Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-nätverk 150205. 2015 - milstolpar Nytt samverkansavtal Nytt programpris (jan) Strukturtillägg – utb VT (feb) Jämför gymnasieskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-nätverk 150205. 2015 - milstolpar Nytt samverkansavtal Nytt programpris (jan) Strukturtillägg – utb VT (feb) Jämför gymnasieskola."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-nätverk

2 milstolpar Nytt samverkansavtal Nytt programpris (jan) Strukturtillägg – utb VT (feb) Jämför gymnasieskola – enkät (v.2-10) 1:a antagning (feb) Underlag till utbud och dimensionering (feb/mars) Omvalsperiod (april) Jämför gymnasieskola – klart Dialog utbud och dimensionering (april) Översyn strukturtillägg (feb-maj) Slutantagning( jun) Beslut uppräkning prislista/strukturtillägg (baserat på april) Terminsstart (aug) Aktivitetsansvar (följa upp) Beslut i kommun om uppräkning och strukturtillägg (maj-okt) Beräkning strukturtillägg – utbetalning HT (okt) Kunskapsunderlag till SYV (sep-okt) Analys av årets antagning (sep) Gymnasiemässa (nov) Planerat utbud in (nov) Arbetsmarknadens efterfrågan (programråd mm)

3 Aktivitet och tidplan Programpris Frågor att lösa ut Insamling index Förslag till uppräkning Besluts- process kommunerna Struktur- tillägg Införa och översyn Förslag till förändring Beslutsprocess kommunerna Beräkn ing ST läsår 15/16 Utbud och efterfrågan Ta fram kunskaps- underlag Dialog- seminarie Årets antagning Analys årets antagning Kommunalt aktivitets- ansvar Teknisk lösning i UEDB Införa Insamling data SCB Regional analys jan-marapril-maj junaug-okt

4 Samverkansavtal - uppföljning Undantag/förbehåll Gemensamt ansvarstagande och differentierad elevpeng utifrån särskilda målgrupper (Hörselklass, specialpedagogiska inriktningar) Gymnasiesärskola – samverkansavtal? Inriktningspris på åk 1 – förändring till nästa läsår? (BAANL, FTTRA, SAMED) Samverkan IMYRK i grupp – från 24 studievägar 2011 till 2 studievägar 2014 (Ekerö)

5 Inriktningspris på åk 1 Elevperspektiv Principfråga – lika för alla, alla göra lika Naturbruk, Estetiska, Hantverk och industriteknisk – ok starta inriktning i åk 1 Tre program där vissa registrerar inriktning i åk 1 och som därmed genererar inriktningspris IMPRO – FTTRA 17 elever av 60 som då genererar en högre programpeng Antal elever åk 1 Program- pris Inriktnings- pris Skillnad pris BA - anläggning FT - transport SA – media

6 Strukturtillägg - Implementering Totalt kostnad för gymnasieskolan ca 7 miljarder Av detta omfördelas 107 miljoner (1,5 %) enligt modell för strukturtillägg (53,5 miljoner VT 2015) VT 2015 är drygt berättigade till strukturtillägg (totalt antal elever drygt ) Om gräns vid 200 MV skulle vara berättigade till strukturtillägg Skillnad mellan preliminär manuell beräkning och slutgiltig beräkning och körning i UEDB

7 Strukturtillägg – översyn Antal elever Nuvarande intervall Nytt intervall 2015/2016? Motiv Elever med utländska betyg/ saknar meritvärde Ej behörig till något nationellt program Här börjar gräns för behörighet till Yrkesprogram Här börjar gräns för behörighet till högskoleförberedande program

8 Kommunala aktivitetsansvaret - KAA Utökat ansvar från och med årsskiftet Regelverk från Skolverket Insamling halvårsvis till SCB UEDB – uppföljningsdelen Utvecklingskostnad/förvaltningskostnad Teknisk lösning Regional statistik – följa på individnivå Arbetsgrupp/referensgrupp

9 Gemensamma arbetsgrupper Gemensamt ansvarstagande och differentierad elevpeng utifrån målgrupp (ex. Hörselklass, specialpedagogiska inriktningar) Kommunala aktivitetsansvaret Gemensamt förhållningssätt – anmäla hög frånvaro, når målen, elevers progress till hemkommunen

10 Utbud och dimensionering Ligger vi rätt i utbudet utifrån elevernas intresse och arbetsmarknadens behov? Är dimensioneringen anpassad efter elevkullen? (volym och innehåll) Hur ser utbudet ut utifrån söktrycket? Regionalt strategiskt viktiga utbildningar? Förändringar över tid? Behov på kort och lång sikt? Fristående anordnare ska bjudas in

11 Elevernas sökmönster Arbetsmarknadens efterfrågan Huvudmännens Utbud Vägledning Matchning Statliga beslut Befolkningsutveckling /år Antal åringar ökar prognos (2014) till (2020) Antal nyanlända Regionala Programråd Branschernas behov Kommunala framtidsplaner

12 Utbud och sökmönster Demografi Arbetsmarknad 2020 Nuläge 2015 Region Delregion Kommun Nationella program Inriktningsnivå Introduktionsprogram Geografi Nyckeltal Fakta ger kunskap

13 En arena för strategisk diskussion Nationellt Regionalt Delregion Kommunen

14 Gymnasieantagningen Ekonomiska rapport Översyn av nuvarande avtal


Ladda ner ppt "Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-nätverk 150205. 2015 - milstolpar Nytt samverkansavtal Nytt programpris (jan) Strukturtillägg – utb VT (feb) Jämför gymnasieskola."

Liknande presentationer


Google-annonser