Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SALTER Annika Adolfsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SALTER Annika Adolfsson."— Presentationens avskrift:

1 SALTER Annika Adolfsson

2 Salter Salter är en grupp av ämnen. De består av joner.
Positiva och negativa joner bildar ett salt. I fast form: kristaller I vattenlösning: fria joner Annika Adolfsson

3 Fyra sätt att framställa salt:
Annika Adolfsson

4 Lättlösliga salter De flesta salter är lättlösliga. Då frigörs de positiva och negativa jonerna. Silvernitrat AgNO3löses lätt. Vi får silverjoner, Ag+ och nitratjoner NO3+ Natriumklorid NaCl löses lätt. Vi får natriumjoner Na+ och kloridjoner Cl-. Annika Adolfsson

5 Svårlösliga salter Svårlösliga salter syns som vita fällningar.
Vi löser upp två lättlösliga salter. Får fria joner: NaCl→ Na+ + Cl- AgNO3 → Ag+ +NO3+ 2) Silverjonerna och kloridjonerna bildar ett svårlösligt salt: Ag+ +Cl- → AgCl Svårlösliga salter syns som vita fällningar. Vi kan använda detta för att undersöka om en lösning innehåller kloridjoner: droppa i silverjoner och se om du får en fällning! Annika Adolfsson

6 Bariumsulfat är också svårlösligt
Två lättlösliga salter: Blandas dessa lösningar så bildas en fällning av bariumsulfat. Används för att testa om något innehåller sulfat Annika Adolfsson

7 Metallsalter Metallsalter ger olika färger när de värms. Detta används i fyrverkerier. Annika Adolfsson

8 Natriumklorid NaCl Kallas koksalt
Används som krydda och konserveringsmedel Nödvändigt i kroppen Finns i havet och i gruvor Viktig råvara vid tillverkning av klorgas och natriumhydroxid, Annika Adolfsson

9 Ammoniumklorid, NH4Cl Kallas salmiak Bildas av ammoniak och saltsyra
Fanns förr i batterier (salmiakbatterier) Finns i lakrits Annika Adolfsson

10 Kalciumklorid, CaCl2 Drar till sig vatten.
Används för att hindra grusvägar från att damma. Finns i s.k. torrbollar för att hålla utrymmen torra. Annika Adolfsson

11 Nitrater Finns många nitrater: kaliumnitrat, natriumnitrat, kalciumnitrat, ammoniumnitrat. Alla innehåller nitratjon, NO3- Nitrater innehåller kväve. Kväve används som gödningsmedel. Annika Adolfsson

12 Kalciumkarbonat, CaCO3 Kalciumkarbonat finns i naturen som:
kalksten, marmor och krita. Marmor Klippor av krita Kalksten Annika Adolfsson

13 Kalciumkarbonat, CaCO3 Kalksten krossas och används för att höja pH-värdet i sjöar och på åkrar. Kalksten används vid glastillverkning Marmor och kalksten används som golvmaterial och bänkskivor m.m. Annika Adolfsson

14 Murbruk Kalciumkarbonat värms. Koldioxid avgår. Vi får bränd kalk.
Bränd kalk + vatten ger släckt kalk som används i murbruk. När murbruket stelnar tar det upp koldioxid från luften. Vi får kalciumkarbonat igen. Annika Adolfsson


Ladda ner ppt "SALTER Annika Adolfsson."

Liknande presentationer


Google-annonser