Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Malvina Grenberger Andreas Bergman Herrljunga 20120309.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Malvina Grenberger Andreas Bergman Herrljunga 20120309."— Presentationens avskrift:

1 Malvina Grenberger malvina.grenberger@arn.se malvina.grenberger@arn.se Andreas Bergman andreas.bergman@arn.se andreas.bergman@arn.se Herrljunga 20120309

2

3 Disposition Introduktion Presentation av Malvina och Andreas Allmänt om nämnden Bakgrund Vad innefattas i övriga konsumenttjänster Allmänt om tillämplig lag Sakområden Begravningstjänster Juristtjänster och bouppteckningar (övning) Optik Frisör och hårvård Skönhetsbehandlingar Kurser (övning)

4 Våra uppgifter Opartiskt pröva tvister mellan konsumenter och företag Stödja den kommunala konsumentverksamhetens genom information och utbildning Informera om praxis och beslut

5 Avdelningar Allmänna Bank Bostad Båt Elektronik Försäkring Textil Fast. mäklare Möbel Motor Resor SkoTvätt Område 1 Område 2 Område 3

6 Inkommande ärenden

7 Utfall

8 Undantag från prövning Köp av fast egendom och bostadsrätt Hyrestvister Hälso- och sjukvård Advokatverksamhet Fler undantag på www.arn.se/undantag www.arn.se/undantag Beloppsgränser, 6- månadersregeln, ärenden ej lämpade för nämndens prövning, vissa specialfall

9 Övriga konsumenttjänster Begravningstjänster Juristtjänster och bouppteckningar (övning) Optik Frisör och hårvård Skönhetsbehandlingar Kurser (övning)

10 Tillämplig lag övriga konsumenttjänster Konsumenttjänstlagen Konsumenttjänstlagen analogt Avtalslagen Speciallagstiftning

11 Konsumenttjänstlagen Bestämmelser om tillämpningsområdet i 1-2 §§ Lagen gäller, med vissa undantag, för arbete på lösa saker (ej behandling av levande djur), arbete på fast egendom och förvaring av lösa saker (ej levande djur). Enligt sin ordalydelse gäller inte lagen t.ex. skönhetsbehandlingar, kurser och immateriella tjänster såsom besiktningar eller juristtjänster. Lagen kan dock tillämpas analogt i dessa fall.

12 Begravningstjänster allmänt Sveriges begravningsbyråers förbunds reklamationsnämnd Analog tillämpning av konsumenttjänstlagen

13 Begravningstjänster vanliga frågor Vad har parterna avtalat? ARN 2007-4511: Transport av blommor till begravningsplats ingick ej (avslag) ARN 2010-1580: Gravsten och bouppteckning ingick ej (avslag) Fel i tjänsten och skälig kompensation (prisavdrag, betalningsbefrielse, skadestånd etc) ARN 2002-2923: Brist vid bisättning (prisavdrag, skadestånd [resekostnader]) ARN 2007-3320: Urna ej på plats (prisavdrag) ARN 2008-1385: Fel namn på kista (kompensation) ARN 2010-3777: Tillstånd till gravsättning saknades (prisavdrag)

14 Juristtjänster och bouppteckningar allmänt Undantag: advokatverksamhet (domstol), advokatsamfundets disciplinnämnd Analog tillämpning av konsumenttjänstlagen Pris Missnöjd med tjänsten Gruppövning

15 ÖVNING

16 Juristtjänster och bouppteckningar vanliga frågor Kostnadsräkning, prissättning m.m. ARN 2008-1243 Påstående att tjänsten skulle vara gratis (avslag) ARN 2008-8618 Inte visat vilket pris som avtalats, ej omfattande eller komplicerat arbete, 36 § KtjL (nedsätta kravet) ARN 2010-0466 Arbete på löpande räkning, godtagit bolagets timtaxa genom att anlita det (avslag) Fel i tjänsten ARN 2004-5394 Vårdslöst i utövandet av uppdrag att undersöka om den avlidne omfattats av några försäkringar (skadestånd) ARN 2010-7426 Boutredningsmans försumlighet, ersättning för anlitande av juridiskt ombud (skadestånd)

17 Optik allmänt Blandning av konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen (ibland analog tillämpning) Optiker deltar i besluten Tid mellan synundersökningarna (receptets/undersökningens aktualitet) Upplysning till kunderna, kundernas önskemål

18 Optik exempel på ärenden Fråga om fel i tjänst ARN 2011-2566 Syn kan variera på grund av sjukdom, upplyst att sjukdom kan påverka synförmågan, inte visat att glasögonen var felaktiga (avslag) ARN 2011-3200 Optiker borde uppmärksammat sjukliga förändringar i ögon (hävning) ARN 2011-4390 Synundersökning 2009 och 2011, sjukdom som fanns vid andra tillfället kan ha varit omöjlig att upptäcka eller fanns inte alls vid första (avslag) Fråga om betydelse av upplysning och kundens önskemål ARN 2010-6754 Glasögonbågar gick sönder vid byte av glas, kunden hade upplysts om att detta kunde ske (avslag) ARN 2011-4246 Justering till styrka enligt gammalt recept på kundens begäran (avslag)

19 Frisör/hårvård/skönhetsbehandlingar Konsumenttjänstlagen är inte direkt tillämplig men brukar tillämpas analogt. Konsumenten har bevisbördan för att det föreligger fel i tjänsten. Näringsidkaren har rätt att avhjälpa felet Hur ser parternas avtal ut? Har näringsidkaren utlovat visst resultat i t.ex. marknadsföring?

20 Avgöranden på området 2010-4962 Intyg från annan frisör daterat 4 månader efter besöket hos motparten. Avslag – intyget för gammal för att bevisa fel I tjänsten. 2010- 6687 bränn-/frätskada i hårbotten – prisavdrag 2011-2096 hårförlängning, reservation för resultat, motparten inte fått möjlighet att avhjälpa felet. 2009-2590 Laserbehandling för återväxt av hår. Avtal -utlovat åtminstone någon återväxt av hår – bifall 2009-8651 Hårborttagning med laser, brännskada – bifall 2002-5814 Uppfräschning av tatuering. Motparten har rätt att undersöka och försöka avhjälpa felet.

21 Kurser Nämnden prövar inte tvister som rör utbildning och kursverksamhet i den mån tvisten avser utbildningens eller kursens kvalitet eller innehåll. Gränsdragningsproblematik. De tvister som nämnden prövar rör oftast avbeställning/avbokning av kurs och återbetalning av kursavgift i samband med detta. Tillämplig lag – granskning om parternas avtalsvillkor gällande avbeställning är oskäligt ( 36 § avtalslagen). Om avtal inte finns – analog tillämpning av KTjL. (enligt HD dom NJA 2002 s. 644)

22 Avbeställning kurs 1. Innehåller parternas avtal något villkor som reglerar betalningsansvar vid avhopp? 2. Är villkoret oskäligt, se 36 § avtalslagen? 3. Om det inte finns reglerat i parternas avtal – HD-avgörande, rätt till avbeställning, analogi KTjL 42 § 4. Näringsidkaren har rätt till ersättning för den del av tjänsten som utförts och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Även rätt till ersättning för förluster. Företaget skyldigt att begränsa sin förlust och att styrka förlust (dock är beviskraven inte alltför höga “göra sannolikt”)

23 SLUT – FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Malvina Grenberger Andreas Bergman Herrljunga 20120309."

Liknande presentationer


Google-annonser