Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt www.ahrenfelt.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt www.ahrenfelt.se."— Presentationens avskrift:

1 Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt www.ahrenfelt.se

2 Den personliga upplevelsen = En gåta!!! Neurovetenskapen vet …hur informationen når oss… Men vet inte… …hur vi kan uppleva det vi upplever. Efter mönster av 2:a Befinner vi oss i ett nytt tillstånd… …tänkandet får en annan funktion… …med annat resultat! © Bo Ahrenfelt

3 ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring” Søren Kirkegaard(1813-1855) Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur var det nu med vikten?

4 Människosyn och metaforer – vad gör de med oss? I slutet av 1870-talet kom fonografen. ”…psykologer, filosofer och andra började förklara att människans hörselminne måste fungera ungefär som en fonograf. Ljudvibrationerna måste på något sätt graveras in i hjärnan, antog man, därefter kan de spelas upp ett obegränsat antal gånger. I dag vet vi förstås bättre. Hjärnan är inte en fonograf, den är en dator.” Håkan Lindgren, Under strecket, SvD 20 april 2011 © Bo Ahrenfelt

5 Förändringsprocessen …är en okänd väg genom ett fält och med- och motkrafter. En del kan förutsägas. Det mesta kan inte förutsägas. Således: Strul, konflikter, kostnader, TTT, motstånd mm & fl Komplexitet! © Bo Ahrenfelt

6 The bad news ”För den som har hammaren som enda verktyg Tenderar alla problem att se ut som spikar” Mark Twain Och vi älskar Verktyget!!!! Bra start Beginners mind Öppna samtal & öppen dialog © Bo Ahrenfelt

7 Psykologiska antaganden i ekonomisk teori Ekoner som har Verktyget ”The agent of economic theory is rational, selfish, and his tastes do not change” Bruno Frey(ur Kahneman 2011)

8 Människor ”There is no Alpha science when it comes to humans” Prof Raymond Tallis  Högst personlig rationalitet med många verktyg  Ofta altruistiska  Sociala - immunförsvaret stärks  Inkonsekventa - Förändrar sig ständigt  Har mentala konton – t.ex. självkänsla  Strävar efter Inner locus of control  Lever i en upplevd verklighet © Bo Ahrenfelt

9 Den romantiska fantasin ”Find out what makes the truly exceptional companies different from other companies. ” "Built to Last"... is one of the most eye-opening business studies since "In Search of Excellence.” USA Today, enligt Bokus. Vi älskar… …sagor med lyckligt slut …enkla budskap om framgång eller misslyckande …klara och entydiga orsaker …illusionen att jag har Verktyget …etc…osv…mm..m.fl © Bo Ahrenfelt

10 Vi hoppas… …och somliga chefer tror verkligen på att det som sägs genomförs….suck… © Bo Ahrenfelt

11 Förändringsprocessen Lätt som en Plätt © Ahrenfelt Lätt som en plätt modellen

12 Äkta förändringsprocess Interaktionen i systemet och dess kontext Vår historia Persongalleri Medkrafter Motkrafter Mm & fl osv Vår historia Persongalleri Medkrafter Motkrafter Mm & fl osv Personligheten avgör tolkning agerande & resultat Personligheten avgör tolkning agerande & resultat © Ahrenfelt En soppa Sopp-modellen – en dj-a röra!

13 The very, very, very good news Insikt på G inom managementforskningen Att människan tänker får konsekvenser Alla beslut är emotionella © Bo Ahrenfelt

14 Processen på individ och gruppnivå… …ur ett organisatoriskt perspektiv består av Kognition Emotion Tankemönster Beslut Målinriktat agerande © Bo Ahrenfelt

15 Emergens Alla levande system har inneboende potential ”En värld där alla både vill och vågar utnyttja sin fulla potential!” © Ahrenfelt

16 Gåtan

17 Förändring av 1:a ordningen Vi sitter fast i gamla mönster = Tankens Fängelse Tagga ner, det är kört! © Bo Ahrenfelt

18 Vi väljer gärna förändring av första ordningen  Mönster - personliga och kollektiva - nedärvda och förvärvade  Fysiologi – hjärnan ställer till det…igen © Bo Ahrenfelt

19 Förändring av 2:a ordningen Bryta egna tankemönster Tillåta öppningar i vårt mentala svängrum © Bo Ahrenfelt

20 Förändring av andra ordningen kräver en hel del av oss  …att vi ifrågasätter oss själva….. inte problemet!  …att vi är på metanivå  …att vi accepterar motstånd, oro och ångest  …att det kräver nya tankemönster  …kräver en relativt hög mognadsnivå © Bo Ahrenfelt

21 Metanivåer Ju högre metanivå desto… …större synfält och högre grader av komplexitet… …större differentiering och fördjupning © Bo Ahrenfelt

22 Metanivå B1A1 B2 B3 A2 © Bo Ahrenfelt

23 Utvecklingsnivåer – upplevd och tolkad verklighet (fritt efter bl.a. Wilber, ne.se, Wikipedia)  Cosmocentric – spirituellt perspektiv, del av något större  Worldcentric – hela planeten innefattas, socialt öppen  Etnocentrisk – inkluderande, lagomrevir, socialt begränsad  Etnocentrisk – exkluderande, slutet revir, sekt, socialt sluten  Egocentrisk, narcissistisk, social primitiv © Bo Ahrenfelt

24 Komplementaritet….. ”An ordinary truth is one whose opposite is false, a great truth is one whose opposite is also true.” Niels Bohr …och lite komplexitet?!!

25 Ung eller gammal kvinna?

26 Stimuli – yttre/inre Thalamus Sensoriska barken Kvalificerat tänkande Medvetet långsam Kvalificerad Bedömning Emotion = Känslor Amygdala Affektsystemet Grov bedömning Emotion = Affekt och Fysiologiska reaktioner Respons Åtgärd Omedveten/snabb Efter LeDoux & Heilig © Bo Ahrenfelt

27 Stabilitet Jag förstår mig själv och min värld Instabilitet/Öppnande Jag ifrågasätts/-er och tvekar inför mig själv och min världsbild. Ambivalens, oro, ilska, ångest Intag - ledarskap Ny info om mig och min värld. Frisk luft. Hopp, ökande tillit till processen, glädje. Dialog viktigt verktyg. Förändring Jag förstår mig själv på ett nytt sätt. Får ny världsbild Balans emotion & kognition Balans emotion & kognition Åtgärder/Kognition erövrar plats Åtgärder/Kognition erövrar plats Vad händer med oss? Emotion dominerar

28 Lycka till i ert fortsatta AGerande! Tack för uppmärksamheten! www.ahrenfelt.se


Ladda ner ppt "Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt www.ahrenfelt.se."

Liknande presentationer


Google-annonser