Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivare tillsyn mot underhållsverksamhet. Transportstyrelsens uppdrag Redovisa hur tillsynen mot järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivare tillsyn mot underhållsverksamhet. Transportstyrelsens uppdrag Redovisa hur tillsynen mot järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas."— Presentationens avskrift:

1 Effektivare tillsyn mot underhållsverksamhet

2 Transportstyrelsens uppdrag Redovisa hur tillsynen mot järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas underhållsverksamhet kan utvecklas och vid behov skärpas.

3 Transportstyrelsens tillsyn Fokus på tillståndshavarens säkerhetsstyrning Tillsynen är riskbaserad Granskning av dokument, intervjuer, kontroller med operativ personal Om vi upptäcker brister ställer vi krav på att bristerna åtgärdas

4 Transportstyrelsens tillsyn - omfattning Vi kontrollerar t.ex: – Rutiner för rapportering och utredning av olyckor och tillbud – Rutiner för uppföljning av verksamheten Vi gör ca 150 säkerhetstillsyner per år.

5 Transportstyrelsens redovisning av uppdraget Transportstyrelsens redovisning behandlar tillsynen generellt och inte bara mot underhållsverksamhet En utredningsrapport med förslag på åtgärder Ett PM där Transportstyrelsen redovisar vilka åtgärder som vi ska arbeta vidare med. 20 förbättringsåtgärder redovisas Bra ska bli bättre

6 Utveckling av analysarbetet

7 Utveckla underlaget för tillsynen DetaljeradÖvergripande

8 Vilka data behövs? Externa data (t.ex. händelser) Interna data (t.ex. brister som identifierats vid tillsyn)

9 Utveckling av tillsynsarbetet Förstärkt tillsyn och uppföljning av åtgärder och deras effekt där det är motiverat ur risksynpunkt

10 Utveckling av tillsyn Bakomliggande brister

11 Metodutveckling


Ladda ner ppt "Effektivare tillsyn mot underhållsverksamhet. Transportstyrelsens uppdrag Redovisa hur tillsynen mot järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas."

Liknande presentationer


Google-annonser