Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Inga onödiga sjukhusvistelser. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Inga onödiga sjukhusvistelser. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling."— Presentationens avskrift:

1 Inga onödiga sjukhusvistelser

2 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling  Vårdpreventivt arbetssätt  En god demensvård  Sammanhållen vård och omsorg  Värdig vård i livets slut

3 Inga onödiga sjukhusvistelser Två indikatorer  Undvikbar slutenvård  Återinläggningar inom 30 dagar

4 Sammanhållen vård och omsorg 2010 Undvikbar slutenvård% antal vårdtillfälllen Alla11% Alla 65 år och äldre15% Mest sjuka äldre17% Återinskrivningar 30 dagar Alla15% Alla 65 år och äldre16% Mest sjuka äldre22%

5 Kunskapen kring återinläggningar och undvikbar slutenvård ökar En femtedel av alla inläggningar för äldre i Sverige är en återinläggning inom 30 dagar Återinläggningar sker ofta snabbt efter utskrivning Stora skillnader kan observeras mellan olika vårdcentralers återinläggningsfrekvenser Hjärtsvikt, KOL och diabetes är de vanligaste skälen till undvikbar slutenvård 5

6 Jag…... och mina närstående är informerade om min situation...är smärtlindrad...är lindrad från övriga symtom...är ordinerad läkemedel vid behov...vårdas där jag vill dö...behöver inte dö ensam...vet att mina närstående får stöd www.palliativ.se

7 Täckningsgrad och förbättrat vårdresultat för 65 år och äldre Jönköping  Når just nu upp till täckningsgrad 68% för gruppen och innevarande mätperiod www.palliativ.se

8 – För att vi bryr oss

9 Täckningsgrad Senior alert Jönköping

10 Jönköpings län 130301 Andel personer boende i SÄBO, demens- och korttidsboenden, som fått en riskbedömning senaste året

11 Gnosjö kommun

12 Vaggeryds kommun

13 Vetlanda kommun

14 Nässjö kommun

15 Jönköpings kommun

16

17 SveDem Jönköping tom januari 2013 Antal anslutna vårdcentraler: 25 / 52 = 48% Totalt antal grundregistreringar i primärvården: 230 Andel personer med Alzheimers sjukdom som behandlas med demensläkemedel: 75% (SveDems mål är 80%)

18 BPSD-registret i Jönköpings län 12 av länets 13 kommuner är anslutna 12 kommuner har cert. Utbildare.

19 Recept på ett bättre resultat  Säker utskrivning från sjukhus - Följ upp inom 48-72 timmar - Teach-back - Läkemedelsberättelse  Koordinering - Samordnad vårdplan, SIP - Koordinator/samordnare  Teamarbete - Rutiner - Spelregler Sjukhus, primärvård och äldreomsorg tillsammans!

20 Om vi vet – Vad hindrar oss från att göra Fyra områden för att undvika onödiga sjukhusvistelser Ledningskraft 13-14 februari

21 Värdet av att minska onödiga sjukhusvistelser är stort En minskning av återinläggningar inom 30 dagar med 10 % motsvarar 730 mkr eller: Drygt 2,5 miljoner hemtjänsttimmar i kommunen Cirka 500 000 dagar i korttidsboende Att nära 3 miljoner äldre kan vaccineras mot influensan Ett gratis gymkort för ca 240 000 äldre 21

22 Arbete pågår och vi vet mer - nu behöver vi fokusera och koordinera Exempel från Västerbotten 22

23 Fyra områden är centrala Fyra områden behöver säkras av vård- och omsorgsgivare i samverkan 2. Planering1. Identifiering3. Uppföljning4. Information 23

24 Tillsammans når vi resultat SjukhusvårdPrimärvårdSÄBOHemtjänst… 24

25 Tre svenska koncept för att undvika onödiga sjukhusvistelser Säker hemgång 25 Multidisciplinärt vårdteam Individanpassad koordinering Förbättrad utskrivning Aktiv hälsostyrning med vårdcoach Ingen väntan på akuten

26 Vilka värden ska vi skapa? Vem är vi till för?

27 Ledningskraft Ledningskraft – så mycket bättre för de sjuka äldre

28 Gapet – nuläge till nyläge

29 M M M M

30 If we know, we have to do!


Ladda ner ppt "Inga onödiga sjukhusvistelser. Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling."

Liknande presentationer


Google-annonser