Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En partsgemensam överenskommelse i Uppsala utifrån avsikterna i HÖK 05

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En partsgemensam överenskommelse i Uppsala utifrån avsikterna i HÖK 05"— Presentationens avskrift:

1 En partsgemensam överenskommelse i Uppsala utifrån avsikterna i HÖK 05
Lärares arbetstid En partsgemensam överenskommelse i Uppsala utifrån avsikterna i HÖK 05

2 Reglerad tid: 1360 timmar(LR:s partsbilaga)
Reglerad tid är den tid som arbetsgivaren kan reglera till tid, plats och innehåll Reglerad tid är inte lika med arbetsplatsförlagd tid. Begreppet finns inte i HÖK. Parterna ska överenskomma om var arbetet ska utföras. Reglerad tid är ordinarie arbetstid. Denna ska vara definierad för att arbetstagare ska kunna hävda övertid

3 Lärares arbetstid AB 05 och Bilaga M och dess tillämpning i Uppsala kommun
Fördelning av arbetsuppgifter ska diskuteras i följande ordning: Uppdraget Alla arbetsuppgifter Prioriteringar Mål/Kvalitet Tidsåtgång Arbetstiden för den enskilda läraren Årsarbetstid - är i genomsnitt på 1767 timmar - arbetsinnehållet anpassas till lärares olika förutsättningar A - dagar -194 dagar

4 Utifrån verksamhetens uppdrag organiseras arbetet så att
Syftet med det partsgemensamma arbetet kring lärares arbetstid är att varje lärare ska ha ett individuellt arbetstidsschema för den reglerade arbetstiden. Utifrån verksamhetens uppdrag organiseras arbetet så att fokus i lärarnas arbete ligger på det pedagogiska arbetet eleverna ska nå målen enligt läroplanens direktiv

5 Detta innebär för det skolgemensamma arbetet:
att skolorna arbetar med att förtydliga skolans gemensamma mål och måluppfyllelse. att skolorna tar fram de specifika uppdragen för lärarna utifrån läroplanen och andra uppdragsbeskrivningar. att skolorna synliggör vilka arbetsuppgifter som leder till uppfyllande av mål.

6 Detta innebär vidare: att arbetsuppgifterna identifieras och planeras både för grupper och individer. att prioriteringar görs mellan arbetsuppgifter utifrån kvalitets- och arbetsmiljöaspekter. att arbetsuppgifterna ryms inom den reglerade arbetstiden.

7 I dialogen mellan rektor och varje lärare tar rektor ansvarar för
att hänsyn tas till individens förutsättningar att utföra arbetet med bibehållen hälsa. att bevaka att arbetet läggs ut jämnt över året. att ovanstående dokumenteras i ett individuellt arbetstidsschema för den reglerade arbetstiden. att dialogen sker med ambitionen att den är slutförd och fastställd av parterna före läsårets slut.

8 Parterna på Linje 2 kommer att bevaka och kvalitetssäkra processen genom kontinuerliga avstämningar.


Ladda ner ppt "En partsgemensam överenskommelse i Uppsala utifrån avsikterna i HÖK 05"

Liknande presentationer


Google-annonser