Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomirapporten. April 2014 Ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomirapporten. April 2014 Ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomirapporten. April 2014 Ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting

2 Globalt Återhämtningen i omvärlden fortsätter Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Konjunkturinstitutet och Sveriges Kommuner och Landsting. 2012201320142015 USA2,81,92,93,2 Tyskland0,90,51,92,3 Storbritannien0,31,82,82,7 Norden*1,10,71,51,9 Euro-området–0,6–0,41,21,7 Världen**3,23,03,84,0 Exportvägd BNP***1,0 2,12,3 Sverige1,31,53,03,1 *Danmark, Finland och Fastlandsnorge viktade med deras respektive betydelse som mottagare av svensk export. **Vägt med köpkraftsjusterade vikter. ***BNP- utvecklingen i ett tjugotal länder viktade med dessa länders respektive betydelse som mottagare av svensk export.

3 Sverige Ökad konsumtion och minskat sparande i hushållen Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

4 Arbetsmarknaden Återhämtningen på arbetsmarknaden börjar långsamt Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

5 Sverige Svensk ekonomi mot ljusare tider Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

6 Skatteunderlaget God utveckling av realt skatteunderlag Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Skatteverket och Sveriges Kommuner och Landsting

7 Ekonomirapporten. April 2014 Konsumtionsvolym och arbetade timmar, egen regi och totalt Index 1998 = 100 Källa: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

8 Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting Kommunernas ekonomi Tillfälliga tillskott har medfört starka resultat

9 Kommunernas ekonomi Demografiska behoven ökar kraftigt framöver Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

10 Kommunernas ekonomi Ökade investeringar kräver mer resurser Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

11 Landstingens ekonomi 2013 års resultat tyngdes av tillfälliga kostnader för pensionsskulden Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

12 Landstingens ekonomi 16 av 20 landsting klarade överskott exklusive AFA och Rips Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

13 Landstingens ekonomi Skattehöjningar har krävts under senaste åren Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting

14 Ekonomirapporten. April 2014 Sluten somatisk vård, utveckling av kostnader per vårdtillfälle (fasta priser) och genomsnittlig vårdtid 2008–2012 Procent Källa: KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting.

15 Ekonomirapporten. April 2014 Utvalda diagnoser, utveckling av kostnader per vårdtillfälle i fasta priser och genomsnittlig vårdtid samt kvalitet 2008–2012 Procent Källa: KPP-databasen, Sveriges Kommuner och Landsting.

16 Kommunala sektorns ekonomi Med uppräknade statsbidrag och skattehöjningar på 29 öre når man halvvägs till målet Ekonomirapporten. April 2014 Källa: Sveriges Kommuner och Landsting


Ladda ner ppt "Ekonomirapporten. April 2014 Ekonomiska nuläget och utvecklingen i kommuner och landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser