”Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

2 Syftet med programmet ”Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.”

3 Vad innebär högskoleförberedelse? Till exempel: Lära att lära Kritiskt tänkande Källkritiskt förhållningssätt Digital kompetens Hantera stora textmängder Kreativitet och entreprenörskap Belysa frågor ur flera perspektiv Problemlösningsförmåga Vetenskapligt förhållningssätt

4 Examensmålen

5 Examensmålen - centrala kunskapsområden och perspektiv. Förstå samspelet individ – grupp – samhälle Lära om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner Från det lokala till globala Att kunna anlägga ett historiskt perspektiv Insikt i människans varierande livsvillkor Att förstå maktrelationer Lära om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö Att kunna beskriva samhällsförhållanden i Sverige och världen

6 Examensmålen - centrala förmågor. Behärska olika kommunikations och presentationsformer Kunna formulera egna och utreda andras frågeställningar Kunna diskutera olika lösningar på problem Behärska olika skriv- och talsituationer Kunna pröva och tillämpa olika teorier och metoder Kunna skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter Vara medveten om olika vetenskapliga perspektiv samt ha ett vetenskapligt förhållningssätt kunna källkritiskt söka, sovra och bearbeta information

7

8 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) på S:t Eriks gymnasium - Medier, Information, Kommunikation

9 SAMEDP11 SA - Samhällsprogrammet Medier, information och kommunikation Från HT 2014 Poängplan Timplan som gäller från HT2014 Summa Kurs Kurskod åk1åk2åk3poäng Gymnasiegemensamma kurserHTVTHTVTHTVT Engelska 550 100 Engelska 6 50 100 Historia 1b 50 100 Idrott och Hälsa25 100 Matematik 1b50 100 Matematik 2b 50 100 Naturkunskap 1b 50 100 Religion 1 25 50 Samhällskunskap 1b50 100 Svenska/SAS 150 100 Svenska/SAS 2 50 100 Svenska/SAS 3 50 100 Programgemensamma kurser Filosofi 1 50 Moderna språk 150 100 Moderna språk 2 50 100 Psykologi 1 50 Inriktningskurser Journalistik, reklam & info 1 50 100 Medieproduktion 150 100 Medier,samhälle & kommunik. 150 100 Psykologi 2 50 Gymnasiearbete 50 100 Programfördjupning Samhällskunskap 2 50 100 Film- och TV-produktion 1 50 100 Medieproduktion 2 50 100 Ljudproduktion 150 100 Indviduella val 50 200 Summa425 450 400350 8509007502500

10 Gymnasiegemensamma ämnen – SA Svenska1,2,3300 p Engelska 5,6 200 p Matematik 1b, 2b 200 p Idrott och hälsa100 p Historia1b100 p Samhällskunskap1b100 p Religionskunskap1 50 p Naturkunskap 1b 100 p 1150 p

11 Programgemensamma karaktärsämnen – SA Moderna språk200 p Filosofi 50 p Psykologi 1 50 p Tot:300 p

12 Inriktningskurser för programmet samt programfördjupning på S:t Eriks Obligatoriska Inriktningskurser för programmet: Journalistik, information och reklam 1 100 p Medieproduktion 1 100 p Medier, samhälle och kommunikation 1 100 p Psykologi 2a 50 p Programfördjupning på S:t Eriks gymnasium Samhällskunskap 2100 p Ljudproduktion 1100 p Medieproduktion 2100 p Film- och TV-produktion 1100 p Tot:750 p

13 Inriktning medier, information och kommunikation Huvudsyfte med inriktningen: …att förstå mediernas roll i samhället …att förstå hur media påverkar människor individuellt och i grupp …att kunna använda rätt medieteknik för att förmedla olika typer av budskap …att förstå det grundläggande om journalistik, information och reklam …att praktiskt öva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter …att öva praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer

14 Programfördjupning

15

16 Karaktärisering av varje årskurs för Samhällsprogrammet S:t Eriks gymnasium

17 År ett: Introduktion Under år ett läser eleverna, dels grundläggande kärnämneskurser men även flera av de grundläggande karaktärsämneskurserna. Syftet är att direkt få börja arbeta med det som är kärnan i inriktningen, medieämnena men samtidigt att man fortsätter med moderna språk samt har de grundläggande kärnämnena. Årskursen ska ge kunskaper och insikter som framför allt under år två och tre kommer att utveckla elevernas förmåga att arbeta inom medieområdet. I ettan introduceras de grundläggande färdigheterna i journalistik, textkommunikation, radio/ljudproduktion, webbproduktion,.

18 Årskurs ett ges följande kurser: Gymnasiegemensamma kurser 450 p Engelska 5 Idrott och Hälsa Matematik 1b Samhällskunskap 1b Svenska/SAS 1 Programgemensamma kurser 100 p Moderna språk 1 Inriktningskurser / Programfördjupning 250 p Medier, Samhälle, Kommunikation 1 Medieproduktion 1 Ljudproduktion 1 Totalt 800 p

19 År två:Fördjupning Under år två bygger vi framför allt vidare på kärnämneskurserna. Men här introduceras även karaktärsämnena Journalistik… och Film och TV. Karaktärsämnena lär eleverna mera om själva hantverket, hur det går till rent praktiskt. Eleverna lär sig vidare om hur journalistik, underhållning, kommunikation, information och reklam samspelar i de olika kommunikationsformaten, tidningar, webb, radio, TV, film, foto, musik.

20 Årskurs två ges följande kurser: Gymnasiegemensamma kurser 450p Engelska 6 Historia 1b Idrott och Hälsa Matematik 2b Svenska/SAS 2 Programgemensamma kurser 150p Religion 1 Moderna språk 2 Programfördjupning / Inriktningskurser 200p Journalistik, kommunikation, information 1 Film- och TV-produktion 1 Individuella val 100 poäng Valfri 100p kurs. Totalt 900 p

21 År tre: Under år tre ligger fokus på att vidareutveckla de färdigheter inom karaktärsämnena som förvärvats i årkurs ett och två. Här finns även möjlighet att läsa steg två eller steg tre i kurser som fördjupar de redan förvärvade kunskaperna och färdigheterna. Antingen åt det praktiska hållet eller åt det teoretiska hållet Genom gymnasiearbetet kommer eleverna självständigt att kunna fördjupa och utveckla sig inom något av karaktärsämnena.

22 Årskurs tre ges följande kurser: Gymnasiegemensamma kurser 250 p Naturkunskap 1b Religion 1 Svenska/SAS 3 Programgemensamma kurser 50 p Psykologi 1 Filosofi 1 Programfördjupning / Inriktningskurser 250 p Samhällskunskap 2 Psykologi 2 Medieproduktion 2 Gymnasiearbete 100 p Individuellt arbete 100p kopplat till programmålen Indviduella val 100 p Valfri 100p kurs. Totalt 750 p

23 Vad händer efter gymnasiet? -Utbildningsalternativ ArkeologiInformationskunskap PsykologiBeteendevetenskap Internationell ekonomiReligionsvetenskap BibliotekskunskapInternationellt arbete SociologiEtnologi JournalistikStatsvetenskap UtvecklingsstudierFreds- och konfliktvetenskap JuridikFörvaltningskunskap LärarutbildningGenusvetenskap GeografiMedie- och kommunikationsvetenskap PersonalvetenskapReklamhögskolor


Ladda ner ppt "Samhällsvetenskapsprogrammet (SA). Syftet med programmet ”Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet."

Liknande presentationer


Google-annonser