Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konstatera dödsfall Hjänrdödsbegreppet. Vetenskap och beprövad erfarenhet: 1) Likfenomen. Likstelhet, kyla, likfläckar. 2) Andning + cirkulation har fallit.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konstatera dödsfall Hjänrdödsbegreppet. Vetenskap och beprövad erfarenhet: 1) Likfenomen. Likstelhet, kyla, likfläckar. 2) Andning + cirkulation har fallit."— Presentationens avskrift:

1 Konstatera dödsfall Hjänrdödsbegreppet. Vetenskap och beprövad erfarenhet: 1) Likfenomen. Likstelhet, kyla, likfläckar. 2) Andning + cirkulation har fallit bort så lång tid så att man säkert kan veta att patienten är död (10-15 min). - Lyssna på hjärta och lungor. - Kontrollera pupiller och cornealreflexen. - Eventuellt ny undersökning 10-15 min senare. 3) Upprepad neurologisk undersökning / 4-kärls-angio.  Försiktighet vid hypotermi och intoxer. Likbesiktning måste ej göras om 1) Gjort inom rimlig tid (inlagd på sjukhus) eller 2) Rättsmedicinsk us skall göras (gör ev översiktlig undersökning). Inget skäl till rättsmedicinsk undersökning Dödsbevis skall utfördas av den läkare som konstaterat dödsfallet. Implantat? Klinisk obduktion? Transplantation? Skickas till lokala skattekontoret (skatteverket) första vardagen efter dödsfallet. Dödsorsaksintyget skall skrivas av samma doktor eller att denna ser till att behandlande läkare gör det. Sändes efter max 3 v till socialstyrelsen (Statistiska Central Byrån). Klinisk obduktion Särskild betydelse att dödsorsaken fastställs - Okänd men sannolik naturlig orsak (ej rättsmed). - Dödsfall utanför sjukhus, i vittnes närvaro, utan känd sjukdom. - Vetenskapligt intresse, malignitetsutbredning. Smittsam sjukdom. Skäl till rättsmedicinsk undersökning föreligger - Onaturliga dödsfall. - Onaturlig död (MOS: mord, olycka, självmord). - Misstänkt fel i sjukvården som lett till döden. - Missbrukare anträffas död (onaturligt i 10% av fallen). - Tidigare frisk vuxen som anträffas död. - Misstänkt plötslig spädbarnsdöd (SITC). - När den döde inte kunnat identifieras. - Framskriden förruttnelse. Dödsfallet anmäles till polisen (telefon 15 25 00), dödsbeviset överlämnas med ikryssning. Polisen tar ställning till vidare utredning. Polismyndigheten lämnar vidare beviset till skattemyndigheten när begravning får äga rum. Dödsorsaksintyget ifylls av rättmedicinare. Dödsfall Norrman / Pikwer ©

2 Använd svenska, var noggrann, uttala dig inte om sånt du inte kan veta. Sov på saken innan du skickar in! A) Administrativa data Datum och tidpunkt för undersökningen (starten) Var det utförs Vem som förordat om det Vem det avser (personnummer, yrke och adress endast om misstänkt. Hänvisa till polisens K-nr) Identifikation Bevittning B) Bakgrundsmaterial Var man hämtar uppgifterna: Patienten, polisen, rapport etc Vad som framkommer av dessa (Händelseförlopp, tidsförlopp) C) Uppräkning av skadorna Gå igenom uppifrån och ner. Hö till vänster. Alla fynd får nummer. Ange även negativa fynd. Ange även vad som inte är undersökt Positiva fynd = beskrivning, ej diagnoser. - Lokalisation: Begränsningar i 2 riktningar. - Karaktär: Sår, hudavskrapning: Form, Riktning om sådan finns. Kanter. Hudförändring: Färg, form, avgränsning (skarp?) - Storlek (cm) - Fotografier / Ritningar! D) Förtäckning över tillvaratagit material Utstryk / Hårprover / Nagelskrap / Blodprover Utlåtandet Sannolikhetsskala 1. Fynden anger… 2. Fynden talar starkt för… 3. Fynden talar för… 4. Fynden kan tala för… 5. Kan inte anges… Efter undersökning av NN kan jag härmed ange följande utlåtande 1. Diagnoserna (Huvudfynd + bifynd). Ange nummer för varje uppräknad skada 2. Tidsförhållandet. Bedöm om fynden kan stämma med angiven tid enligt B. Kan även ha uppkommit vid närliggande tid. 3. Uppkomstsättet. Bedöm om fynden kan stämma med anamnesen enligt B. Trubbigt / Skarpt? Gör bedömning såväl för skadorna var för sig som för samlad skadebild. Kan även ha uppkommit på liknande sätt. 4. Skadans allvarlighetsgrad Ej behandlingskrävande  Behandlingskrävande  Livshotande. Se undersökning av brottsoffer. Framtida men. Kan detta anges? Rättsintyg Norrman / Pikwer ©


Ladda ner ppt "Konstatera dödsfall Hjänrdödsbegreppet. Vetenskap och beprövad erfarenhet: 1) Likfenomen. Likstelhet, kyla, likfläckar. 2) Andning + cirkulation har fallit."

Liknande presentationer


Google-annonser