Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Global aktör med nordiskt lokalsinne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Global aktör med nordiskt lokalsinne"— Presentationens avskrift:

1 Global aktör med nordiskt lokalsinne
Nordiskt erbjudande Tomas Carlström

2 Välkommen till DB Schenkers Norden!
Fem länder. En logistiklösning Nära dig, nära dina kunder Eget starkt nätverk – med ambitiösa miljömål Komplett erbjudande – även globalt Stabil och trygg partner DB Schenker i Norden 42 miljoner nordiska sändningar 2013 7 500 anställda 108 lokalkontor Landtransporter 1000 samverkande åkerier 86 terminaler med dagliga avgångar 3500 utlämningsställen till privatpersoner Sjö- och flyg 550 globala destinationer Kontraktslogistik / 3PL m2 lagerytor fördelat på 27 orter Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2014

3 Vi gör det enkelt för dig
Starka standardprodukter med kompletta tillval – avisering, hemleverans, thermo, farligt gods och mer Effektiva e-tjänster – Epod, tracking, miljökalkyler mm Vi tar säkerhet på allvar – Global intern säkerhetsstandard med höga krav – TAPA-A och AEO-F-certifieringar i samtliga nordiska länder Heltäckande stöd och rådgivning inom tullprocesser Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

4 Paket? Styckegods? Partigods? Vi löser det.
Starkt nordiskt nätverk – 86 nätverksnav Flest dagliga avgångar till flest nordiska orter Samlastning ger lägsta miljöpåverkan Kunskap om dina och dina kunders lokala förutsättningar Starka lösningar för paket, styckegods och partigods Fakta DB Schenker Norden Antal lastbärare: 7 300 Antal samverkande åkerier: 1 020 Antal chaufförer och åkeripersonal: Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

5 Exempel på ledtider Norden från Jönköping Norden från Oslo
En dags ledtid Två dagars ledtid Tre eller fler dagars ledtid Förenklat åskådliggörande vid typisk kundlösning med DB SCHENKERflow. För närmare uppgift och specifika relationer, se turlistor på Norden från Jönköping Norden från Oslo Norden från Åbo Norden från Köpenhamn Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

6 Tredjepartslogistik över hela Norden
m2 på 27 orter Mer än bara lager – plock och pack, kvalitetskontroll, märkning, kittning och mer Effektiv integration med våra övriga tjänster Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

7 E-handelskunder vill ha valfrihet. Vi levererar.
Dörr till dörr över hela Norden – hem eller till jobbet 3 500 utlämningsställen i Sverige, Danmark och Finland Terminaler på många orter – uthämtning av större sändningar Vi når 80% av Nordens befolkning inom 2 dagar Effektiv returlogistik anpassad efter dina behov Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

8 Miljön i fokus Grundstenar
Upphandling – utvärdering av våra underleverantörers miljöprestanda Produktion – godsflöden, effektiv samlastning och låg miljöpåverkan Transparens – utsläppsberäkningar, miljörapporter och hållbarhetsredovisningar Konsulting – vi ger dig råd om miljösmarta lösningar Miljömål till 2020 Landtransporter 26% mindre CO2-utsläpp Sjö- och flygtransporter 25% mindre CO2-utsläpp 3PL 60% återvinning av förbrukningsmaterial och 18% mindre energiåtgång Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

9 Hängivna medarbetare vårdar ditt varumärke
Erfarna, ambitiösa och välutbildade Våra chaufförer representerar ditt varumärke under 60 kundmöten/dag i snitt Insikt i din bransch – i hela organisationen – Vid behov skapar vi branschkoncept – inkl specialutbildning av personal. – Läkemedelsbranschen? Våra medarbetare har GDP-utbildning. Omfattande och löpande kompetensutveckling för alla anställda. – Över utbildningstillfällen per år bara i Sverige. medarbetare i 130 länder – olikheterna berikar! Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

10 Hushållsapparater ”DB Schenker erbjuder pålitlig och stabil godstransport till Finland, inklusive tilläggstjänster” Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

11 Inrikesdistribution av hushållsapparater till återförsäljare och konsumenter
Problem Lösning RESULTAT Produkt Logistik, System, Direkt Kunden behövde effektiv och högkvalitativ varu- distribution till återför- säljare, byggplatser och slutanvändare (privat- konsumenter) i Finland. Inrikesdistribution av hushållsapparater i Finland. Kundens leveransnät är uppbyggt runt ett lager i Sverige. Stor vikt lades vid leveranspunktlighet och mycket låg transport- skadefrekvens, för att matcha konkurrenternas servicenivå. Ett hemleveranskoncept måste utvecklas och implementeras. DB Schenker Finland till-handahöll den kompletta logistiklösningen. Linjetransport från Sverige till terminaler i Åbo och Helsingfors. Rikstäckande distributionsnät, inklusive hemleverans. DB Schenker erbjuder pålitlig och stabil gods-transport till Finland, inklusive tilläggstjänster. DB Schenker Finland har genomfört ett flertal byggplatsleveranser, inklusive installation av varorna (Home+). 90 % av våra sändningar levereras inom 48 timmar efter senaste inlämningsklockslag. Lagerhållningstjänster Returvarulager Buffertlager (t.ex. för högvolymsgods) Kontinuerlig kvalitetskontroll Regelbundna uppföljningsmöten med kund Bransch Hushållsapparater Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

12 ”Högkvalitativ och kostnadseffektiv logistik”
Kemikalier ”Högkvalitativ och kostnadseffektiv logistik” Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

13 Direktomlastningstransport från Norge till återförsäljare i Danmark
Produkt Bransch Godsflöde Kemikalier Problem Lösning RESULTAT Kunden behövde effektiv och högkvalitativ distribution till åter- försäljare i Danmark. Leveransnätet för den danska marknaden var uppbyggt runt ett lager i Danmark. Produktions- anläggningen ligger i Norge. I sin befintliga ut- formning var leverans- nätet inte kostnads- effektivt och produktivt. DB Schenker Norge tog hand om transporten från produktionsan-läggningen i Norge direkt till mottagaren i Danmark. Linjetransport till direkt- omlastningsterminal i Danmark, från vilken omedelbar distribution utgår. Överenskommelse om EDI-lösning och arbetssätt implemen- terad. Högkvalitativ och kostnadseffektiv logistik. Kunden kunde lägga ner sitt lager i Danmark. De totala logistik- kostnaderna minskade. Transiteringstiden förblev densamma, trots att det lokala lagret slopats. Kunden var nöjd med EDI- lösningen och distributionskvaliteten. Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

14 Byggvaror ”Pågående utveckling som en grundpelare för gränsöver-skridande samarbete har lett till nya lösningar på kundernas problem” Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

15 Tre fabriker i tre länder – rationalisering av arbetssätt och IT-lösning
Produkt Bransch System, Direkt, Godsflöde Byggvaror Problem Lösning RESULTAT Fabriker i tre nordiska länder, leveranser till privatkunder, bygg- platser och till järn- handlare i alla tre länderna. Inrikesleverans till fabrikerna för att hålla igång produktionen. Vissa gränsöver- skridande transporter. Kunden behövde ett enhetligt arbetssätt för hela sitt geografiska verksamhetsområde – Finland, Sverige och Norge. IT-systemen och utvecklingen av tjänster måste vara gemen- samma för alla tre länderna. Arbetssätt och utveck-lingsmodeller är desamma i alla tre länderna. En arbets-grupp för gränsöver-skridande arbete leds av KAM inom DB Schenker Sverige, med repre-sentanter från Finland och Norge. Överenskommelser rörande mål och anbud träffas i samarbete med kunden. Priser och tjänstemodell planeras noga och överenskommelse träffas före lansering. Kundutbildning. Överenskommelse rörande IT-lösningar. Pågående utveckling som en grundpelare för gränsöverskridande samarbete har lett till nya lösningar på kundernas problem. De gränsöverskridande transporterna har ökat. Kundservice och tjänsterna på bygg- arbetsplatser fungerar effektivt. Kunskap och utveck- lingsidéer överförs och delas mellan länderna. Nästan all bokning sker elektroniskt. Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

16 ”Högkvalitativ lagerhållning och pan-nordisk transport”
Byggvaror ”Högkvalitativ lagerhållning och pan-nordisk transport” Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015

17 Transporter från Finland till alla de nordiska länderna
Produkt Bransch Logistik Byggvaror Problem Lösning RESULTAT Transporter från Finland till alla de nordiska länderna. Centrallager behövdes nära slut- användarna. Transporter från Finland och kontinentala Europa till centrallager. Konsolidering och leverans från lager till slutanvändare. DB Schenker Sverige skapade en lager-hållningslösning inom sina egna anläggningar. DB Schenker trans- porterar till lager- byggnaden och från den, ut till slutanvändare i alla de nordiska länderna. Överenskommelse om IT-lösning och arbetssätt implementerad. En viss del av leve- ranserna går från Finland direkt till slutanvändare i de andra nordiska länderna, utan att passera lagret i Sverige. Högkvalitativ lager-hållning och pan-nordisk transport. Godsflödet kan konsolideras av mottagarna. IT-lösningar används i såväl transport som lagerhållning. Kunden är nöjd med arbetsmetoder och kvalitet. Schenker AB, Nordiskt erbjudande, 2015


Ladda ner ppt "Global aktör med nordiskt lokalsinne"

Liknande presentationer


Google-annonser