Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik. www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik. www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik

2 www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia Kanon Hur ska man förhålla sig till filosofihistorien?

3 www.gu.se Filosofi och feminism Adresserar kvinnans roll i förhållande till mannen Normativ feminism Som ett förhållningssätt till filosofin Historieskrivningskritik Metodologisk kritik ”Feministisk etik”

4 www.gu.se Filosofihistorien: Några problem Uteslutning av kvinnor Kvinnor släpps inte in Kvinnor koms inte ihåg Historisk nedvärdering av kvinnor Kvinnor har placerats som andra rangens människor Kvinnliga egenskaper har nervärderats Fortfarande Få kvinnliga filosofer

5 www.gu.se Kanon är misogyn Nedsättande beskrivningar av kvinnor Argumenterat för kvinnors underordning Kvinnor har associerats med lägre värderade begrepp: Ex. kropp, känslor, materia, partikulärt Män har associerats med högre värderade begrepp Ex. förnuft, form, universalitet

6 www.gu.se Undermineras filosofin av misogynin? Lange och Okin har argumenterat för att man inte kan lyfta ut kvinnosynen utan att hela filosofin måste göras om Dygdetik: Rosalind Hirsthouse Kant: Korsgaard, O’Neill Utilitarismen: ??? Kontraktualism: Okin: Locke nej men Rawls ja Vidmakthåller det manliga tänkandets dominans?

7 www.gu.se Synoptiska läsning Begreppsliga dikotomier är könsbundna Rationalitet – känsla Oföränderlig – föränderlig Universell – partikulär Offentlig – privat Lloyd: Symboliskt och metaforiskt Bordo: kulturellt och psykologiskt

8 www.gu.se Manlig och kvinnlig (moral)psykologi Kohlberg: det finns en moralisk utvecklingsstege Det högsta steget är tillämpande av universella normer Färre kvinnor når det högsta stadiet. De flesta fastnar i ett partikulärt och situationsbundet tänkande Gilligan: Finns ingen anledning till Kohlbergs värdering. Vi kan lika gärna säga att det kvinnliga sättet att tänka är överlägset.  Omsorgsetiken som betonar nära relationer och omsorg

9 www.gu.se Intrinsikal och extrinsikal könsbundenhet Extrinsikal koppling mellan kön och begrepp: finns ingen nödvändig koppling mellan kön och begrepp Intrinsikal koppling mellan kön och begrepp: kön finns inbyggt i begreppet och är en nödvändig del av det. För att ta bort könsbiasen måste begreppet ändras Problem: visa att det finns alternativ som är bättre

10 www.gu.se En förändring av historien? (Åter)upptäckten av kvinnliga filosofer har lett till att man inte kan hävda att det inte har funnits några kvinnliga filosofer Vilka filosofer ska man ha med? Representera forskningen Stor samtida påverkan Stor historisk påverkan Förändra ämnets självbild Filosofiska kvaliteter Representera en annan röst? (Finns det en kvinnlig sådan?) Shapiro: filosofihistoriens narrativ bestämmer innehållet (ställa nya frågor??)

11 www.gu.se Kursvärdering

12 www.gu.se Examination 2


Ladda ner ppt "Www.gu.se MORIA: Feministisk historiekritik. www.gu.se Feministisk kritik Feministiska förhållningssätt till filosofin Kvinnor och filosofins historia."

Liknande presentationer


Google-annonser