Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGIONSERVICE, INKÖP SOI Upphandlingskonferens 31/3-09 1. Inköpsprocessen i VGR 2. Från upphandlare till projektledare 3. Hur styr vi inköp i VGR - Mål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGIONSERVICE, INKÖP SOI Upphandlingskonferens 31/3-09 1. Inköpsprocessen i VGR 2. Från upphandlare till projektledare 3. Hur styr vi inköp i VGR - Mål."— Presentationens avskrift:

1 REGIONSERVICE, INKÖP SOI Upphandlingskonferens 31/3-09 1. Inköpsprocessen i VGR 2. Från upphandlare till projektledare 3. Hur styr vi inköp i VGR - Mål och Nyckeltal

2 intra.vgregion.se/inkopsradet INKÖPEN I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Totala inköpskostnaden ca 12 miljarder kronor per år Av dessa utgör ca 7 miljarder kronor kostnader för varor och tjänster. (alltså ej köpt vård eller läkemedel) Regionen har ca 13 000 leverantörsid’n INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

3 REGIONSERVICE, INKÖP 1. Inköpsprocessen

4 intra.vgregion.se/inkopsradet Regiongemensamma upphandlingar med starkt verksamhetsinflytande har som mål att uppnå: Ökade volymer Standardiserat sortiment Färre leverantörer Minskad miljöbelastningen Minskade totalkostnaderna Minskat fakturaflödet INKÖPSRÅDET MÅLSÄTTNINGAR I INKÖPSPROCESSEN intra.vgregion.se/inkopsradet

5 Analys Upphandling Organisation Processorg Roller & ansvar Inköpsorganisation Avtalsvård Regelverk LOU, EU förordningar mm Policy Miljö & sociala hänsyn Beställning Portal EH-system INKÖPSPROCESSEN Leverantörs- samverkan INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

6 Behovs- och totalkostnads analys Leverantörs- marknadsan alys Strat egi Anbuds- infordra n Förhandli ng & Avtal Order hanterin g Leverans- hantering Uppföljni ng Anbuds utvärdering Analys Bestämmer inköpsstrategi Analys Bestämmer inköpsstrategi Upphandling Upphandling Avtalsvård Förlänger värdet Avtalsvård Förlänger värdet INKÖPSPROCESS I TRE STEG INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

7 5 % 10 % Potentiell besparing Alternativa produkter/tjänster & lösningar Omdefiniering av behov Utveckla leverantörsmarknaden/ “Globalisering” e – beställningar, e-fakturering Konkurrensutsätta befintliga leverantörer Standardisering, samordning av volymer AnalysInköpAvrop Tvärfunktionellt samarbete Totalkostnader Inköparens kompetens Pris Automatisering Transaktions- kostnader BESPARINGAR I ANALYSFASEN INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

8 Inköp tillför värde TidAnalys- och upphandlingsfasen Avtalsperioden Inget görs Grundläggande avtalsvård Fördjupat samarbete med leverantörer Utan avtalsvård kan 75% av besparingarna försvinna på 18 månader AVTALSVÅRD BEHÅLLER VÄRDET I UPPHANDLINGEN INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

9 REGIONSERVICE, INKÖP Västra Götalandsregionens Inköpsorganisation

10 intra.vgregion.se/inkopsradet INKÖPSOMRÅDEN Inköpen är indelade i 22 inköpsområden Ger en regiongemensam struktur Har kopplats till verksamheten Styrgrupper ansvarar INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

11 INKÖPSRÅDET INKÖPSOMRÅDEN intra.vgregion.se/inkopsradet

12 INKÖPSRÅDETS UPPGIFT Leda utvecklingen av inköpsprocessen Införa inköpsprocessens arbetssätt Utse representanter och ordförande till styrgrupper Fastställa nya områden för upphandling och mål Rapportera till Uppdrag från Regiondirektören INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

13 Fastställa målen för upphandlingarna inom sitt inköpsområde Tillsätta erforderliga projektgrupper Initiera och följa upp arbetet i projektgrupperna Fastställa inköps- och kommunikationsstrategi för varje upphandling Ansvara för införingen enligt fastställd kommunikationsstrategi STYRGRUPPENS ANSVAR INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

14 PROJEKTGRUPPENS ANSVAR Gör allt praktiskt arbete i de tre stegen i inköpsprocessen Skall med sin bakgrund, kompetens och intresse aktivt arbeta för att minska totalkostnaderna, minska sortimentsbredden och antalet leverantörer m m INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

15 INKÖPSCONTROLLER Inköpscontroller ingår i ett nätverk tillsammans med områdeschefen för Inköp Uppdraget är att bidra till samverkan mellan verksamheterna, sprida information och utveckla den egna verksamheten Inköpscontrollern svarar för en stor del i uppföljningen av avtalstroheten INKÖPSRÅDET intra.vgregion.se/inkopsradet

16 REGIONSERVICE, INKÖP 2. Från Upphandlare till Projektledare

17 intra.vgregion.se/inkopsradet Projektleda hela upphandlings- processen i samverkan med ”sina” verksamhetsrepresentanter Ta fram projekt-, tid– och aktivitetsplan, stämma av med Inköps ledning Rapportera fortlöpande till Inköps ledning Leda dialogen med leverantörerna Statistiska bearbetningar, faktain- samling Göra totalkostnadsanalyser Föreslå inköps– och kommunikationsstrategi för styrgruppen Ta fram förfrågningsunderlag Genomföra upphandling Planera införandet Planera/genomföra uppföljning/ avtalsvård Skriva del- och slutrapport INKÖPSRÅDET PROJEKTLEDARENS ANSVAR intra.vgregion.se/inkopsradet

18 REGIONSERVICE, INKÖP 3. Hur styr vi inköp i VGR, Mål och Nyckeltal

19 REGIONSERVICE, INKÖP FAKTA, FAKTA, FAKTA –en nödvändig info för att göra bra affärer Citat ”Eftersom resultatet av offentliga upphandlingar är offentlig information, så tar vi reda på prisnivåer etc. och använder dessa som tak när vi börjar förhandla” Citat ”Vi har ju alltid möjligheten att ta igen förlorade marginaler i avtalet genom direktförsäljning till verksamheterna..” Citat ”Vi får fråga leverantörerna hur mycket vi köper?”

20 REGIONSERVICE, INKÖP Mål och Nyckeltal Vi använder oss av Balanserade styrkort med perspektiven Kund, Process, Ekonomi och Medarbetare. Nedan några exempel på mål vi styr mot: MÅL: sänka kostnaderna för köpt material och tjänster -Nyckeltal: a)Följ upp avtalseffekter i kronor b)Följ prisutveckling ”varukorg”, som består av depåvaror till ett värde av ca 65% av omsättningen. Följs både som absolutbelopp och jämfört mot ett index c)Benchmarking med kollegor 2. MÅL: öka de regiongemensamma volymerna -Nyckeltal:Ta fram fakta om inköpsmönstret, dvs volymer, vilka leverantörer vi har, volymer från avtalsleverantörer och därmed avtalstrohet.

21 REGIONSERVICE, INKÖP Mål och Nyckeltal forts. 3. MÅL: Minska miljöbelastningen av inköpta produkter och tjänster Nyckeltal: ex)Andel möbler från ”Gröna Listan” i % Andel ekologiska livsmedel Alla fordon skall vara miljöfordon 4. MÅL: Vi skall göra inköp med socialt ansvar som skapar en hållbar utveckling Uppförandekod framtagen i samarbete med SLL och Region Skåne. Uppföljningsarbetet i fokus

22 REGIONSERVICE, INKÖP Tack för att ni lyssnat!


Ladda ner ppt "REGIONSERVICE, INKÖP SOI Upphandlingskonferens 31/3-09 1. Inköpsprocessen i VGR 2. Från upphandlare till projektledare 3. Hur styr vi inköp i VGR - Mål."

Liknande presentationer


Google-annonser