Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Verksamhetsidé för Örebro kommuns förskolor och skolor

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Verksamhetsidé för Örebro kommuns förskolor och skolor"— Presentationens avskrift:

1 Verksamhetsidé för Örebro kommuns förskolor och skolor
Som skapar goda berättelser.

2 Varför? - För att medvetandegöra oss om behovet av att behålla och förstärka vår goda nivå. Höga värden i den senaste Brukarundersökningen.

3 Varför en verksamhetsidé?
Samlas kring en gemensam verksamhetsidé och bygga vi-känsla. Svarar mot behov och önskemål från rektorer, förskolechefer och ledningsgrupp.

4 Verksamhetsidé - Det som ska känneteckna verksamheten för att man ska uppnå det som man vill uppnå. Hans-Åke Scherp, 2010

5 Förverkligande Det som avgör en verksamhetsidés överlevnad är möjligheten att kommunicera den till medarbetare, elever och föräldrar.

6 1 Verksamhetsidé som Varumärke
Kännetecknas av ett externt attitydfokus som syftar till konkurrensstärkning. Syftar till att påverka inställningen eller attityden till verksamheten bland människor som befinner sig utanför den samma. Skilda sätt att se på verksamhetsidéer för pedagogisk verksamhet.

7 2 Verksamhetsidé som Kitt
Syftar till att påverka människors syn på verksamheten, målgruppen utgörs av de som befinner sig i verksamheten. Utmärkande är verksamheters identitetsskapande och därigenom enande och motivationsskapande funktion.

8 3 Verksamhetsidé som Kompass
Innebär att fokusera på den potentiella påverkan på verksamheten snarare än människors attityd till den. Genom att tydliggöra verksamhetens syfte eller riktning får verksamhetsidéerna en vägvisande karaktär.

9 4 Verksamhetsidé som Karta
Med hjälp av detta fokuserar man på det interna arbetet där verksamhetsidéns styrande funktion blir central.

10 5 Verksamhetsidé som Raster
Också här handlar det om ett internt verksamhetsfokus. Genom ett tydliggörande av mer grundläggande antaganden, om relationen mellan resultat och process, blir det meningsskapande och inte bara vägvisande.

11 Verksamhetsidéns två perspektiv
Identitetsskapande: 1 Varumärke Kitt Styrande: Kompass Karta Raster

12 Varför goda möten?

13 Värdet av en tjänst Kvalitén i en tjänst är alltid mer subjektiv än kvalitén på en vara. Du kan köpa en hur bra bil som helst av en grinig försäljare, men Du kan inte ha varit på ett hur bra utvecklingssamtal som helst tillsammans med en grinig pedagog

14 Värdet av en tjänst Värdet av en tjänst påverkas alltid av kvalitén på mötet då tjänsten överlämnas.

15 tals möten varje dag

16 Dubbla resultat Kvalitén i mötet avgör både synen på det och resultatet av det.

17 En god berättelse Ett gott möte lägger grunden till ett gott resultat och en god berättelse.

18 Relationskapital Varje möte leder antingen till en insättning av relationskapital eller ett uttag av det samma. Inför svåra möten måste vi i förväg ha byggt upp en pott med relationskapital.

19

20 Att arbeta meningsskapande inifrån
Utifrån ett ledningsperspektiv handlar det om att skapa arenor där medarbetare kan mötas för att tillsammans fördjupa sin förståelse av såväl praktiken som den gemensamma idén. Kunskapande, snarare än kunskapstillägnande process.

21 Långsiktigt och uthålligt
Att kommunicera så att vi förstår och respekterar varandra kräver medvetet arbete, kunskap, uthållighet och uppföljning. Medarbetarpolicy för Örebro kommun

22 Arbetsprocess Syftet med arbetsprocessen är att utveckla den gemensamma verksamhetsidén, samt öka medarbetarnas medvetenhet och kompetens kring betydelsen av goda möten. Genom att höja kvaliteten på bemötandet i våra verksamheter når vi en högre måluppfyllelse. En grupp fick i uppdrag att ta fram ett arbetsmaterial som vi över tid kan arbeta med i workshopform och seminarier.

23 Process En referensgrupp träffades under två dagar i december för att inleda arbetet. En arbetsgrupp bestående av fem deltagare har under våren arbetat vidare. Ett grundmaterial har tagits fram, hittills omfattande fyra träffar. Produktionen av materialet är nu klart.

24 Material som ingår i projektet
Mapp för studiematerial, blad till arbetslagsledaren, tema-folder, klistermärken, dörrhängare.

25 Tidsplan 10 september, på förvaltningsgemensam träff, presenteras material och arbetssätt. Den 7/10 och 22/10 anordnas en utbildningsträff för de arbetslagsledare som ska hålla i arbetet. Under hösten påbörjas arbetet successivt, med målsättningen att Träff 1 genomförs före jul. En Webb-baserad plattform skapas för delande av erfarenheter som görs runt om i kommunen. Arbetet ska ständigt hållas vid liv

26

27 Förberedelser Tidpunkt och tid, informera Tidsåtgång
Lokal och hjälpmedel Planering kring mötet, fika Välkommande miljö

28 Tillitsfull miljö Ram och förväntningar Syftet med hela arbetet
Klimat och arbetsformer Samtalsledarens roll Högt i tak men stängda dörrar Framtida träffar

29 Struktur Tid och pratutrymme Följ upp tidigare möte och uppgifter
Planera tiden så att ni hinner alla moment Låt alla komma till tals

30 Avslutning Bra, mindre bra – ska vi ändra på något? Vad tar du med dig
När träffas vi nästa gång, ska vi förbereda något?


Ladda ner ppt "Verksamhetsidé för Örebro kommuns förskolor och skolor"

Liknande presentationer


Google-annonser