Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SALTER Annika Adolfsson. Salter Salter är en grupp av ämnen. De består av joner. Positiva och negativa joner bildar ett salt. I fast form: kristaller.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SALTER Annika Adolfsson. Salter Salter är en grupp av ämnen. De består av joner. Positiva och negativa joner bildar ett salt. I fast form: kristaller."— Presentationens avskrift:

1 SALTER Annika Adolfsson

2 Salter Salter är en grupp av ämnen. De består av joner. Positiva och negativa joner bildar ett salt. I fast form: kristaller I vattenlösning: fria joner Annika Adolfsson

3 Fyra sätt att framställa salt: Annika Adolfsson

4 Lättlösliga salter De flesta salter är lättlösliga. Då frigörs de positiva och negativa jonerna. Silvernitrat AgNO 3 löses lätt. Vi får silverjoner, Ag + och nitratjoner NO 3 + Natriumklorid NaCl löses lätt. Vi får natriumjoner Na + och kloridjoner Cl -. Annika Adolfsson

5 Svårlösliga salter Svårlösliga salter syns som vita fällningar. Vi kan använda detta för att undersöka om en lösning innehåller kloridjoner: droppa i silverjoner och se om du får en fällning! 1)Vi löser upp två lättlösliga salter. Får fria joner: NaCl→ Na + + Cl - AgNO 3 → Ag + +NO 3 + 2) Silverjonerna och kloridjonerna bildar ett svårlösligt salt: Ag + +Cl - → AgCl Annika Adolfsson

6 Bariumsulfat är också svårlösligt Två lättlösliga salter: Blandas dessa lösningar så bildas en fällning av bariumsulfat. Används för att testa om något innehåller sulfat Annika Adolfsson

7 Metallsalter Metallsalter ger olika färger när de värms. Detta används i fyrverkerier. Annika Adolfsson

8 Natriumklorid NaCl Kallas koksalt Används som krydda och konserveringsmedel Nödvändigt i kroppen Finns i havet och i gruvor Viktig råvara vid tillverkning av klorgas och natriumhydroxid, Annika Adolfsson

9 Ammoniumklorid, NH 4 Cl Kallas salmiak Bildas av ammoniak och saltsyra Fanns förr i batterier (salmiakbatterier) Finns i lakrits Annika Adolfsson

10 Kalciumklorid, CaCl 2 Drar till sig vatten. Används för att hindra grusvägar från att damma. Finns i s.k. torrbollar för att hålla utrymmen torra. Annika Adolfsson

11 Nitrater Finns många nitrater: kaliumnitrat, natriumnitrat, kalciumnitrat, ammoniumnitrat. Alla innehåller nitratjon, NO 3 - Nitrater innehåller kväve. Kväve används som gödningsmedel. Annika Adolfsson

12 Kalciumkarbonat, CaCO 3 Kalciumkarbonat finns i naturen som: kalksten, marmor och krita. Kalksten Marmor Klippor av krita Annika Adolfsson

13 Kalciumkarbonat, CaCO 3 Kalksten krossas och används för att höja pH- värdet i sjöar och på åkrar. Kalksten används vid glastillverkning Marmor och kalksten används som golvmaterial och bänkskivor m.m. Annika Adolfsson

14 Murbruk 1.Kalciumkarbonat värms. Koldioxid avgår. Vi får bränd kalk. 2.Bränd kalk + vatten ger släckt kalk som används i murbruk. 3.När murbruket stelnar tar det upp koldioxid från luften. Vi får kalciumkarbonat igen. Annika Adolfsson


Ladda ner ppt "SALTER Annika Adolfsson. Salter Salter är en grupp av ämnen. De består av joner. Positiva och negativa joner bildar ett salt. I fast form: kristaller."

Liknande presentationer


Google-annonser