Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt Presentera mig

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt Presentera mig"— Presentationens avskrift:

1 Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt www.ahrenfelt.se Presentera mig
Olav SoL Olov i gott sällskap F2:a, k-hant, mål och värderingar, uteblir

2 Den personliga upplevelsen = En gåta
Den personliga upplevelsen = En gåta!!! Neurovetenskapen vet …hur informationen når oss… Men vet inte… …hur vi kan uppleva det vi upplever. Efter mönster av 2:a Befinner vi oss i ett nytt tillstånd… …tänkandet får en annan funktion… …med annat resultat! Nya sätt att tänka Studier visar att vi blir friskare av kulturupplevelser © Bo Ahrenfelt

3 ”Alla vill ha utveckling, ingen vill ha förändring”
Søren Kirkegaard( ) Alltid ett pris att betala Søren Kierkegaard omkring 1840. Hur var det nu med vikten?

4 Människosyn och metaforer – vad gör de med oss?
I slutet av 1870-talet kom fonografen. ”…psykologer, filosofer och andra började förklara att människans hörselminne måste fungera ungefär som en fonograf. Ljudvibrationerna måste på något sätt graveras in i hjärnan, antog man, därefter kan de spelas upp ett obegränsat antal gånger. I dag vet vi förstås bättre. Hjärnan är inte en fonograf, den är en dator.” Håkan Lindgren, Under strecket, SvD 20 april 2011 Människosynen © Bo Ahrenfelt

5 Förändringsprocessen
…är en okänd väg genom ett fält och med- och motkrafter. En del kan förutsägas. Det mesta kan inte förutsägas. Således: Strul, konflikter, kostnader, TTT, motstånd mm & fl Komplexitet! Vi vet att vi inte vet © Bo Ahrenfelt

6 Öppna samtal & öppen dialog
The bad news ”För den som har hammaren som enda verktyg Tenderar alla problem att se ut som spikar” Mark Twain Och vi älskar Verktyget!!!! Bra start Beginners mind Öppna samtal & öppen dialog Istället handlar det om vårt förhållningssätt © Bo Ahrenfelt

7 Psykologiska antaganden i ekonomisk teori Ekoner som har Verktyget ”The agent of economic theory is rational, selfish, and his tastes do not change” Bruno Frey(ur Kahneman 2011) Hit räknas ledarskap och management

8 ”There is no Alpha science when it comes to humans”
Människor ”There is no Alpha science when it comes to humans” Prof Raymond Tallis Högst personlig rationalitet med många verktyg Ofta altruistiska Sociala - immunförsvaret stärks Inkonsekventa - Förändrar sig ständigt Har mentala konton – t.ex. självkänsla Strävar efter Inner locus of control Lever i en upplevd verklighet © Bo Ahrenfelt

9 Den romantiska fantasin
”Find out what makes the truly exceptional companies different from other companies. ” "Built to Last" is one of the most eye-opening business studies since "In Search of Excellence.” USA Today, enligt Bokus. Vi älskar… …sagor med lyckligt slut …enkla budskap om framgång eller misslyckande …klara och entydiga orsaker …illusionen att jag har Verktyget …etc…osv…mm..m.fl © Bo Ahrenfelt

10 Vi hoppas… …och somliga chefer tror verkligen på att det som sägs genomförs….suck… © Bo Ahrenfelt

11 Förändringsprocessen Lätt som en Plätt
Vad är process? Ej arbetsprocess = struktur Öppet system, humanistisk syn på människan = levande system Flera nivåer organisation, grupp, individ parallellt Ex utbildning kontra utveckling System = vad som just nu bedöms påverka och ha betydelse för förändringsarbetets utfall. Kan vara människor, relationer, organisationsstruktur, kultur, attityder, ekonomi, politiska beslut m.m. Ett tillstånd till ett annat, en verklighet till en annan Grunden är kunskapen om människan – hur vi möter och hanterar förändringar. Vi ger inte upp vår verklighetsuppfattning utan kamp. Filosofen Schopenhauer: ”Alla sanningar går igenom tre stadier: förlöjligande, våldamt motarbetade och slutligen accepterade som alldeles självklara”. Vad handlar förändringen om? Mer eller mindre? Nytt sätt att tänka och agera? Går ej alltid förutse innan – lyhörda för processen Exempel: (CDUQ) IT-avd Lst Medborgarna nya krav på flexibilitet och tillgänglighet Medborgare – Medarbetare – Verksamhetsutv- IT-avd och extern leverantör Vårdens konkurrensutsättning Banken och systemutveckling: effektmål frigöra tid för meraffärer, systemutveckling ett hot? Jag själv som säljare, mina tankar om mig mitt hinder att bli konsult Lätt som en plätt modellen © Ahrenfelt

12 Äkta förändringsprocess Interaktionen i systemet och dess kontext
En soppa Personligheten avgör tolkning agerande & resultat Vad är process? Ej arbetsprocess = struktur Öppet system, humanistisk syn på människan = levande system Flera nivåer organisation, grupp, individ parallellt Ex utbildning kontra utveckling System = vad som just nu bedöms påverka och ha betydelse för förändringsarbetets utfall. Kan vara människor, relationer, organisationsstruktur, kultur, attityder, ekonomi, politiska beslut m.m. Ett tillstånd till ett annat, en verklighet till en annan Grunden är kunskapen om människan – hur vi möter och hanterar förändringar. Vi ger inte upp vår verklighetsuppfattning utan kamp. Filosofen Schopenhauer: ”Alla sanningar går igenom tre stadier: förlöjligande, våldamt motarbetade och slutligen accepterade som alldeles självklara”. Vad handlar förändringen om? Mer eller mindre? Nytt sätt att tänka och agera? Går ej alltid förutse innan – lyhörda för processen Exempel: (CDUQ) IT-avd Lst Medborgarna nya krav på flexibilitet och tillgänglighet Medborgare – Medarbetare – Verksamhetsutv- IT-avd och extern leverantör Vårdens konkurrensutsättning Banken och systemutveckling: effektmål frigöra tid för meraffärer, systemutveckling ett hot? Jag själv som säljare, mina tankar om mig mitt hinder att bli konsult Vår historia Persongalleri Medkrafter Motkrafter Mm & fl osv Sopp-modellen – en dj-a röra! © Ahrenfelt

13 The very, very, very good news
Insikt på G inom managementforskningen Att människan tänker får konsekvenser Alla beslut är emotionella Om än ej lydiga Problemet är att vi betraktar oss som maskiner © Bo Ahrenfelt

14 Processen på individ och gruppnivå…
…ur ett organisatoriskt perspektiv består av Kognition Emotion Tankemönster Beslut Målinriktat agerande © Bo Ahrenfelt

15 Emergens Alla levande system har inneboende potential
2H + 0 – inte is i drinken! Helheten bildas och något som inte fanns uppstår H20 Redan Aristoteles hävdade detta – vårt inre behov att förverkliga det som är vår natur ”En värld där alla både vill och vågar utnyttja sin fulla potential!” © Ahrenfelt

16 Gåtan Två viktiga begrepp vi måste ha gemensamt

17 Förändring av 1:a ordningen Vi sitter fast i gamla mönster = Tankens Fängelse
Tagga ner, det är kört! © Bo Ahrenfelt

18 Vi väljer gärna förändring av första ordningen
Mönster - personliga och kollektiva - nedärvda och förvärvade Fysiologi – hjärnan ställer till det…igen Personligheten Organisationskulturen Professionskulturen Nedärvda – orm, höjder © Bo Ahrenfelt

19 Förändring av 2:a ordningen Bryta egna tankemönster
Perspektiv Tillåta öppningar i vårt mentala svängrum © Bo Ahrenfelt

20 Förändring av andra ordningen kräver en hel del av oss
…att vi ifrågasätter oss själva….. inte problemet! …att vi är på metanivå …att vi accepterar motstånd, oro och ångest …att det kräver nya tankemönster …kräver en relativt hög mognadsnivå Skilj att gå utanför boxen från trots: En klient som hävdade att hon var fri från sin mor: Jag ringer till henne varje kväll och frågar vad jag ska ge familjen till middag. Sen lagar jag något annat © Bo Ahrenfelt

21 Metanivåer Ju högre metanivå desto… …större synfält och högre grader av komplexitet… …större differentiering och fördjupning © Bo Ahrenfelt

22 Metanivå B3 B2 A2 B1 A1 © Bo Ahrenfelt

23 Cosmocentric – spirituellt perspektiv, del av något större
Utvecklingsnivåer – upplevd och tolkad verklighet (fritt efter bl.a. Wilber, ne.se, Wikipedia) Cosmocentric – spirituellt perspektiv, del av något större Worldcentric – hela planeten innefattas, socialt öppen Etnocentrisk – inkluderande, lagomrevir, socialt begränsad Etnocentrisk – exkluderande, slutet revir, sekt, socialt sluten Egocentrisk, narcissistisk, social primitiv © Bo Ahrenfelt

24 ”An ordinary truth is one whose opposite is false,
Komplementaritet…..    ”An ordinary truth is one whose opposite is false, a great truth is one whose opposite is also true.” Niels Bohr …och lite komplexitet?!!

25 Ung eller gammal kvinna?

26 Kvalificerat tänkande Kvalificerad Bedömning Medvetet långsam
© Bo Ahrenfelt Efter LeDoux & Heilig Sensoriska barken Kvalificerat tänkande Kvalificerad Bedömning Medvetet långsam Emotion = Känslor Amygdala Affektsystemet Grov bedömning Thalamus Emotion = Affekt och Fysiologiska reaktioner Omedveten/snabb Stimuli – yttre/inre Respons Åtgärd

27 Instabilitet/Öppnande
Vad händer med oss? Stabilitet Jag förstår mig själv och min värld Balans emotion & kognition Förändring Jag förstår mig själv på ett nytt sätt. Får ny världsbild Instabilitet/Öppnande Jag ifrågasätts/-er och tvekar inför mig själv och min världsbild. Ambivalens, oro, ilska, ångest Åtgärder/Kognition erövrar plats Emotion dominerar Kan gå fort och väldigt långsamt I ett normalt läge går det inte att skilja på emotion och kognition Instabilitet = öppnas en glugg för ny info Intag - ledarskap Ny info om mig och min värld. Frisk luft. Hopp, ökande tillit till processen, glädje. Dialog viktigt verktyg. © Bo Ahrenfelt

28 Lycka till i ert fortsatta AGerande! Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Förändring på riktigt! Bo Ahrenfelt Presentera mig"

Liknande presentationer


Google-annonser