Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga onödiga sjukhusvistelser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga onödiga sjukhusvistelser"— Presentationens avskrift:

1 Inga onödiga sjukhusvistelser

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg
Optimal läkemedelsbehandling Vårdpreventivt arbetssätt En god demensvård Sammanhållen vård och omsorg Värdig vård i livets slut

3 Inga onödiga sjukhusvistelser
Två indikatorer Undvikbar slutenvård Återinläggningar inom 30 dagar

4 Sammanhållen vård och omsorg 2010
Undvikbar slutenvård % antal vårdtillfälllen Alla 11% Alla 65 år och äldre 15% Mest sjuka äldre 17% Återinskrivningar 30 dagar Alla 15% Alla 65 år och äldre 16% Mest sjuka äldre 22%

5 Kunskapen kring återinläggningar och undvikbar slutenvård ökar
En femtedel av alla inläggningar för äldre i Sverige är en återinläggning inom 30 dagar Återinläggningar sker ofta snabbt efter utskrivning Stora skillnader kan observeras mellan olika vårdcentralers återinläggningsfrekvenser Hjärtsvikt, KOL och diabetes är de vanligaste skälen till undvikbar slutenvård

6 Jag… www.palliativ.se ...är smärtlindrad
...och mina närstående är informerade om min situation ...är smärtlindrad ...är lindrad från övriga symtom ...är ordinerad läkemedel vid behov ...vårdas där jag vill dö ...behöver inte dö ensam ...vet att mina närstående får stöd

7 Täckningsgrad och förbättrat vårdresultat för 65 år och äldre Jönköping
Når just nu upp till täckningsgrad 68% för gruppen och innevarande mätperiod

8 – För att vi bryr oss 8

9 Täckningsgrad Senior alert Jönköping

10 Jönköpings län Andel personer boende i SÄBO, demens- och korttidsboenden, som fått en riskbedömning senaste året

11 Gnosjö kommun

12 Vaggeryds kommun

13 Vetlanda kommun

14 Nässjö kommun

15 Jönköpings kommun

16

17 SveDem Jönköping Antal anslutna vårdcentraler: 25 / 52 = 48%
•Totalt antal grundregistreringar i primärvården: 230 •Andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel: 75% (SveDems mål är 80%) tom januari 2013

18 BPSD-registret i Jönköpings län
12 av länets 13 kommuner är anslutna 12 kommuner har cert. Utbildare.

19 Recept på ett bättre resultat
Säker utskrivning från sjukhus Följ upp inom timmar Teach-back Läkemedelsberättelse Koordinering Samordnad vårdplan, SIP Koordinator/samordnare Teamarbete Rutiner Spelregler Sjukhus, primärvård och äldreomsorg tillsammans!

20 Ledningskraft 13-14 februari
Om vi vet – Vad hindrar oss från att göra Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser

21 Värdet av att minska onödiga sjukhusvistelser är stort
En minskning av återinläggningar inom 30 dagar med 10 % motsvarar 730 mkr eller: Drygt 2,5 miljoner hemtjänsttimmar i kommunen Cirka dagar i korttidsboende Att nära 3 miljoner äldre kan vaccineras mot influensan Ett gratis gymkort för ca äldre

22 Arbete pågår och vi vet mer - nu behöver vi fokusera och koordinera
Exempel (bild från Anders Edström, FoU Västerbotten): Redan innan äldresatsningen kom igång pågick en mängd aktiviteter för att skapa mer sammanhållen vård i Västerbotten. Det finns en stor vilja och förmåga att göra mycket och bra. Arbetet har lett till ett lärande och man vet nu bättre vad som behöver göras för våra sjuka äldre. Utmaningen nu är att prioritera mellan alla aktiviteter och koordinera åtgärderna. Förhoppningen är att skriften visar på vilka områden som är viktiga att fokusera på och stöttar till att ta nästa steg. Exempel från Västerbotten 22

23 Fyra områden är centrala
Fyra områden behöver säkras av vård- och omsorgsgivare i samverkan 1. Identifiering 2. Planering 3. Uppföljning 4. Information

24 Tillsammans når vi resultat
Primärvård SÄBO Sjukhusvård Hemtjänst 24

25 Tre svenska koncept för att undvika onödiga sjukhusvistelser
Förbättrad utskrivning Säker hemgång Individanpassad koordinering Aktiv hälsostyrning med vårdcoach Multidisciplinärt vårdteam Ingen väntan på akuten

26 Vilka värden ska vi skapa?
Vem är vi till för? Vilka värden ska vi skapa?

27 Ledningskraft – så mycket bättre för de sjuka äldre

28 Gapet – nuläge till nyläge

29 M M M M

30 If we know, we have to do!


Ladda ner ppt "Inga onödiga sjukhusvistelser"

Liknande presentationer


Google-annonser