Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

100325 Magnus Olsson TEL. 786 91 81 Tjänstesida: Informationssökning inför det Självständiga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "100325 Magnus Olsson TEL. 786 91 81 Tjänstesida: Informationssökning inför det Självständiga."— Presentationens avskrift:

1 100325 Magnus Olsson magnus.olsson@ub.umu.se TEL. 786 91 81 Tjänstesida: http://www.ub.umu.se/tjanste/maol/ Informationssökning inför det Självständiga arbetet på Samhällskunskap III

2 Idag ska Du lära Dig om… Källkritik Google scholar Vetenskapliga artiklar Sökteknik Libris och Artikelsök Academic search elite, Columbia International Affairs Online, Web of science Elektroniska tidskrifter

3 Några innehållsmässiga riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/guide/kallkritik/

4 Mer om källkritik… http://www.ub.gu.se/amnen/guide/kallkritik/ http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm

5 Google scholar lanserades nov 2004 av Google listar akademiskt material på Internet OBS allt material i GS inte vetenskapligt! Var källkritisk! Testa advanced search! Använd engelska sökord!

6

7 En vetenskaplig artikel följer ofta mönstret… Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

8 Mer om vetenskapliga artiklar och tidskrifter http://hlk-lxstream.hj.se/doplay/modul2vetpubl (film 16 min.) http://www3.ub.lu.se/infokompetens//vetkomm/index.html

9 Informationskällor Allmänna uppslagsverk Nationalencyclopedin (NE) Encyclopedia Britannica Fackuppslagsverk/Termlexikon The concise Oxford dictionary of politics International encyclopedia of the behavioural and social sciences Böcker Album Libris Databaser (artiklar) International Political Science abstracts CIAO (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om) Statistik SCB Eurostat

10 Viktigt att tänka på när Du söker.. Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Bredda sökningen vid för få träffar eller begränsa sökningen vid för många? Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

11 Ämnesord Thesaurus, Descriptors, Subject word, A-Z, Index etc. Jfr ”taggar”

12 Välj databas alfabetiskt eller efter ämne!

13 Libris Innehåller material från de svenska universitets- och högskolebiblioteken http://uppsok.libris.kb.se/sru/upp

14

15 Artikelsök Innehåller artiklar från över 550 svenska tidskrifter och ett 15-tal dagstidningar Många populärvetenskapliga tidskrifter, få ”vetenskapliga tidskrifter”; Statsvetenskaplig tidskrift, Historisk tidskrift, Genusvetenskaplig tidskrift, Sociologisk forskning, Socialvetenskaplig tidskrift m.m. 1979-

16

17 Academic search elite general academic index that indexes almost 3,000 magazines and journals from every academic discipline and provides the full-text of more than 1,200.” Peer-review-funktion Thesaurus

18

19 CIAO (Colombia international affairs online) 1991- ” scholarship from 1991 onward that includes working papers from university research institutes, occasional papers series from NGOs, foundation-funded research projects, proceedings from conferences, books, journals and policy briefs.”

20

21 Web of science 1866 samhällsvetenskapliga tidskrifter (93 + 51 inom statsvetenskap och internationella relationer) 1945-

22 Fulltext!

23 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån Läs mer här: http://www.ub.umu.se/infosok/hemifr.htmhttp://www.ub.umu.se/infosok/hemifr.htm

24 Att skriva referenser… Internetkällor I löpande text exempelvis (Tillväxtverket, Internet, 2010-02-22)

25 Om du har en internetkälla i din litteraturförteckning/referenslista skall följande uppgifter finnas med: Författarens, organisationens eller myndighetens namn, Årtal då det du citerar senast ändrades (om tillgängligt), Webbplatsens titel, Dokumentets eller sidans titel Fullständig URL-adress (http://….), samt Datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet. Exempel: Tillväxtverket (2009), Program för tillväxt, http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt.4.210 99e4211fdba8c87b800017394.html (100222) http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt.4.210 99e4211fdba8c87b800017394.html

26 Mer om referenser… http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard (harvardsystemet)http://www.hb.se/wps/portal/blr/harvard http://www.deakin.edu.au/current-students/study- support/study-skills/handouts/oxford- docnote.php#further_reading___22 (oxfordsystemet)http://www.deakin.edu.au/current-students/study- support/study-skills/handouts/oxford- docnote.php#further_reading___22


Ladda ner ppt "100325 Magnus Olsson TEL. 786 91 81 Tjänstesida: Informationssökning inför det Självständiga."

Liknande presentationer


Google-annonser