Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2a 2014-04-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2a 2014-04-01."— Presentationens avskrift:

1 Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2a 2014-04-01

2 Svenska Intensivvårdsregistret2 Kapitel 2a Innehåll – 77 sidor med 48 färdiga diagram 2.Kapitel 2a 05. Åtgärder -Respiration 27 st (”min avd”) behöver Du själv kopiera/klistra in på de tomma sidorna från http://portal.icuregswe.org/r2013/http://portal.icuregswe.org/r2013/

3 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret3 05.01.01.01 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2013:

4 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret4 05.01.01.02 Åtgärd respiration bronkoskopi min avd 2008-2013:

5 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret5 05.01.01.03 Åtgärd respiration bronkoskopi alla avd 2008-2013:

6 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret6 05.01.02.01 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2013:

7 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret7 05.01.02.02 Åtgärd respiration CPAP min avd 2008-2013:

8 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret8 05.01.02.03 Åtgärd respiration CPAP alla avd 2008-2013:

9 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret9 05.01.03.01 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2013:

10 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret10 05.01.03.02 Åtgärd respiration pleurapunktion min avd 2008-2013:

11 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret11 05.01.03.03 Åtgärd respiration pleurapunktion alla avd 2008-2013:

12 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret12 05.01.04.01 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2013:

13 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret13 05.01.04.02 Åtgärd respiration thoraxdränage min avd 2008-2013:

14 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret14 05.01.04.03 Åtgärd respiration thoraxdränage alla avd 2008-2013:

15 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret15 05.01.05.01 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2013:

16 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret16 05.01.05.02 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan min avd 2008-2013:

17 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret17 05.01.05.03 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan alla avd 2008-2013:

18 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret18 05.01.05.04 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan – tid till åtgärdsstart alla avd 2013:

19 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret19 05.01.05.05 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan – tid till åtgärdsstart min avd 2008-2013:

20 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret20 05.01.05.06 Åtgärd respiration trakeostomi, percutan – tid till åtgärdsstart alla avd 2008-2013:

21 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret21 05.01.06.01 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2013: Avd med namn i ceris text rapporterar åtgärden ”sporadiskt" eller inte alls under del av eller hela tidsperioden.

22 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret22 05.01.06.02 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen min avd 2008-2013:

23 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret23 05.01.06.03 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen alla avd 2008-2013:

24 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret24 05.01.06.04 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen - tid till åtgärdsstart alla avd 2013:

25 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret25 05.01.06.05 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen - tid till åtgärdsstart min avd 2008-2013:

26 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret26 05.01.06.06 Åtgärd respiration trakeostomi, öppen - tid till åtgärdsstart alla avd 2008-2013:

27 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret27 05.01.07.01 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2013:

28 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret28 05.01.07.02 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2013:

29 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret29 05.01.07.03 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB min avd 2008-2013:

30 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret30 05.01.07.04 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB alla avd 2008-2013:

31 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret31 05.01.07.05 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – andel förekomster alla avd 2013:

32 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret32 05.01.07.06 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – andel förekomster min avd 2008-2013:

33 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret33 05.01.07.07 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – andel förekomster alla avdelningar 2008-2013:

34 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret34 05.01.07.08 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – Duration alla avd 2013:

35 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret35 05.01.07.09 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – Duration min avd 2008-2013:

36 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret36 05.01.07.10 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – Duration alla avd 2008-2013:

37 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret37 05.01.07.11 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – medelduration alla avd 2013:

38 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret38 05.01.07.12 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – medelduration min avd 2008-2013:

39 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret39 05.01.07.13 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – medelduration alla avd 2008-2013:

40 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret40 05.01.07.14 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – andel (%) åtgärdstid alla avd 2013:

41 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret41 05.01.07.15 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – andel (%) åtgärdstid min avd 2008-2013:

42 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret42 05.01.07.16 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – andel (%) åtgärdstid alla avd 2008-2013:

43 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret43 05.01.07.17 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – tid till åtgärdsstart alla avd 2013:

44 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret44 05.01.07.18 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – tid till åtgärdsstart min avd 2008-2013:

45 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret45 05.01.07.19 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – tid till åtgärdsstart alla avd 2008-2013:

46 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret46 05.01.07.20 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – konsekutiva vtf alla avd 2013:

47 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret47 05.01.07.21 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – konsekutiva vtf min avd 2013:

48 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret48 05.01.07.22 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – konsekutiva vtf min avd 2008-2013:

49 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret49 05.01.07.23 Åtgärd respiration invasiv ventilatorbehandling, IVB – konsekutiva vtf alla avd 2008-2013:

50 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret50 05.01.08.01 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV alla avd 2013:

51 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret51 05.01.08.02 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV min avd 2008-2013:

52 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret52 05.01.08.03 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV alla avd 2008-2013:

53 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret53 05.01.08.04 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – andel förekomster alla avd 2013:

54 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret54 05.01.08.05 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – andel förekomster min avd 2008-2013:

55 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret55 05.01.08.06 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – andel förekomster alla avd 2008-2013:

56 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret56 05.01.08.07 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – total duration alla avd 2013:

57 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret57 05.01.08.08 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – total duration min avd 2008-2013:

58 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret58 05.01.08.09 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – total duration alla avd 2008-2013:

59 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret59 05.01.08.10 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – medelduration alla avd 2013:

60 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret60 05.01.08.11 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – medelduration min avd 2008-2013:

61 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret61 05.01.08.12 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – medelduration alla avd 2008-2013:

62 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret62 05.01.08.13 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – andel (%) åtgärdstid alla avd 2013:

63 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret63 05.01.08.14 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – andel (%) åtgärdstid min avd 2008-2013:

64 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret64 05.01.08.15 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – andel (%) åtgärdstid alla avd 2008-2013:

65 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret65 05.01.08.16 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – tid till åtgärdsstart alla avd 2013:

66 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret66 05.01.08.17 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – tid till åtgärdsstart min avd 2008-2013:

67 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret67 05.01.08.18 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – tid till åtgärdsstart alla avd 2008-2013:

68 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret68 05.01.08.19 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – konsekutiva vtf alla avd 2013:

69 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret69 05.01.08.20 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – konsekutiva vtf min avd 2013:

70 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret70 05.01.08.21 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – konsekutiva vtf min avd 2008-2013:

71 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret71 05.01.08.22 Åtgärd respiration non-invasiv ventilatorbehandling, NIV – konsekutiva vtf alla avd 2008-2013:

72 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret72 05.01.09.01 Åtgärd ECMO alla avd 2013:

73 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret73 05.01.09.02 Åtgärd ECMO min avd 2008-2013:

74 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret74 05.01.09.03 Åtgärd ECMO alla avd 2008-2013:

75 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret75 05.01.10.01 Åtgärd Hyperbar syrgasbehandling HBO alla avd 2013:

76 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret76 05.01.10.02 Åtgärd Hyperbar syrgasbehandling HBO min avd 2008-2013:

77 2014-04-01Svenska Intensivvårdsregistret77 05.01.10.03 Åtgärd Hyperbar syrgasbehandling HBO alla avd 2008-2013:


Ladda ner ppt "Årsrapporten 2013 bildarkiv Version 2 – Kapitel 2a 2014-04-01."

Liknande presentationer


Google-annonser