Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

i rätt tid och på rätt sätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "i rätt tid och på rätt sätt"— Presentationens avskrift:

1 i rätt tid och på rätt sätt
Distribution i rätt tid och på rätt sätt

2 Distributionskedjan Varans väg Informationens väg Producent Grossist
Detaljist Konsument Varans väg Informationens väg

3 Distributionskedjan klassisk
Fabriken i Eslöv Producent Dagab Grossist Livsmedelshall Detaljist Konsument Producent (passar bland annat för färskvaror) Detaljist Konsument Producent Hemförsäljning till konsumenter och försäljning till företag Konsument

4 Mellanhänder Förenkla hanteringen, producenten behöver inte besök alla livsmedelsbutiker Lagra och transporterar, tar över lagerhållningen Tillhandahåller sortiment, ompackning till butiker Tar risker, allt kan hända under transport, blir gammalt(osålt) Överför information, vara led mellan producent och konsument

5 Leverantören företagens nya partner
Värdekedjan Outsourcing, företaget låter leverantören ta över funktioner. Vertikal integration, företag och leverantören samarbetar och leverantören har koll på att hans produkter används i den slutliga produkten Just in time, man har inget i lager utan produkten som används kommer samma dag. Produkt- utveckling Inköp Tillverkning Reklam/ Försäljning Support/ Underhåll

6 Olika butikstyper Dagligvarubutik Service/jourbutik (Närbutik)
Trafikbutik Lågprisbutik Dagligvaruhall (Supermarket) Varuhus Galleria (Köpmannavaruhus) Stormarknad Fackhandel Internetbutik

7 Transportsystem Olika transportsystem
Godsförmedling SJ, Danza, ASG inom Sverige Speditionsföretag Wilson, BTL, Schenker utanför Sverige Åkeriföretag Rederier Stena Flygfraktföretag SAS, KLM Budbyråer ADENA

8 Import Rutiner vid import
Förtullning, tullverket kontrollerar att varan får säljas i Sverige, samt räknar tullverket ut tullavgift. Kredit- och kontantimportör, kreditimportör behöver inte betala tullen utan kan förfoga över varan direkt. Kontantimportören skall betala tull och moms inom 15 dagar. Hemtagaren, om ett företag regelbundet importerar varor kan han ta hand om varorna innan tulldeklarationen har lämnats. Import från länder utanför EU, varor som kommer från ett land utanför EU skall direkt anmälas till förtullning.

9 Internationell handel
GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. Jobbar för att sänka tullavgifterna. WTO, Världshandelsorganisationen (administrerar GATT) är till för att hålla nere tullarna och skydda den internationella handeln mot prisdumpning.

10 Fyra olika handelsavtal
Bilaterala avtal, mellan två länder eller mellan ett land och ett handelsblock Frihandelsområde, Tullfrihet mellan länder inom området, olik a hög tullmur utåt. Tullunion, Medlemmar i en tullunion har en gemensam tull och handelspolitik och en gemensam yttre tullmur. Valutaunion, länder som har en gemensam valuta,


Ladda ner ppt "i rätt tid och på rätt sätt"

Liknande presentationer


Google-annonser