Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma nordiska epidemiologiska definitioner av MRSA Tinna Åhrén Infektionshygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset SSAC.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma nordiska epidemiologiska definitioner av MRSA Tinna Åhrén Infektionshygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset SSAC."— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma nordiska epidemiologiska definitioner av MRSA Tinna Åhrén Infektionshygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset christina.ahren@vgregion.se SSAC Working Party on MRSA

2 MRSA-fall i Norden tom 2003 Antal fall T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

3 MÅL: Bibehålla andelen invasiva MRSA-infektioner < 1 % i de nordiska länderna SSAC Working Party on MRSA Scandinavian Society for Antimicrobal Chemotheraphy, 2003 T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

4 Danmark: Dr. Robert Skov, SSI, Copenhagen, Chair Dr. Hans Jørgen Kolmos, Odense University Hospital Finland: Dr. Jaana Vuopio-Varkila, KTL, Helsingfors Dr. Reijo Peltonen, Turku University Hospital Island: Dr. Hjordis Hardardottir, Landspitali University Hospital Dr. Olafur Gudlaugsson, Landspitali University Hospital Norge: Dr. Yngvar Tveten, Telelab, Skien Dr. Stig Harthug, Haukeland University Hospital, and Norsk Folkehelse Sverige: Dr. Barbro Olsson-Liljequist, SMI, Stockholm Dr. Tinna Åhrén, Sahlgrenska University Hospital SSAC Working Party on MRSA

5 Jämföra riktlinjer mellan länderna –surveillance data –laboratoriemetoder –vårdhygieniska riktlinjer Identifiera likheter och skillnader Identifiera kunskapsluckor ur ett Nordiskt perspektiv Lägga fram förslag för framtida agerande Första rapporten: http://www.srga.org/SSAC/doc/2005/SSAC_MRSAreport_ 2004.pdf Eurosurveillance Weekly 10(8); 2005 SSAC Working Party on MRSA Uppdrag T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

6 Aktuellt förslag: Likformigt system i Norden –Rapportering av epidemiologiska data, nationell nivå –metodik för typning av stammar  Ökad kunskap om den unika epidemiologiska situation som råder i Norden  Upptäcka ev nya riskmiljöer/beteenden  Rikta våra insatser SSAC Working Party on MRSA T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

7 MRSA i Norden ny epidemiologisk situation! T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

8 cases/100 000 inhabitants Year MRSA i Norden ny epidemiologisk situation! T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

9 H. Grundmann Lancet (36); 2006 Andel MRSA globalt

10 Vågor av MRSA sköljer över oss 1961-1970-talets mitt 1970-talets slut  I vågen: Europa, Danmark II vågen: USA, Engl., Australien  Hela världen sjukhus III vågen: Hela världen sjukhus o samhälle 1990 (80)-talets slut  T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

11 MRSA i Norden ny epidemiologisk situation! Importerade fall –sjukvårdskontakt utomlands –utan kontakt med sjukvård Inhemska fall –enstaka sjukhusutbrott –samhällsförvärvade T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

12 Sjukhem Öppen vård Inhemska MRSA – flöden i Norden lågendemisk, liten sjukhuspool Samhällsförvärvad (CA-MRSA) Sjukhusförvärvad (HA-MRSA) T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

13 Sjukhem Öppen vård MRSA - flöden högendemiska länder, stor sjukhuspool Samhällsförvärvad (CA-MRSA) Sjukhusförvärvad (HA-MRSA) Samhällsförvärvad med sjukvårds-associerade riskfaktorer (HCA-MRSA) T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14 Terminologiska dilemma Hospital acquired Hospital associated Hospital onset Community acquired Community associated Community onset Hospital associated Risk factors Community associated Risk factors T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15 ”CA-MRSA” enhetlig definition saknas !  Epidemiologisk  Ingen tidigare sjukhus-/sjukvårdskontakt (6 mån - 3år)  Avsaknad av riskfaktorer för bärarskap  Påvisas i odling < 48 (72) tim från inkomst  Molekylärbiologisk  SCCmec IV (V m fl varianter)  PVL-toxin positiv  Fylogenetiskt olik sjukhusstammar  Ofta ej multiresistenta  Många olika genotyper T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16 Aktuellt förslag: –Rapportering av epidemiologiska data nationell nivå SSAC Working Party on MRSA T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

17 Vilka MRSA-fall ska anmälas? Lab anmKlin anmInfektionBärare Danmark+ +*++ Finland+-++ Island+-++ Norge+++ +** Sverige++++ * sedan okt 2006, ** sedan 2005 T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

18 Föreslagen fall-definition (nationell nivå) MRSA-fall: Första gången en person påvisas MRSA-positiv Oberoende om infektion eller bärarskap Omanmäls enbart om smittas med ny stam  Antal nya fall/år  Antal nya fall/år/100.000 invånare T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

19 Var/hur har personen blivit smittad? Smittspårningsdata –Känd MRSA-exposition –Känd riskmiljö t ex lokalt Klinisk bild –Personberoende riskfaktorer Stamkarakteristika –Resistensmönster –Genotyp (PFGE, spa-typ) –Lokala stammar i omlopp T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

20 Förslag på klassifikation av smitta Inhemsk Samhälls- påvisad Utländsk SamhällsSjukhus Sjukhus-associerade Sjukhems-associeradeSamhälls-associerade Inga kända Riskfaktorer (12 mån) T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

21 Aktuella riskfaktorer (12 mån) Sjukhus-associerade –Sjukhusvårdad, invasivt ingrepp –Vårdpersonal Sjukhems-associerade –Bor på sjukhem –Vårdpersonal, anhörig Samhälls-associerade –Hushållskontakt –Riskmiljöer; sporter, institutioner, djur T Åhrén,infektionshygien, Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Ladda ner ppt "Gemensamma nordiska epidemiologiska definitioner av MRSA Tinna Åhrén Infektionshygien Sahlgrenska Universitetssjukhuset SSAC."

Liknande presentationer


Google-annonser