Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SVENSK ELITSIMNING Uppsala 24/1 2015. Lördag 08:45Introduktion SES 2015 09.00Gruppdiskussioner prioriterade frågor SES – 4 grupper - 4 frågor 10.00Återsamling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SVENSK ELITSIMNING Uppsala 24/1 2015. Lördag 08:45Introduktion SES 2015 09.00Gruppdiskussioner prioriterade frågor SES – 4 grupper - 4 frågor 10.00Återsamling."— Presentationens avskrift:

1 SVENSK ELITSIMNING Uppsala 24/1 2015

2 Lördag 08:45Introduktion SES 2015 09.00Gruppdiskussioner prioriterade frågor SES – 4 grupper - 4 frågor 10.00Återsamling & redovisning, hur går vi vidare 10.30-11.30Potentiella samarbetsmöjligheter för föreningar – Dennis Fredriksson Sponsring Idrottslyftsprojekt 11.45-13.15Föreningspresentation Jönköping Simsällskap – Christin Berglund 13.15Avslut & tack för helgen, vi ses i mars 13.20Lunch AGENDA SES-KONFERENS & ÅRSMÖTESHELGEN 23-24/1 2015

3 Föreningen Svensk Elitsimning (SES) har till ändamål att åstadkomma ett nära samarbete mellan anslutna simklubbar och företräda dessa inför Svenska Simförbundet (SSF) samt att samarbeta med andra organisationer med syfte att utveckla svensk simning SES STADGAR

4 Föreningen Svensk Elitsimning inspirerar, påverkar och ökar samarbetet mellan våra medlemsföreningar. Vi ser en utveckling av Svensk Simning mot världsklass. VISION

5 o Vi vill påverka och öka samarbetet mellan våra medlemsföreningarna bla genom att sprida de goda & framgångsrika exemplen utifrån föreningarnas verksamheter o Vi vill erbjuda medlemmarna intressanta och givande möten & leverera material i samma syfte o Vi vill fokusera på rollen som arbetsgivare & övriga arbetsmiljörelaterade frågor samt andra värdefulla utvecklingsområden o Vi vill föra en konstruktiv och målmedveten konversation med SSF och SSTF För det gynnar våra medlemmar & i slutändan svensk simning SVENSK ELITSIM 2014

6 o Vara en referenspartner till SSF, i form av delgivning av alla förslag och frågor som rör medlemsföreningarnas verksamhet o Fortsatt lyfta upp arbetsmiljöfrågorna på agendan, ökad kompetens, insikt och samarbete kring arbetsgivaransvaret o Fortsätta påverka och arbeta med angenäma verksamhetsområden, såsom anläggning och mästerskapsarrangemang m fl. Visa på goda exempel STRATEGI 2014

7 Anläggningsfrågan: Svenska Simförbundet www.simarena.se SES förslag –att ej fokusera på detta område utan överlåta det till våra medlemsföreningar Ex SK Elfsborg, Helsingborg, LASS Gå samman vi som har goda erfarenheter med kommun/samarbetspartner -Hur gjorde vi? Sprida det goda exemplet, summera och dokumentera Gå samman vi föreningar som har utmaningar med anläggningsfrågan Ex Uddevalla, Spårvägen -Hur kan vi jobba strategiskt tillsammans med detta Samarbetsgång, kontaktvägar, dokument, framgångar, fallgropar

8 SES prioriterade frågor Arbetsgivarfrågan Mästerskapsarrangemang Struktur för samarbete mellan föreningar Utbildningsfrågan #3 Tips sponsring/samarbete Öka intresset för SES Grupper Arbetsgivaransvaret Christina Hjalmarsson, Conny Andersson, Kristina Jaros Åberg Mästerskapsarrangemang Agneta Baron, Dan Andersson, Kristian Svensk, Stefan Lönngren, Martin Harlenbäck Utbildning Stefan Adlerborn, Paul Alfons, Janne Olsson Struktur för samarbete mellan föreningar Katarina Eckerberg-Olsson, Linn Bessner, Robban Jonsson SES VERKSAMHETSPLAN 2015

9 SES prioriterade frågor – Gruppdiskussioner 4 grupper Arbetsgivarfrågan Mästerskapsarrangemang Struktur för samarbete mellan föreningar Utbildningsfrågan MålVarför – Hur- VadAnsvarigaTidsplan SES VERKSAMHETSPLAN 2015

10 Prioriterade frågor kommande verksamhetsår 2015 o Tydliggöra och utveckla vårt Arbetsgivaransvar o Påverka och förändra den framtida Arrangemangsstrukturen o Öka Samarbetet mellan våra medlemsföreningar o Påverka och förändra SSFs Utbildningsstruktur o Öka intresset för SES VERKSAMHETSPLAN

11 STRATEGIER 2015 o Arbetsgivaransvaret Undersökning av status i våra medlemsföreningar Fortsätta fokusera på och lyfta frågan bland våra medlemsföreningar Öka kompetensen samt erbjuda relaterade föreläsningar och medlemsträffar o Arrangemangsstrukturen Medverka i projektgruppen mästerskapsarrangemang o Öka samarbetet SES medlemsföreningarna Kommunicera under hela verksamhetsåret med medlemsföreningarna Sprida de goda & framgångsrika exemplen Initiera nätverksprojekt - starta ett fast projekt SSF Idrottslyft o Påverka framtida Utbildningsstruktur Starta projektgrupp, kommunikation med SSF, distrikt och medlemsföreningar Leda & ta chansen att påverka den beslutsprocessen

12 10 10 GODA IDÉER FÖR SPONSRING/SAMARBETSPARTNERS ① Skapa en föreningspresentation ② Utveckla och använda Sponsorsim ③ Företagsevent ④ Nattvandra, samarbete med kommunen ⑤ Diplom - samarbetspartner ⑥ Samarbete bostadsföretag i närmiljö – ex simskola, sommarsimskola, event ⑦ Scanna och använda stiftelser ⑧ Skolsim ⑨ Scanna av kontaktvägar bland medlemmar och tidigare ”simmare” ⑩ Använda oss utav alla sociala medier och dessa kanalers möjlighet

13 ⑧ TANKAR FÖR ATT ÖKA INTRESSET FÖR FÖRENINGEN SVENSK ELITSIM ① Mun till mun – marknadsföra oss internt och sprida SES funktion och mål ② Påverka att alla distrikt (7) har medlemsföreningar som medverkar ③ Erbjuda intressanta föreläsningar ④ När lägger vi mötena/träffarna ⑤ Se över – När? Var? Hur? Vilka? ⑥ Erbjuda även små föreningar relevanta delar ⑦ Undersökning - 3 frågor till medlemsföreningar som ej är här – Varför ej? ⑧ Undersökning – 3 frågor till föreningar som ej är medlemmar som har tagit SM poäng

14 STYRELSEN 2015

15 VÅREN 2015 o Undersökningen – arbetsgivare https://docs.google.com/forms/d/1g9oYosRApoqh-Eje89ACwZSR9zEOV08WT61yCElF1zA/viewform o Vi ses prel lördagen den 22/3 i Stockholm – under SM i Masters På agenda: Första presentation av undersökningen – vi som arbetsgivare SSF medverkan Hur kan vi använda oss utav sociala medier ? o Medlemsträff under SM veckan (Sundsvall) sommaren 2015 30 medlemsföreningar närvarande Slutpresentation undersökning – Vi som arbetsgivare ?


Ladda ner ppt "SVENSK ELITSIMNING Uppsala 24/1 2015. Lördag 08:45Introduktion SES 2015 09.00Gruppdiskussioner prioriterade frågor SES – 4 grupper - 4 frågor 10.00Återsamling."

Liknande presentationer


Google-annonser