Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

2 Syftet med programmet ”Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom ett brett samhällsvetenskapligt område.”

3 Vad innebär högskoleförberedelse?
Till exempel: Lära att lära Kritiskt tänkande Källkritiskt förhållningssätt Digital kompetens Hantera stora textmängder Kreativitet och entreprenörskap Belysa frågor ur flera perspektiv Problemlösningsförmåga Vetenskapligt förhållningssätt

4 Examensmålen

5 Examensmålen - centrala kunskapsområden och perspektiv
Lära om demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö Lära om samhällens strukturer, verksamheter och funktioner Förstå samspelet individ – grupp – samhälle Insikt i människans varierande livsvillkor Från det lokala till globala Att förstå maktrelationer . Att kunna anlägga ett historiskt perspektiv Att kunna beskriva samhällsförhållanden i Sverige och världen 5

6 Examensmålen - centrala förmågor
kunna källkritiskt söka, sovra och bearbeta information Kunna formulera egna och utreda andras frågeställningar Behärska olika kommunikations och presentationsformer Kunna pröva och tillämpa olika teorier och metoder Kunna diskutera olika lösningar på problem Kunna skriva, läsa, tolka och förstå olika typer av texter Vara medveten om olika vetenskapliga perspektiv samt ha ett vetenskapligt förhållningssätt . Behärska olika skriv- och talsituationer 6

7

8 Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) på S:t Eriks gymnasium - Medier, Information, Kommunikation

9 SA - Samhällsprogrammet
SAMEDP11 SA - Samhällsprogrammet Medier, information och kommunikation Från HT 2014 Poängplan Timplan som gäller från HT2014 Summa Kurs Kurskod åk1 åk2 åk3 poäng Gymnasiegemensamma kurser HT VT Engelska 5 50 100 Engelska 6 Historia 1b Idrott och Hälsa 25 Matematik 1b Matematik 2b Naturkunskap 1b Religion 1 Samhällskunskap 1b Svenska/SAS 1 Svenska/SAS 2 Svenska/SAS 3 Programgemensamma kurser Filosofi 1 Moderna språk 1 Moderna språk 2 Psykologi 1 Inriktningskurser Journalistik, reklam & info 1 Medieproduktion 1 Medier,samhälle & kommunik. 1 Psykologi 2 Gymnasiearbete Programfördjupning Samhällskunskap 2 Film- och TV-produktion 1 Medieproduktion 2 Ljudproduktion 1 Indviduella val 200 425 450 400 350 850 900 750 2500

10 Gymnasiegemensamma ämnen – SA
Svenska 1,2, p Engelska 5, p Matematik 1b, 2b p Idrott och hälsa p Historia 1b p Samhällskunskap 1b p Religionskunskap p Naturkunskap 1b p 1150 p

11 Programgemensamma karaktärsämnen – SA
Moderna språk 200 p Filosofi p Psykologi p Tot: 300 p

12 Inriktningskurser för programmet samt programfördjupning på S:t Eriks
Obligatoriska Inriktningskurser för programmet: Journalistik, information och reklam p Medieproduktion p Medier, samhälle och kommunikation p Psykologi 2a p Programfördjupning på S:t Eriks gymnasium Samhällskunskap p Ljudproduktion p Medieproduktion p Film- och TV-produktion p Tot: 750 p

13 Inriktning medier, information och kommunikation
Huvudsyfte med inriktningen: …att förstå mediernas roll i samhället …att förstå hur media påverkar människor individuellt och i grupp …att kunna använda rätt medieteknik för att förmedla olika typer av budskap …att förstå det grundläggande om journalistik, information och reklam …att praktiskt öva textens, bildens och ljudets kommunikativa möjligheter …att öva praktiska och teoretiska kunskaper i olika interaktiva kommunikationsformer

14 Programfördjupning

15

16 Karaktärisering av varje årskurs för Samhällsprogrammet S:t Eriks gymnasium

17 År ett: Introduktion Under år ett läser eleverna, dels grundläggande kärnämneskurser men även flera av de grundläggande karaktärsämneskurserna. Syftet är att direkt få börja arbeta med det som är kärnan i inriktningen, medieämnena men samtidigt att man fortsätter med moderna språk samt har de grundläggande kärnämnena. Årskursen ska ge kunskaper och insikter som framför allt under år två och tre kommer att utveckla elevernas förmåga att arbeta inom medieområdet. I ettan introduceras de grundläggande färdigheterna i journalistik, textkommunikation, radio/ljudproduktion, webbproduktion,.

18 Årskurs ett ges följande kurser:
Gymnasiegemensamma kurser 450 p Engelska 5 Idrott och Hälsa Matematik 1b Samhällskunskap 1b Svenska/SAS 1 Programgemensamma kurser 100 p Moderna språk 1 Inriktningskurser / Programfördjupning 250 p Medier, Samhälle, Kommunikation 1 Medieproduktion 1 Ljudproduktion 1 Totalt 800 p

19 År två: Fördjupning Under år två bygger vi framför allt vidare på kärnämneskurserna. Men här introduceras även karaktärsämnena Journalistik… och Film och TV. Karaktärsämnena lär eleverna mera om själva hantverket, hur det går till rent praktiskt. Eleverna lär sig vidare om hur journalistik, underhållning, kommunikation, information och reklam samspelar i de olika kommunikationsformaten, tidningar, webb, radio, TV, film, foto, musik.

20 Årskurs två ges följande kurser:
Gymnasiegemensamma kurser 450p Engelska 6 Historia 1b Idrott och Hälsa Matematik 2b Svenska/SAS   Programgemensamma kurser 150p Religion 1 Moderna språk 2 Programfördjupning / Inriktningskurser 200p Journalistik, kommunikation, information 1 Film- och TV-produktion   Individuella val 100 poäng Valfri 100p kurs. Totalt 900 p

21 År tre: Under år tre ligger fokus på att vidareutveckla de färdigheter inom karaktärsämnena som förvärvats i årkurs ett och två. Här finns även möjlighet att läsa steg två eller steg tre i kurser som fördjupar de redan förvärvade kunskaperna och färdigheterna. Antingen åt det praktiska hållet eller åt det teoretiska hållet Genom gymnasiearbetet kommer eleverna självständigt att kunna fördjupa och utveckla sig inom något av karaktärsämnena.  

22 Årskurs tre ges följande kurser:
Gymnasiegemensamma kurser 250 p Naturkunskap 1b Religion 1 Svenska/SAS 3  Programgemensamma kurser 50 p Psykologi 1 Filosofi   Programfördjupning / Inriktningskurser 250 p Samhällskunskap 2 Psykologi 2 Medieproduktion 2  Gymnasiearbete 100 p Individuellt arbete 100p kopplat till programmålen Indviduella val 100 p Valfri 100p kurs. Totalt 750 p

23 Vad händer efter gymnasiet? -Utbildningsalternativ
Arkeologi Informationskunskap Psykologi Beteendevetenskap Internationell ekonomi Religionsvetenskap Bibliotekskunskap Internationellt arbete Sociologi Etnologi Journalistik Statsvetenskap Utvecklingsstudier Freds- och konfliktvetenskap Juridik Förvaltningskunskap Lärarutbildning Genusvetenskap Geografi Medie- och kommunikationsvetenskap Personalvetenskap Reklamhögskolor


Ladda ner ppt "Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)"

Liknande presentationer


Google-annonser