Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens schema:  Gå igenom dagens schema  Snabb genomgång av föregående lektion  Diskutera öppna frågor – dela tankar  Dagens tre frågor som ska besvaras:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens schema:  Gå igenom dagens schema  Snabb genomgång av föregående lektion  Diskutera öppna frågor – dela tankar  Dagens tre frågor som ska besvaras:"— Presentationens avskrift:

1 Dagens schema:  Gå igenom dagens schema  Snabb genomgång av föregående lektion  Diskutera öppna frågor – dela tankar  Dagens tre frågor som ska besvaras: Vilken roll har media i samhället? Hur reglerar lagstiftning och etiska regler media? Vilka nyheter når fram?

2 John Pilger – Citat som återkopplar filmen

3 Medias tre viktiga roller  Information och nyhetsförmedling Allsidig nyhetsförmedling skapar allmän kunskap – allting ska upplysas! Medborgarna inkluderas i samhällsfrågor – uppmuntrar diskussion Massmedia ska locka så många som möjligt – allsidigt intresse skapar ökad variation av innehåll

4 Tankeställare: Hur stor kunskap skulle du ha om massmedia inte fanns?

5

6 Medias tre viktiga roller 2. Granskning av makthavare Media brukar kallas för den tredje statsmakten Granskning fungerar bara om medierna är fria En metod för samhället att förhindra korruption, maktmissbruk och övriga illegala aktiviteter Dokument inifrån är ett tydligt exempel på den tredje statsmakten

7 Medias tre viktiga roller 3.Forum för debatt Internet har blivit en plats för diskussion Problematiken med Internet är att granskningen blir mer problematisk Citat: "truth is a difficult word, there are many truths, and there are many versions of the truth"

8

9 Fakta om Östgöta ”Corren” Correspondenten Svensk oberoende borgerlig morgontidning som ges ut i Linköping sedan 1838 Grundaren är Henrik Bernhard Palmær som var författare, satiriker och riksdagsman

10 Vad är en artikel? En artikel är en text i tidningarna som oftast handlar om en nyhet eller ett uppmärksammande En artikel har tre delar:  Rubrik – fåtal ord i störa bokstäver högst upp som kort talar vad artikeln handlar om  Ingress – inledande del till artikeln som ska locka läsaren  Brödtext – den löpande texten

11 Vad är en ledarsida, krönika och debattartikel? Ledarsidan uttrycker tidningens och redaktionens åsikter i politiska frågor En krönika består av ett händelseförlopp som refereras och kommenteras kronologiskt Debattartiklarnas författare, som ofta är gästskribent och expert inom sitt område, ventilerar tankar och åsikter om ett ämne eller en fråga.

12 Frågor kopplade till Östgöta ”Corren” Correspondenten 1.Kan ni tyda några politiska åsikter/influenser i ledaren? 2.Finns det några granskande inslag i tidningen? 3.Finns det någonstans i tidningen där läsarna får uttrycka sig? Om JA, vad väljer dom att skriva om? 4.Finns det någon del i tidningen som ni tycker borde vara närmare framsidan? Motivera! 5.Välj ut dagens största nyhet enligt er! Motivera 6.Övriga tankar?


Ladda ner ppt "Dagens schema:  Gå igenom dagens schema  Snabb genomgång av föregående lektion  Diskutera öppna frågor – dela tankar  Dagens tre frågor som ska besvaras:"

Liknande presentationer


Google-annonser