Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värdemigrationsprocesser i teorin – en resa i tid och rum Av Lise-Lotte Gustafsson & Olof Franck 1 december 2008 Sverige i Europa, Europa i världen Interkulturell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värdemigrationsprocesser i teorin – en resa i tid och rum Av Lise-Lotte Gustafsson & Olof Franck 1 december 2008 Sverige i Europa, Europa i världen Interkulturell."— Presentationens avskrift:

1 Värdemigrationsprocesser i teorin – en resa i tid och rum Av Lise-Lotte Gustafsson & Olof Franck 1 december 2008 Sverige i Europa, Europa i världen Interkulturell dialog med fokus på värdegemenskaper och förändringsprocesser

2 VÄRDEGRUNDENS VÄRDEN Demokrati Aktning och respekt för varje människas egenvärde Människolivets okränkbarhet Individens frihet och integritet Jämställdhet mellan kvinnor och män Solidaritet med svaga och utsatta (Värdegrundsboken, Utbildningsdep. 2000)

3 VÄRDEGRUND – ETISKT FACIT ELLER MORALISK PROCESS?

4 MÄNNISKAN – OFÖRÄNDERLIG ELLER I RÖRELSE?

5 Sverige är ett land som gått från att ha varit; Ett traditionellt bondesamhälle, över till Ett modernt industrisamhälle och nu till Ett postmodernt tjänste och service samhälle, ett kommunikationssamhälle. Värderingar fyller en funktion i människors liv och i de samhällen vi lever i. OBS; Hela världen finns idag i alla samhällen inte minst pga. all ny teknologi som mobiltelefoner och Internet! Människor med traditionella, moderna och postmoderna värderingar finns i alla länder.

6 FAMILJEBILDER Mejla Har ert förhållande överlevt en otrohet? Mejla och berätta.

7 Från traditioner via stämpelklocka och guldklocka till flexibilitet.

8 Skolan Läraren är en absolut auktoritet. Religionen är mycket viktig i undervisningen och man ska ofta lära långa religiösa texter utantill. Kunskap ska nu förstås och sättas i sammanhang (man ska inte längre bara lära sig utantill). Ex; Grekland är ett land där Aten är huvudstad och man pratar grekiska… Hemtentor och temaarbeten blir allt vanligare. Man ska själv kunna samla kunskaper, kritiskt granska och analysera dessa och skapa egen presentation.

9 Teori bakom projekt Kollektivism möter Individualism Traditionella samhällen med kollektivistiska värderingar. Traditionella värderingar finns också som en del i alla religioner. Storfamiljerna är socialförsäkrings systemet. ”Respekt för äldre och för kyrkan”.

10 Industri samhällen med moderna värderingar. Kärnfamiljen är idealet. ”Privatlivets helgd”. Familjen Huxtable, en idealbild av en kärnfamilj. Amerikansk TV serie.

11 Kommunikations samhällen med postmoderna värderingar. ”Individens integritet är heligförklarad”.

12 I MÖTET MED ANDRA – UPPTÄCKA ELLER BEDÖMA?

13 VÄRDERINGAR – RELATIVISM VS RELATIVITET

14 MORAL – EN FRÅGA OM SANNINGAR?

15 KULTURELLA KORRIDORER MED UTRYMME FÖR RÖRELSE

16 REFLEKTERA VÄRDERINGAR – HOS ANDRA OCH MIG SJÄLV

17 Hela världen är i förändring! I ALLA länder pågår det ett möte och ofta en kamp mellan individualistiska och kollektivistiska värderingar.

18 Vad händer med människor i ett samhälle som är i snabb förändring av värderingar? Eller med människor som flyttar från ett samhälle till ett annat som övervägande har andra värderingar? Finns det ord för dessa processer? VÄRDEMIGRATIONSPROCSS

19 FAMILJEBILDER Mejla Har ert förhållande överlevt en otrohet? Mejla och berätta. värdemigrationsprocess

20 En del människor får ångest över att det finns många olika värderingar i samhället Människor som är rädda är ofta väldigt aggressiva! Några blir offer för andras vilja till kontroll för att motverka mångfald

21 ”Job ready” ?

22 När system är isolerade från varandra… Om ingen kommunikation eller förståelse finns mellan systemen hamnarbarn och ungdomar emellan. Vilket utgör grund för gängmentalitet med kriminalitet, missbruk eller t o m som rekryteringsbas för terrorism…

23 Värderingsgemenskap lämnar man inte så länge man inte får tillgång till en ny värderingsgemenskap.

24 Samhälleliga utmaningar på flera nivåer... Paradigmskiften då samhällen förändras. Människor i samhällen som förändras kan känna sig vilsna då de värderingar som tidigare upplevts självklara inte alltid är gångbara längre. Då alla värderingar finns i ett och samma samhälle. Hur klarar samhällets institutioner av att möta människor med en stor spridning i sina värderingar? Hur kommunicerar människor med varandra utifrån att man har olika värderingar kring ex. familjens roll i familj och samhälle? Eller religionens roll i våra liv.


Ladda ner ppt "Värdemigrationsprocesser i teorin – en resa i tid och rum Av Lise-Lotte Gustafsson & Olof Franck 1 december 2008 Sverige i Europa, Europa i världen Interkulturell."

Liknande presentationer


Google-annonser