Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam gymnasieregion 2.0

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam gymnasieregion 2.0"— Presentationens avskrift:

1 Gemensam gymnasieregion 2.0
FC-nätverk

2 2015 - milstolpar Gymnasiemässa (nov) Planerat utbud in (nov)
Nytt samverkansavtal Nytt programpris (jan) Strukturtillägg – utb VT (feb) Jämför gymnasieskola – enkät (v.2-10) 1:a antagning (feb) Underlag till utbud och dimensionering (feb/mars) Omvalsperiod (april) Jämför gymnasieskola – klart Dialog utbud och dimensionering (april) Översyn strukturtillägg (feb-maj) Slutantagning( jun) Beslut uppräkning prislista/strukturtillägg (baserat på april) Terminsstart (aug) Aktivitetsansvar (följa upp) Beslut i kommun om uppräkning och strukturtillägg (maj-okt) Beräkning strukturtillägg – utbetalning HT (okt) Kunskapsunderlag till SYV (sep-okt) Analys av årets antagning (sep) Gymnasiemässa (nov) Planerat utbud in (nov) Arbetsmarknadens efterfrågan (programråd mm)

3 Aktivitet och tidplan Programpris Frågor att lösa ut Insamling index
Förslag till uppräkning Besluts-process kommunerna Struktur-tillägg Införa och översyn Förslag till förändring Beslutsprocess kommunerna Beräkning ST läsår 15/16 Utbud och efterfrågan Ta fram kunskaps-underlag Dialog-seminarie Årets antagning Analys årets antagning Kommunalt aktivitets-ansvar Teknisk lösning i UEDB Införa Insamling data SCB Regional analys jan-mar april-maj jun aug-okt

4 Samverkansavtal - uppföljning
Undantag/förbehåll Gemensamt ansvarstagande och differentierad elevpeng utifrån särskilda målgrupper (Hörselklass, specialpedagogiska inriktningar) Gymnasiesärskola – samverkansavtal? Inriktningspris på åk 1 – förändring till nästa läsår? (BAANL, FTTRA, SAMED) Samverkan IMYRK i grupp – från 24 studievägar 2011 till 2 studievägar 2014 (Ekerö)

5 Inriktningspris på åk 1 Elevperspektiv
Principfråga – lika för alla, alla göra lika Naturbruk, Estetiska, Hantverk och industriteknisk – ok starta inriktning i åk 1 Tre program där vissa registrerar inriktning i åk 1 och som därmed genererar inriktningspris IMPRO – FTTRA 17 elever av 60 som då genererar en högre programpeng Antal elever åk 1 Program- pris Inriktnings-pris Skillnad pris BA - anläggning 23 61 032 FT - transport 73 42 502 SA – media 477 72 414 81 775 9 361

6 Strukturtillägg - Implementering
Totalt kostnad för gymnasieskolan ca 7 miljarder Av detta omfördelas 107 miljoner (1,5 %) enligt modell för strukturtillägg (53,5 miljoner VT 2015) VT 2015 är drygt berättigade till strukturtillägg (totalt antal elever drygt ) Om gräns vid 200 MV skulle vara berättigade till strukturtillägg Skillnad mellan preliminär manuell beräkning och slutgiltig beräkning och körning i UEDB

7 Strukturtillägg – översyn
Antal elever Nuvarande intervall Nytt intervall 2015/2016? Motiv 671 0-29 Elever med utländska betyg/ saknar meritvärde 108 30-59 1-79 Ej behörig till något nationellt program 547 60-89 80-119 Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram 1 135 90-119 behörighet till högskoleförberedande program 2 948 11 298 15 137 15 293 12 996 280- 60 133 16 707

8 Kommunala aktivitetsansvaret - KAA
Utökat ansvar från och med årsskiftet Regelverk från Skolverket Insamling halvårsvis till SCB UEDB – uppföljningsdelen Utvecklingskostnad/förvaltningskostnad Teknisk lösning Regional statistik – följa på individnivå Arbetsgrupp/referensgrupp

9 Gemensamma arbetsgrupper
Gemensamt ansvarstagande och differentierad elevpeng utifrån målgrupp (ex. Hörselklass, specialpedagogiska inriktningar) Kommunala aktivitetsansvaret Gemensamt förhållningssätt – anmäla hög frånvaro, når målen, elevers progress till hemkommunen

10 Utbud och dimensionering
Ligger vi rätt i utbudet utifrån elevernas intresse och arbetsmarknadens behov? Är dimensioneringen anpassad efter elevkullen? (volym och innehåll) Hur ser utbudet ut utifrån söktrycket? Regionalt strategiskt viktiga utbildningar? Förändringar över tid? Behov på kort och lång sikt? Fristående anordnare ska bjudas in

11 Befolkningsutveckling
sökmönster Elevernas Arbetsmarknadens efterfrågan Huvudmännens Utbud Befolkningsutveckling /år Antal åringar ökar prognos (2014) till (2020) Antal nyanlända Statliga beslut Vägledning Matchning Kommunala framtidsplaner Regionala Programråd Branschernas behov

12 Introduktionsprogram
Fakta ger kunskap Nuläge 2015 Utbud och sökmönster Arbetsmarknad Demografi 2020 Region Delregion Kommun Nationella program Inriktningsnivå Introduktionsprogram Geografi Nyckeltal Målgrupper! Vilka behöver vad? För planering De som ska söka För vägledning För strategiska beslut och eventuella satsningar Regionala programråd

13 En arena för strategisk diskussion
Nationellt Regionalt Delregion Kommunen

14 Gymnasieantagningen Ekonomiska rapport Översyn av nuvarande avtal


Ladda ner ppt "Gemensam gymnasieregion 2.0"

Liknande presentationer


Google-annonser